Powiat

Koniec grudnia to czas podsumowań i refleksji. Bez wątpienia w mijającym roku na terenie Powiatu Olkuskiego miało miejsce wiele ciekawych i ważnych wydarzeń. Jakimi sprawami żyli mieszkańcy i o czym pisaliśmy na naszych łamach?

STYCZEŃ

Nowy wiceburmistrz

Wraz z początkiem 2022 roku w Olkuszu miała miejsce zmiana na stanowisku wiceburmistrza ds. komunalnych: Dariusz Murawski zastąpił Jolantę Motyczyńską, która odeszła na emeryturę.

Problemy mieszkańców z opieką medyczną

W styczniu na naszych łamach często poruszane były również kwestie związane z trudnościami w dostępie do publicznej służby zdrowia. Mieszkańcy interweniowali bowiem m.in. w sprawie trudności z dodzwonieniem się do przychodni i umówieniem wizyty u lekarza oraz spartańskich warunków, w jakich przyszło im czekać na wykonywane w Nowym Szpitalu w Olkuszu testy na COVID-19.

Skutki zamknięcia kopalni

Wyłączenie pomp odwadniających korytarze kopalni „Pomorzany” sprawiło, że z okolicznych rzek zaczęła znikać woda. Oczom mieszkańców ukazały się tym samym sterty odpadów zalęgających od lat w ich korytach – w Bolesławiu odnaleziono nawet zwierzęce kości, leżące na dnie kanału zlokalizowanego w pobliżu Drogi Krajowej nr 94. W okolicznych lasach zaczęły z kolei pojawiać się pierwsze zapadliska, spowodowane szkodami górniczymi. W efekcie, lokalni ekolodzy określili skutki zaprzestania odwadniania kopalni mianem ekologicznej katastrofy. Władze ZGH „Bolesław” do dziś stanowczo zaprzeczają jednak tej narracji, organizując przy okazji różne ekologiczne inicjatywy, jak chociażby odławianie ryb z rzek Baby i Sztoły.

Mieszkańcy powiatu olkuskiego hojnie wsparli WOŚP

Nie bacząc na niesprzyjająca pogodę i ograniczenia pandemiczne, w Powiecie Olkuskim odbyły się imprezy związane z jubileuszowym 30. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – która tym razem grała, by wesprzeć zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Kwota zebrana przez lokalnych wolontariuszy przekroczyła 200 tysięcy złotych!

LUTY

Przebudowa skrzyżowania na „krajówce”

Wraz z początkiem miesiąca rozgorzała dyskusja dotycząca przebudowy skrzyżowania DK94 z ulicami Kościuszki i Rabsztyńską. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła bowiem wykonanie w tym miejscu odwiertów, które miały zbadać możliwość zbudowania wiaduktu. Wywołało to duże kontrowersje wśród części mieszkańców, którzy poddawali w wątpliwość sens takiej inwestycji: „To w żaden sposób nie rozwiąże istniejących problemów, a wygeneruje tylko nowe” – komentował sprawę jeden z Czytelników interweniujących w naszej redakcji. Ostatecznie zadecydowano jednak, że przedmiotowe skrzyżowanie ma być dwupoziomowe, przy czym Droga Krajowa nr 94 ma przebiegać poniżej poziomu terenu, natomiast ruch lokalny pomiędzy ulicami Kościuszki i Rabsztyńską pozostanie w poziomie istniejącego skrzyżowania.

 „Zbiór dziur”

Jak zwykle w okresie zimowym, w naszej redakcji często rozbrzmiewały telefony od mieszkańców narzekających na liczne dziury w okolicznych drogach. Wśród licznych interwencji często przewijały się dwa trakty: ul. Szpitalna w Olkuszu oraz powiatowy trakt Jaroszowiec – Pazurek. Największą gehennę przeżywali jednak mieszkańcy Osieka, których domy znajdują się wzdłuż drogi biegnącej za budynkiem tamtejszej szkoły podstawowej. Czytelnicy obwiniali za taki stan rzeczy pracowników remontujących wówczas tamtejszą drogę powiatową: „Jak popada śnieg, to robią się koleiny. Pług odśnieżający ma trudności, żeby tutaj dotrzeć. Czemu nie ułożono harmonogramu pracy tak, aby wyrównać tę drogę przed zimą, żeby teraz nie było takich problemów?” – pytała z rozgoryczeniem jedna z osób dzwoniących w tej sprawie do naszej redakcji.

Wybuch wojny

24 lutego 2022 roku to jedna z dat, którą każdy z nas zapamięta do końca życia, jako że tego dnia rozpoczęła się rosyjska napaść na Ukrainę. Zaledwie kilka godzin później mieszkańcy naszego powiatu rozpoczęli przygotowania do udzielania pomocy naszym wschodnim sąsiadom, a w Olkuszu powstał pierwszy punkt zbiórki darów dla obywateli Ukrainy. Niedługo później podobne placówki zorganizowane zostały także na terenie kolejnych miejscowości. Tym samym, rozpoczęła się ogromna akcja pomocowa, jakiej nasz powiat do tej pory jeszcze nie widział.

MARZEC

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Za pośrednictwem przemysłowej linii kolejowej PKP LHS, do Olkusza zaczęły przybywać specjalne pociągi humanitarne: przy olkuskim dworcu PKP najpierw powstał tymczasowy punkt, a później specjalne miasteczko namiotowe, w którym przyjmowani byli  uciekający przed wojną obywatele Ukrainy. Za każdym razem do naszego powiatu przyjeżdżało po kilkaset osób, w większości kobiety i dzieci, którym pomocy udzielali wolontariusze oraz państwowe służby. Część z uchodźców pozostawała w naszej okolicy, zamieszkując w przygotowanych przez samorządy punktach zakwaterowania lub korzystając z ofiarności mieszkańców, którzy oferowali im schronienie w swoich domostwach. W stronę Ukrainy zaczęły natomiast kursować samochody wypełnione po brzegi darami dla osób, które zostały w ogarniętym wojną kraju.

Uruchomienie pociągów do Krakowa

Rozwiązanie, o którym mieszkańcy Srebrnego Miasta marzyli od lat w końcu się ziściło. W połowie marca uruchomione zostało bowiem połączenie kolejowe Olkusz – Kraków, umożliwiające podróż do stolicy naszego województwa w czasie ok. 65-70 minut. Pociągi regionalne kursują z Olkusza przez Bukowno i Jaworzno-Szczakową oraz Trzebinię i Krzeszowice. W celu dodatkowej promocji regionu olkuskiego, pociągi otrzymały ponadto nazwy: „Gwarek olkuski”, „Jurajski”, „Rabsztyn”, „Francesco Nullo” oraz „Jadwiga”. Uruchomienie pociągów było możliwe dzięki środkom finansowym przekazanym na ten cel przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

KWIECIEŃ

Powrót do normalności

Na przełomie marca i kwietnia w naszym kraju zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, co można traktować jako symboliczny początek przechodzenia do stanu względnej normalności po dwuletnim stanie pandemii. W olkuskim szpitalu zlikwidowano ponadto tzw. łóżka covidowe, a władze lecznicy ogłosiły, że wszystkie oddziały placówki wracają do normalnego funkcjonowania.

Nagrody ONA rozdane

Po pandemicznej przerwie, na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu rozdane zostały Olkuskie Nagrody Artystyczne. Statuetkę „Za całokształt twórczości” otrzymał organista z Bazyliki Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu oraz opiekun XVII-wiecznych organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego – Maciej Semla. Nagrodę „Animator Kultury” otrzymała natomiast Anna Brandegger-Miśków, czyli absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, która swoją pracą zawodową związała się z I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. Trzecią z nagród, zatytułowaną „Młody Twórca”, przyznano z kolei Jonaszowi Jochemczykowi.

MAJ

Żołnierska przysięga na olkuskim Rynku

Na olkuskim rynku odbyło się święto 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej: w tym dniu szeregi formacji poszerzyły się o ponad 100 kolejnych przeszkolonych żołnierzy. Oprócz uroczystej przysięgi mundurowych, odbył się także pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych, defilada pododdziałów małopolskiej jednostki oraz pokaz wojskowego sprzętu.

Wyjątkowe strażackie święto

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu były wyjątkowe, jako że świętowano również 30-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej. Po 30 latach służby, z formacją pożegnał się natomiast Komendant Powiatowy KP PSP w Olkuszu st. bryg. Zbigniew Wrzesień.

CZERWIEC

Powrót plenerowych imprez

Po pandemicznej przerwie, mieszkańcy naszego powiatu mogli znów wspólnie bawić się podczas plenerowych imprez, a poszczególne gminy, wracając do tradycji sprzed lat, przygotowały szeroką ofertę rozrywkową. W czerwcu odbyły się m.in. Dni Bukowna, 750-lecie lokacji wsi Zadroże, olkuskie Święta Srebra, IV Senioralia czy V Olkuskie Dni Seniora.

Rozpoczęcie rozbudowy szpitala w Jaroszowcu

Dzięki wsparciu województwa małopolskiego oraz środkom z Funduszy Europejskich, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu rozpoczął budowę nowego pawilonu rehabilitacyjnego: obiekt będzie miał powierzchnię niemal tysiąca metrów kwadratowych i pomieści specjalistyczne poradnie, które zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Agnieszka Ścigaj w rządzie

Parlamentarzystka z Gminy Klucze została powołana przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego na funkcję ministra, powierzając jej zadania z zakresu szeroko pojętej integracji społecznej. Wydarzenie to spotkało się z mieszaną reakcją ze strony części mieszkańców oraz głośną krytyką środowisk opozycyjnych.

LIPIEC

Zmiany w zarządach olkuskich instytucji

Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Alfreda Szylkę zastąpił Tadeusz Chwast, który przez prawie 6 lat pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Na stanowisku tym stanowisku zastąpił go natomiast dotychczasowy naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Łukasz Parfiński. Nowym Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Olkusz został również Marcin Wiercioch, który do końca czerwca był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Z początkiem lipca szefem olkuskiego MOK-u został z kolei Michał Mączka.

Dofinansowanie na budowę wiaduktu

W Bukownie podpisana została umowa potwierdzająca przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o wartości ponad 23,7 mln zł na budowę w centrum miasta wiaduktu nad torami kolejowymi. Samorząd otrzymał również na realizację tego zadania 10,9 mln zł z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Ogólna wartość tego przedsięwzięcia wynosi natomiast 47,5 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2024 roku.

SIERPIEŃ

Współpraca na linii Olkusz – Niżyn

Do Olkusza przybyła delegacja władz ukraińskiego miasta Niżyn w obwodzie czernihowskim: jest to jedna z miejscowości, do której już od pierwszych dni wojny przekazywane były dary od mieszkańców naszego powiatu. Władze Niżyna przybyły do Srebrnego Miasta, by wyrazić swoją wdzięczność za okazane wsparcie, a burmistrz Roman Piaśnik i mer Oleksandr Kodola podpisali wspólne memorandum, mające charakter listu intencyjnego nawiązania partnerskich relacji między oboma miastami. Ważną częścią odwiedzin było także spotkanie z wolontariuszami zrzeszonymi w grupie „Olkusz pomaga Ukrainie”. Kilka tygodni później, Rada Miejska Niżyna na nadzwyczajnym zebraniu zadecydowała ponadto o dekomunizacji nazw ulic swojego miasta: ulicom o sowieckim pochodzeniu nadano nowe nazwy, a jedna z nich została przemianowana na ulicę Olkuską.

Święto plonów

Przełom sierpnia i września to czas, gdy rolnicy dziękują za plony, organizując z tej okazji dożynki. W Gminie Wolbrom celebrowano je w sołectwie Jeżówka, a Gmina Klucze świętowała zaś w Ryczówku.

Uruchomienie busów przez Dłużec, Domaniewice i Załęże

Z końcem sierpnia jeden z lokalnych przewoźników ogłosił rozpoczęcie prowadzenia przewozów pasażerskich z Wolbromia do Olkusza przez: Dłużec, Domaniewice i Załęże. Przewoźnik, który obsługiwał wcześniej tą linię, zrezygnował z świadczenia na niej usług w czasie pandemii z przyczyn ekonomicznych. Stworzyło to ogromny problem, zwłaszcza dla nieposiadających jeszcze prawa jazdy uczniów olkuskich szkół średnich. Reaktywacja linii przez nowego przedsiębiorcę stanowiła ogromny krok naprzód w walce z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców tych miejscowości.

WRZESIEŃ

Ryszard Kowal Honorowym Obywatelem Olkusza

Znany społecznik, opiekun Starego Cmentarza w Olkuszu oraz legenda Armii Krajowej – druh Ryszard Kowal – został Honorowym Obywatelem Olkusza. Uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której oficjalnie nadano wspomniany tytuł, odbyła się  w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Ruszyły prace przy III etapie obwodnicy Wolbromia

W połowie września miało miejsce symboliczne wbicie łopaty pod III etap budowy obwodnicy Wolbromia. W ramach inwestycji, wybudowany zostanie fragment Drogi Wojewódzkiej nr 783 o długości nieco ponad 1 km na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW783) do ul. Skalskiej (DW794). Termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec 2023 roku, a wartość umowy z wykonawcą wynosi ponad 12,2 mln zł. Warto wspomnieć, że zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości aż 11,6 mln zł. Pozostałe koszty pokryją natomiast ze swoich budżetów Województwo Małopolskie oraz Gmina Wolbrom.

PAŹDZIERNIK

Wysoka cena inflacji

Przez cały rok inflacja mocno dawała się we znaki mieszkańcom naszego powiatu. W naszej redakcji często interweniowali bowiem Czytelnicy, narzekający na rosnące koszty życia. Podwyżki cen wody i ścieków, czynszów za mieszkanie, kosztów centralnego ogrzewania czy cen za podgrzewanie wody stanowiły ogromne wyzwanie dla ich domowych budżetów. Do zaciskania pasa zmuszone zostały również samorządy: władze Olkusza zmuszone były podjąć trudną decyzję o ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, w wyniku czego w godzinach 23:00-5:00 wyłączane jest uliczne oświetlenie. Ponadto, w wielu miejscach do godziny 23:00 uruchamiana jest połowa lamp. Zrezygnowano również z uruchamiania iluminacji świątecznej.

Rekordowe dofinansowanie

Powiat Olkuski ogłosił, iż otrzyma 98 mln złotych z piątej edycji Polskiego Ładu na modernizację drogi z Bukowna do Jaworzna. Remontu doczeka się tym samym most na Sztole, a wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Trakt ten zostanie ponadto połączony nową drogą z ul. Kolejową w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie. W ramach inwestycji, zaplanowano również tunel pod linią kolejową oraz dwa ronda: na skrzyżowaniu z ulicami Nową i Puza oraz z ul. Kolejową w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej. Przedsięwzięcie obejmuje na dodatek przebudowę odcinka ul. Kolejowej w Bukownie do nowo budowanej obwodnicy Bolesławia.

LISTOPAD

Dodatkowa karetka

Na terenie naszego powiatu oficjalnie uruchomiony został dodatkowy punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego: nowa karetka stacjonuje w budynku przy ul. Wodącej 2 w Bukownie, w którym mieści się także remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nagroda dla Olkusza

Podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze turystyczne miejsca i atrakcje naszego województwa w sześciu kategoriach. O tym, kto wygra, decydowali Internauci. Wyróżnienie w kategorii „Najciekawszy szlak turystyczny” zdobył Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich.

Śmiertelne żniwo

W sezonie grzewczym w budynkach mieszkalnych wzrasta ryzyko zatruć czadem, czyli tlenkiem węgla. W sobotni wieczór 19 listopada doszło do dwóch takich sytuacji: pierwsze zatrucie miało miejsce w Kosmolowie, a drugie na ul. Legionów Polskich w Olkuszu. Szokiem dla lokalnej społeczności był fakt, że ofiarami obu tragedii byli nastolatkowe, chłopak i dziewczyna w wieku zaledwie 16 lat.

GRUDZIEŃ

Dyskusja na temat szpitala

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. poinformowała o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego poprzez sprzedaż pakietu kontrolnego swoich akcji. Ich nabywcą ma być słowacko-czeski fundusz inwestycyjny Penta Hospitals International. Po ogłoszeniu tej wiadomości, wśród mieszkańców rozgorzała gorąca dyskusja na temat możliwości pierwokupu przez Powiat Olkuski udziałów w spółce Nowy Szpital w Olkuszu, dzięki czemu samorząd odzyskałby kontrolę nad powiatową lecznicą. Zdaniem Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przepisy nie dały im jednak takiej możliwości.

Gminy sprzedają węgiel

W wyniku uchwalenia przez Sejm RP ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wszystkie gminy leżące na terenie powiatu olkuskiego rozpoczęły sprzedaż węgla swoim mieszkańcom: węgiel po preferencyjnej cenie mogą kupować osoby, którym wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub które mają wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła źródło węglowe jako główne źródło ciepła. Zgodnie z ustawą, mieszkańcy mogą dokonywać zakupów węgla w dwóch etapach – pierwsza transza (1,5 tony) do końca 2022 roku oraz druga transza (również 1,5 tony) do końca kwietnia 2023 roku.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze