Powiat

Bukowno, Olkusz i Trzyciąż – te trzy gminy otrzymały rządowe dofinansowanie na drogowe modernizacje. Środki przyznano w ramach dodatkowego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych.

Nabór ten wojewoda małopolski ogłosił w sierpniu, gdy okazało się, że pełna pula środków na ten rok nie została wyczerpana. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, dofinansowanie otrzymają teraz wszystkie zgłoszone zadania, czyli łącznie 60 inwestycji. Na dofinansowanie modernizacji lub budowy 47,84 km dróg przeznaczono 39 170 705 złotych. Wśród nich są trzy trakty z powiatu olkuskiego. Bukowno otrzymało 89 026,00 złotych na remont ul. Parkowej, gdzie całkowita wartość wynosi 178 053,59 złotych. 135 000,00 złotych to kwota dotacji dla gminy Olkusz na zadanie „Budowa drogi gminnej – łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską” (wartość inwestycji 270 001,38 złotych). Z kolei w gminie Trzyciąż wyremontowana zostanie droga w Tarnawie. Z całkowitej wartości projektu w kwocie 263 399,36 złotych dotacja z FDS-u to 158 039,00 tys. złotych.

– Fundusz Dróg Samorządowych ma obecnie szczególny wymiar. To niezwykle istotne, że wbrew pandemii inwestycje nie zwalniają. Dzięki nim będzie można utrzymać kolejne miejsca pracy. Polski rząd konsekwentnie będzie też dążył do wzmacniania zrównoważonego rozwoju w każdym regionie. Rozwój ten napędzają takie właśnie inwestycje jak budowy czy modernizacje dróg lokalnych. To już setki oddanych do użytku odcinków – setki połączeń, które ułatwiają Mieszkańcom codzienne życie. Gratuluję wszystkim samorządom, które przystąpiły do Funduszu Dróg Samorządowych i życzę sprawnej realizacji inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na budowę czy remont gminnych i powiatowych traktów oraz dróg wewnętrznych (które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych), a także przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej. FDS będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Zadania realizowane w ramach FDS powinny przyczynić się m. in. do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia spójności sieci dróg publicznych, podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, zwiększenia dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

fot. pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o