herb olkusza

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Z uwagi na fakt, iż pojawiające się coraz liczniej doniesienia prasowe dotyczące wprowadzenia w Olkuszu płatnej strefy parkowania w sposób niejednoznaczny opisują jej cele i założenia, uważam, że należy wystosować w tej sprawie kilka słów sprostowania.
Przedstawiony Radnym projekt strefy jest jedynie bazą proponowanych przez projektanta rozwiązań. Niewłaściwym wręcz byłoby ich przyjęcie bez przeprowadzenia szerszych konsultacji, na które liczymy. Koncepcja strefy została zaprezentowana Radnym po to, aby mieli oni kompletną wiedzę o obłożeniu miejsc parkingowych w Olkuszu oraz uciążliwościach z tym związanych. Wszystko po to, aby teraz była możliwa jak najbardziej konstruktywna dyskusja nad ostatecznym projektem strefy.

Nie można bowiem zaprzeczyć, iż w ścisłym centrum miasta jest ona potrzebna. W samym rynku wiele samochodów pozostawianych jest na cały dzień, co uniemożliwia zaparkowanie tym z Państwa, którzy pragną załatwić bieżące sprawy. Wprowadzenie strefy nie ma na celu odprowadzania zysków do budżetu miasta, ale zwiększenie rotacji samochodów w miejscach, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Bez wątpienia zniknie wiele z tych pojazdów, które zajmują miejsca parkingowe w centrum miasta po kilka godzin, uniemożliwiając tym samym dostęp do nich innym kierowcom.

Podobne rozwiązania z powodzeniem wprowadzane są (w różnej skali) w sąsiednich gminach: w Chrzanowie, Krzeszowicach, w Wolbromiu. Ich zastosowanie nie zmniejszyło atrakcyjności centrów miast – wręcz przeciwnie – sprawiło, iż więcej osób ma możliwość skorzystania ze znajdujących się tam miejsc użyteczności publicznej.

Pojawiają się zarzuty dotyczące proponowanych przez projektanta rozwiązań. Jednym z nich jest zasięg strefy płatnego parkowania. W tym miejscu pragnę podkreślić iż nie jest to zaakceptowany przez nas zasięg strefy, a teren, który projektant koncepcji poddał analizie z uwagi na specyfikę tego obszaru, na którym funkcjonuje duża liczba placówek handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów, a mała rotacja pojazdów utrudnia znalezienie wolnego miejsca parkingowego na czas związany z załatwieniem sprawy. Analiza przedstawionej koncepcji strefy płatnego parkowania pozwala również wyznaczyć parkingi w centrum miasta, które mogłyby pełnić rolę tzw. parkingów buforowych, czyli miejsc umożliwiających dostanie się do centrum bez konieczności korzystania z parkingów płatnych. Taką rolę mógłby pełnić np. parking przy hotelu Victoria.

O tym, jak duża będzie strefa płatnego parkowania w Olkuszu ostatecznie zadecydują Radni. Przedstawiony Radnym projekt w sposób przejrzysty wskazuje miejsca w centrum naszego miasta, w których parkowanie jest najbardziej uciążliwe ze względu na długo zajmowane miejsca parkingowe.

Koncepcja nie jest oraz w swoim założeniu nigdy nie miała być zbiorem ostatecznych rozwiązań. Jej celem jest wskazanie potrzeb parkingowych centrum naszego miasta, z podziałem na strefy, w których rotacja samochodów jest najmniejsza. Między innymi na bazie tych analiz Radni zadecydują gdzie wprowadzenie opłat za postój jest niezbędne. Do nich będzie również należała decyzja o wysokości tych opłat oraz sposobie wdrażania strefy w Olkuszu.

Oszacowany przez projektanta koszt inwestycji dotyczy maksymalnego zasięgu strefy. Decydując się na mniejszy jej obszar, zostanie zmniejszony również koszt wdrażania projektu. Ponadto, koncepcja przewiduje dwa warianty wdrożeniowe strefy: w pierwszym całość kosztów ponosi firma zewnętrzna – w tym wypadku Gmina będzie przez określony czas zobligowana do przekazywania wykonawcy części wpływów z opłat. Drugi wariant zakłada, że całość inwestycji zostanie sfinansowana przez Gminę – wówczas 100% wpływów z biletów pozostanie w budżecie.

Zamówienie przez Gminę projektu koncepcji było niezbędne. Dzięki temu dysponujemy dokładnymi pomiarami potrzeb parkingowych, lokalizacji ewentualnych parkomatów, miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań dla mieszkańców objętych strefą. Te informacje mają stanowić bazę do dalszych rozmów, w trakcie których będzie się klarować ostateczna forma strefy płatnego parkowania w Olkuszu. Nie jest wykluczone, że Radni zadecydują, iż będzie ona wyglądała zupełnie inaczej niż w proponowanej koncepcji.

Zawarte w opracowaniu projektowym: projekt uchwały, regulamin strefy oraz projekt specyfikacji przetargowej, również stanowią zbiór propozycji, które – po konsultacjach – mogą zostać wykorzystane. Prezentacja parkomatu odbyła się wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych.
Niektóre z doniesień prasowych przedstawiają koncepcję płatnego parkowania jako decyzję, która już została podjęta. Nic bardziej mylnego. W tej kwestii nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Przed ich podjęciem liczę na współpracę Radnych oraz zainteresowanych środowisk. Dopiero wypracowane wspólnymi siłami rozwiązania zostaną ujęte w projekcie uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie Rady Miejskiej.{jcomments off}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze