Żurada

Niedawno w naszej Redakcji interweniował mieszkaniec Żurady, który pytał, dlaczego w ramach remontu drogi powiatowej w Żuradzie nie rozbudowuje się chodnika na całym jej odcinku, a jedynie do połowy. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić tę kwestię.

Kilka dni temu dostaliśmy telefon od mieszkańca Żurady, który twierdzi, że przy remontowanej tam drodze powiatowej od połowy jej długości nie ma chodnika: „Czy w planach jest jego dalsza budowa? Jeśli nie jest robiony teraz, to dlaczego nie jest zrobione porządne pobocze? Teraz nie ma tam jak chodzić, jest niebezpiecznie, ruch spory. Największy problem mają dzieci idące do szkoły, a one są najważniejsze” – mówiła osoba dzwoniąca do naszej Redakcji. W związku z zaistniałą sytuacją, poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Olkuszu o komentarz, pytając m.in. o to, czy budowa chodnika będzie kontynuowana, a jeśli tak, to kiedy. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że na chwilę obecną nie ma takich planów.

„Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego sporządzonego w 2019 r., który nie przewiduje wykonania chodnika na wskazanym odcinku. Szerokość działki drogowej będącej własnością Powiatu Olkuskiego uniemożliwia wykonanie tam chodnika o parametrach określonych w stosownych przepisach. W związku z powyższym konieczne byłoby przekazanie gruntów od okolicznych mieszkańców. Szerokość pobocza jest zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z umową Wykonawca zadania ma wykonać przebudowę drogi do dnia 29 lipca 2023 r.” – informuje dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze