1

Dla wielu mieszkańców i kierowców planowany od kilku lat remont ul. Dwudziestu Straconych w Olkuszu jest niekończącą się historią. Nawierzchnia drogi pozostawia wiele do życzenia. Problemem jest też duży ruch samochodów ciężarowych. Mieszkańcy mają pewną propozycję, jak rozwiązać kłopot z hałasem i spalinami. Z kolei modernizacja traktu rozpocznie się lada moment.

Inna trasa dla ciężarówek
– Na naszej ulicy nie ma ograniczenia tonażu. Ciężkie samochody jeżdżą tędy przez całą dobę, co skutecznie utrudnia nam życie. Nie da się spać, ani otworzyć okna z uwagi na spory hałas i spaliny. Może udałoby się ten ruch ciężarowy skierować na drogę prowadzącą do Klucz przez Hutki? – takie rozwiązanie zaproponował jeden z mieszkańców ul. Dwudziestu Straconych. Pomysłodawca zwraca uwagę, że na pobliskich traktach są wprowadzone ograniczenia tonażu. Przykładem jest ul. Rabsztyńska czy ul. ul. Długa na Pomorzanach.

Droga przez Hutki, o której wspomina olkuszanin, jest zarządzana przez powiat. Samorząd stanowczo nie zgadza się na proponowane rozwiązanie. Szef Zarządu Drogowego tłumaczy, że wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 15 ton na drodze powiatowej Bolesław-Klucze było podyktowane faktem, iż kierowcy takich pojazdów zaczęli omijać objęty elektronicznym systemem poboru opłat odcinek DK 94. – Wskutek tego cały ruch ciężarowy z kierunku Katowice-Zawiercie i Katowice-Wolbrom przeniósł się na drogę powiatową, co mogło doprowadzić do szybkiej degradacji nawierzchni. W związku z powyższym nie ma dostatecznego uzasadnienia na zmianę obowiązującej organizacji ruchu na drodze powiatowej, gdyż przejazd nią jest bezpłatny, a jej remonty finansowane muszą być wyłącznie z kasy Powiatu. Ponadto droga ta powinna przede wszystkim służyć lokalnej społeczności, stanowiąc połączenie Gminy Klucze z Gminą Bolesław. Należy również wspomnieć fakt, że ograniczenie wprowadzone na tej drodze dotyczy wyłącznie tranzytu, a nie dotyczy mieszkańców i firm, które mają siedzibę przy tym odcinku drogi powiatowej – wyjaśnia dyrektor Zarządu Drogowego Paweł Pacuń.

2

Remont już w sierpniu
Temat niezbędnego remontu ul. Dwudziestu Straconych wielokrotnie pojawiał się na naszych łamach. Mieszkańcy skarżą się, że stan drogi jest fatalny od czerwca 2013 roku, kiedy doszło do „pocenia się nawierzchni”. Wtedy, przy wysokich temperaturach, roztopiony asfalt „wylewał” się na nawierzchnię, a w rezultacie znalazł się na kołach przejeżdżających tamtędy samochodów. Posypywanie drogi piaskiem na niewiele się zdało. Niebawem sytuacja się powtórzyła i wówczas jezdnię posypano żwirkiem. Niektórzy kierowcy skarżyli się na uszkodzone samochody, powody do narzekań mieli też piesi, bo żwir odpryskiwał na wszystkie strony. Zarządca traktu zapowiadał gruntowny remont, droga miała przede wszystkim zyskać nową, redukującą hałas nawierzchnię. Tradycyjnie na przeszkodzie stanęły pieniądze, a raczej ich brak.

W ubiegłym roku informowaliśmy, że ul. Dwudziestu Straconych została ujęta na liście rezerwowej wykazu zadań planowanych do realizacji w 2015 roku, w ramach modernizacji odcinków dróg wojewódzkich. Warunkiem było pojawienie się oszczędności po wyłonieniu wykonawców modernizacji odcinków dróg wojewódzkich ujętych na liście podstawowej. Niestety, okazało się, że poprzetargowe oszczędności były zbyt małe, aby wykonać długo wyczekiwany remont w Olkuszu. Jedyne roboty na tym trakcie dotyczyły prac naprawczych, w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Teraz gruntowna modernizacja jest pewna. Przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ogłoszony przez krakowski oddział ZDW wygrała firma TRANZIT Sp. z o. o. z Moskorzewa, która wykona całość robót za 1 mln 342 tys.422 zł brutto. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni redukującej hałas, remont chodników, przebudowę zatok autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz remont istniejącego odwodnienia wraz z oczyszczeniem kanalizacji. Na czas remontu droga nie będzie zamknięta – wykonawca ma zapewnić bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia placu budowy.
Roboty rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia. Inwestycja ma potrwać do końca września.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o