Powiat

Czarne chmury nad Bogumiłem Sobczykiem stają się z każdym dniem coraz gęstsze: w minionym tygodniu wyciekło pismo, z którego wynika, że Jarosław Kaczyński zawiesił Starostę Olkuskiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko byłemu dyrektorowi Biura Poselskiego Jacka Osucha obecnie toczy się także postępowanie dyscyplinarne. Dalsza kariera polityczna Bogumiła Sobczyka stoi obecnie zatem pod dużym znakiem zapytania.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś i Miłosz Pałka złożyli do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Olkuszu i w jednostkach mu podległych: miałaby ona dotyczyć rzetelności, legalności i gospodarności publicznymi środkami podczas budowy obwodnicy Bolesławia. Przypominamy, że droga powiatowa, której koszt budowy wyniósł ponad 7,5 miliona złotych, została oddana do użytku 18 listopada ubiegłego roku, a już 14 lutego bieżącego roku została zamknięta z powodu ogromnych zapadlisk pojawiających się w jej okolicy.

Prokuratura Rejonowa w Olkuszu wszczęła na dodatek niedawno postępowanie dotyczące ewentualnego przekroczenia uprawnień i działania tym samym na szkodę interesu publicznego przez Starostę Olkuskiego: sprawa dotyczy wydarzeń z 19 kwietnia, kiedy to, podczas sesji Rady Powiatu w Olkuszu, głosowano nad przyjęciem „rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 roku w Powiecie Olkuskim”. Bogumił Sobczyk oddał bowiem wtedy głos nie tylko za siebie, ale też za nieobecną na sali Wicestarostę Olkuską Paulinę Polak.

Najprawdopodobniej to właśnie w wyniku tych wydarzeń w kierownictwie partii rządzącej zapadła decyzja o konieczności odcięcia się od poczynań byłego dyrektora Biura Poselskiego Jacka Osucha. W ubiegłym tygodniu w Internecie pojawiło się pismo sygnowane przez Jarosława Kaczyńskiego, z którego wynika, że członkostwo starosty Sobczyka w PiS zostało zawieszone: „Na podstawie art. 7 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, zawieszam Pana Bogumiła Sobczyka, członka Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu nr 31 – Olkusz, w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, do czasu zakończenia postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego PiS” – czytamy w dokumencie podpisanym przez prezesa PiS.

Zgodnie z przytoczonym art. 7 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, „członkostwo w PiS zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych Statutem, z chwilą wydania przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia”. Decyzja datowana jest na dzień 21 kwietnia, czyli na dwa dni po pamiętnej sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

Redakcja

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze