Bukowno

W najbliższych tygodniach poznamy samorządowe budżety na 2022 rok. Jak zwykle w listopadzie, Bukowno opublikowało projekt budżetu. Jakie inwestycje zostały w nim ujęte?

Miasto dofinansuje dwie powiatowe inwestycje. Na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Nową w Bukownie zostaną przebudowane przejścia dla pieszych, na co powiat otrzymał 594 757,00 złotych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 52 000,00 złotych do tej inwestycji dorzuci Bukowno. 15 000,00 złotych wyniesie dotacja celowa dla powiatu na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Wodącej przy budynku filii MOK–u.

W inwestycyjnych planach nie mogło zabraknąć największego drogowego przedsięwzięcia od lat – wiaduktu łączącego ul. Kolejową z ul. 1 Maja. Całkowity koszt to około 32 810 000,00 złotych. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gdy uda się je pozyskać, wówczas w przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane. Kwota zapisana w projekcie budżetu miejskiego to 1 000 000,00 złotych.

Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową w miejscowości Bukowno – w ramach tego zadania w przyszłym roku planowana jest budowa ronda, chodników, doświetlenie przejść dla pieszych oraz poprawa przyczepności nawierzchni jezdni asfaltobetonowej. Ogólny koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta i Skarbu Państwa wynosi około 697 000,00 złotych.

Kolejnym drogowym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie robót na ul. Olkuskiej, które Bukowno ma realizować przy wsparciu środków z Polskiego Ładu. Zakres robót obejmuje wykonanie: odwodnienia drogi rowami przydrożnymi i kanalizacją, poboczy utwardzonych kruszywem łamanym i kanalizacji teletechnicznej; budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego i drugiego pełniącego funkcję rozsączania wody, a także przebudowę zjazdów do posesji. Na przyszły rok zaplanowano prace za 225 000,00 złotych, a całość warta jest około 2 940 000,00 złotych.

Miasto chce również przebudować chodnik przy remizie OSP Bukowno Miasto (ul. Górnicza i ul. Nowa) – chodzi o wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku około 160 metrów (120 000,00 złotych).

W zaplanowanych na przyszły rok inwestycjach ujęto wykonanie instalacji gazowej oraz wymianę kotła przy ul. Niepodległości 18 w mieszkaniach komunalnych (65 000,00 złotych), rozbudowę monitoringu miejskiego (5 000,00 złotych), wykonanie oświetlenia parkowego w rejonie boiska sportowego przy ul. Wiejskiej (30 000,00 złotych).

500 000,00 złotych zapisano na rozwój infrastruktury kultury, czyli zakończenie przebudowy budynku filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki przy ul. Wiejskiej. Sporą inwestycją jest także budowa ogólnodostępnego skate parku przy ul. Szkolnej (385 000,00 złotych). Zaplanowano również budowę tężni solankowej dostosowanej do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami (120 000,00 złotych) oraz wykonanie dojścia do altany przy Domu Turysty „Tramp” i wentylacji w SPA w MOSiR-ze (30 000,00 złotych). W planach jest również zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb MOSiR – u (60 000,00 złotych).

Miasto chce przeznaczyć dotację w wysokości 250 000,00 złotych na zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 300 000,00 złotych zamierza się przeznaczyć na dotację na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Z kolei na dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zaplanowano 270 000,00 złotych.

Inwestycyjne wydatki dotyczą także Urzędu Miejskiego. Chodzi o dwa przedsięwzięcia: remont toalet, korytarzy i klatek schodowych w magistracie (426 000,00 złotych) oraz rozbudowę i adaptację budynku po banku spółdzielczym przy ul. Kolejowej na działalność Urzędu Miejskiego (910 000,00 złotych).

Co jeszcze zawiera projekt budżetu? M. in. modernizację basenu szkolnego (w tym system odzyskiwania ciepła oraz fotowoltaika) na co zapisano 800 000,00 złotych, a także wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy miejskim przedszkolu (100 000,00 złotych).

Poza tym w planie wydatków inwestycyjnych znajdziemy przebudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja (350 000,00 złotych). 170 000,00 złotych zapisano na modernizację placu zabaw przy ul. Parkowej, a 200 000,00 złotych na remont placu zabaw przy ul. Sienkiewicza. 350 000,00 złotych planuje się przeznaczyć na budowę miejsc postojowych i urządzanie terenów zielonych/ W kwocie tej mieści się także modernizacja placów zabaw przy ul. Wyzwolenia, Wodącej i w Borze Biskupim.

Jak oceniacie plany na 2022 rok? Wrócimy do tematu, gdy budżet zostanie uchwalony przez Radę Miejską.

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze