Jeśli kierowca nie reaguje na znaki dawane przez umundurowanego policjanta, według Kodeksu wykroczeń grozi mu kara grzywny lub nagana. Przy kontroli drogowej w grę wchodzi również kara w postaci aresztu. Niezastosowanie się do poleceń policjanta może doprowadzić do użycia przez niego siły fizycznej. Kwestia ta wygląda inaczej, gdy zatrzymuje nas nieumundurowany policjant. Wówczas mamy prawo nie zatrzymać się do kontroli, ale należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na najbliższym komisariacie policji. Ponadto nieumundurowany policjant może przeprowadzać kontrole tylko na terenie zabudowanym, zawsze musi okazać legitymację służbową i się przedstawić.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o