Wolbrom

W dniu 7 grudnia 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu odbyła się debata społeczna, której tematem było „Zjawisko przemocy domowej na terenie gminy Wolbrom”. Temat debaty wynikał z analizy stanu zagrożenia i informacji przekazywanych do dzielnicowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicedyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Robert Wójcik wraz z p. pedagog Małgorzatą Sosnowską,  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu p. Marta Statuach oraz pracownicy, przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowniczej Sądu Rejonowego w Olkuszu, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu,  Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu nadkom. Arkadiusz Szatan oraz Zastępca asp. szt. Anna  Wieczorek, dzielnicowi z Komisariatu Policji w Wolbromiu mł. asp. Sebastian Maroszek i sierż. szt. Jakub Filus, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu podkom. Marcin Kwiecień oraz Oficer Prasowy kom. Katarzyna Matras.

W czasie  debaty przybyłe osoby miały okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną Komisariatu Policji w Wolbromiu, a także bieżącym stanem bezpieczeństwa. W sposób szczególny rozważany był temat występujących zagrożeń i przemocy w domowej, który wynikał m.in. z analizy zgłoszeń a także z informacji przekazywanych dzielnicowemu. W roku 2023 odnotowano wzrost zjawiska przemocy domowej. W okresie od 1 stycznia do 3 listopada 2023 roku na terenie gminy Wolbrom wszczęto 61 procedur „Niebieskich kart”. W roku poprzednim tj. 01.01.2022-31.01.2022 takich przypadków było 35.  Uczestnicy debaty zostali zapoznani z priorytetami Komendanta Głównego Policji i narzędziami funkcjonującymi w Policji tj.  KMZB, Aplikacją  Moja Komenda a także planem działań priorytetowych.

W trakcie debaty analizowano  z uczestnikami rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia omawianego zjawiska. Przedstawione przez nich rekomendacje, w dużej mierze dotyczyły zwiększenia działań profilaktycznych poprzez uświadamianie społeczności o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy domowej przez sprawców. Zaproponowano także spotkania policjantów i pracowników MOPS, GOPS z rodzicami. Takie działania należy realizować w szkołach podczas zebrań z rodzicami.  Rekomendowano zwiększenie współpraca z mediami w zakresie nagłaśniania przypadków dotyczących przemocy domowej. Dystrybucję materiałów edukacyjnych zawierających informacje o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy poprzez wykorzystanie dzienników elektronicznych w szkołach.  W kolejnej debacie ewaluacyjnej, która odbędzie si e w przyszłym roku, zostaną omówione zastosowane rozwiązania.

KPP w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze