Bolesław

Niedawno otrzymaliśmy telefon od mieszkanki Bolesławia, która poprosiła nas, abyśmy zwrócili uwagę na problem samochodów ciężarowych jeżdżących przez centrum tej miejscowości. Przypominamy, że w grudniu otwarta została nowa droga powiatowa, która miała uwolnić centrum tej miejscowości od ciężarówek, ale część TIR-owców nadal korzystała ze starej trasy, działając wbrew przepisom i na przekór mieszkańcom. Przedmiotowy trakt został co prawda już zamknięty z powodu wystąpienia zapadliska bezpośrednio przy jej nawierzchni, jednakże kwestia ta pozostanie aktualna po ewentualnym przywróceniu ruchu obwodnicą.

Droga, o której w ostatnich dniach głośno jest w ogólnopolskich mediach, zaczyna się w okolicach skrzyżowania ul. Głównej z ul. Kluczewską w Bolesławiu i kończy się na ul. Kolejowej w Bukownie, w okolicach tamtejszej strefy aktywności gospodarczej.  Głównym celem inwestycji wartej ponad 7,5 mln zł miało być uwolnienie centrum Bolesławia od ruchu aut ciężarowych, które zjeżdżały z Drogi Krajowej nr 94 na ul. Główną i kierowały się w stronę Bukowna. Na odcinku tym wprowadzone zostało zatem ograniczenie tonażu, jednak z relacji naszej rozmówczyni wynika, że kierowcy notorycznie łamią ten zakaz.

„Jeżdżą tak samo, jak jeździli wcześniej, a gdy kiedyś zaczęłam machać i pokazywać im znak zakazu, to jeden z nich tylko się uśmiechnął i ruszył dalej. Czy nie da się w jakiś sposób wyegzekwować od nich, aby przestrzegali przepisów? Może pomogłyby kontrole policyjne? A jeśli są problemy ze złapaniem ich «na gorącym uczynku», to może w okolicy jest jakiś monitoring, z którego można byłoby wykorzystać nagrania jako dowód i wysłać im mandaty?” – pyta nasza Czytelniczka.

Co zrobiły w tej sprawie władze Gminy Bolesław?

Organizacja ruchu na drogach powiatowych, a takimi są właśnie omawiane trakty, leży co prawda w kompetencjach Starosty oraz podległego starostwu Zarządu Drogowego w Olkuszu, ale, aby uzyskać szerszy obraz sprawy, postanowiliśmy w pierwszej kolejności „zasięgnąć języka” u władz Bolesławia. Wójt udzielił nam bowiem obszernych wyjaśnień.

„Wraz z rozpoczęciem prac związanych z budową nowej drogi, która stanowi obwodnicę Bolesławia, a było to pod koniec roku 2021, zwróciłem się z prośbą do Starosty Olkuskiego (ponieważ zbudowana droga jest powiatową) o podjęcie działań w zakresie zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ciągu drogi powiatowej nr 1068K (ul. Głównej) na odcinku od skrzyżowania z DK94 do skrzyżowania z drogą powiatową 1095K (ul. Kluczewską) oraz w ciągu drogi powiatowej 1069K na odcinku od skrzyżowania z drogą 1068K (ul. Główną) do skrzyżowania z drogą 1065K. Prosiłem również o wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ciągu drogi 1095K na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1068K (ul. Główną) do skrzyżowania z DK94 oraz w ciągu drogi 1073K na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1068K (ul. Główną) do skrzyżowania z drogą gminną 120002K (ul. Wyzwolenia). Prosiłem, aby procedowane zmiany w stałej organizacji ruchu wprowadzić z dniem oddania nowej drogi (obwodnicy) do użytkowania” – relacjonuje Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Jak poinformował ponadto wójt Dudziński, procedury, ze względu na zasięg zmian, wymagały wielu uzgodnień i analiz: projekty stałej organizacji ruchu wymagały współpracy między innymi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcami dróg oraz policją. Obecna, stała organizacja ruchu, obowiązuje od 21 grudnia 2022 roku i zgodnie z jej założeniami nastąpiło wyłączeniu z ruchu ciężarowego ulic Głównej („Ćmielówki” i „Centrum”), Kluczewskiej (od Drogi Krajowej nr 94 do skrzyżowania z ul. Główną), ul. Laskowskiej od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Główną oraz na drodze obok cmentarza w Bolesławiu, w kierunku Bukowna (do skrzyżowania w Krążku).

Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka

„Zgodnie z założeniem projektu na wymienionych wcześniej odcinkach ulic zostało wprowadzone ograniczenie tonażu pojazdów do 7,5 tony. Musimy mieć jednak świadomość, że zmiana organizacji ruchu, bez względu na to, przez kogo byłaby procedowana (Wójta, Starostę itd.), aby funkcjonować, musi być respektowana przez kierowców, którzy powinni właściwie odczytywać znaki drogowe i ograniczenia nimi wprowadzone. Musimy również wziąć pod uwagę, że większość kierowców porusza się obecnie z wykorzystaniem nawigacji udostępnianych przez różnych operatorów, którzy zmiany wprowadzają ze znacznym opóźnieniem. Kierowca, nawet jeżeli jedzie z nawigacją, nie powinien wjechać na drogę z ograniczeniem, ale rozumiem, że zawrócenie samochodem ciężarowym nie jest możliwe w każdym miejscu. Jest jeszcze jeden powód, który może powodować, ze samochód ciężarowy powyżej 7,5 tony jedzie drogą z zakazem: jest to dopuszczenie dojazdu samochodów ciężarowych do posesji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze ulic Głównej, Kluczewskiej, Laskowskiej i Szkolnej oraz służb miejskich; komunikacji miejskiej i zaopatrzenia” – dodaje Krzysztof Dudziński.

Włodarz gminy zauważa jednak, że ruch samochodów ciężarowych w obszarze objętym zmianami znacząco zmalał – to samo dotyczy liczby samochodów osobowych jeżdżących przez centrum Bolesławia na trasie Olkusz/Klucze – Bukowno, jako że kierowcy wolą (czy raczej woleli) korzystać z nowej obwodnicy: ”Jednakże, analizując potok pojazdów ciężarowych jeżdżących przez Bolesław («Centrum» i «Ćmielówka») zauważyłem, że w projekcie nie zostały uwzględnione jakiekolwiek znaki umieszczone w ciągu drogi powiatowej 1069K od Bukowna przed rondem. Z tego też powodu samochody ciężarowe jadące z Bukowna w kierunku na Katowice lub Kraków nadal kierują się w kierunku Bolesławia. Również znak informacyjny przed rondem, dotyczący obwodnicy, sugeruje kierunek «Klucze, Olkusz» co wprowadza kierowców w błąd. Dlatego w dniu 28 grudnia 2022 zwróciłem się pismem do Starosty Olkuskiego z prośbą o pilną, ponowną analizę problemu oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. Jestem przekonany, że po tej modyfikacji, jeżeli oczywiście zostanie ona wprowadzona przez Starostę, problem powinien już zniknąć. Jeżeli oczywiście kierowcy będą respektować znaki” – podsumowuje Wójt Gminy Bolesław.

Co na to Policja?

Poprosiliśmy również o komentarz przedstawicieli Policji, pytając funkcjonariuszy czy mieszkańcy sygnalizowali takie sytuacje i czy były już podejmowane jakieś działania w tej kwestii.

„Problem aut ciężarowych poruszających się w centrum Bolesławia został zasygnalizowany przez radnych  na radzie gminy, w której uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Bukownie. Nie mieliśmy wcześniej takich sygnałów od mieszkańców. Nie odnotowaliśmy również takich interwencji. O tej sprawie został  poinformowany Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Funkcjonariusze dokonają lustracji tego miejsca pod kątem oznakowania. Zadanie to zostało ujęte w książce zadań doraźnych. Policjanci z miejscowego komisariatu podczas służby będą podejmować działania wobec kierowców nie stosujących się do przepisów i takie przypadki nie pozostaną bez reakcji” – odpowiada oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu komisarz Katarzyna Matras.

Droga zamknięta, ale problem pozostał

Do sprawy odniósł się również główny zainteresowany, czyli Zarząd Drogowy w Olkuszu, będący jednostką organizacyjną Powiatu Olkuskiego. Odpowiedź napłynęła jednak do naszej redakcji dzień po tym, jak obwodnica została zamknięta z powodu wielkiego zapadliska, jakie pojawiło się w jej bezpośrednim pobliżu.

„W odpowiedzi na zapytanie prasowe w sprawie nieprzestrzegania organizacji ruchu przez samochody ciężarowe w miejscowości Bolesław informuję, że obecnie obwodnica tej miejscowości, z uwagi na pojawienie się zapadliska w jej rejonie, została wyłączona czasowo z użytkowania, a oznakowanie w zakresie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych zostało zasłonięte. W sytuacji, gdy ruch na drodze zostanie przywrócony Zarząd Drogowy wystąpi do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu o przeprowadzenie kontroli pojazdów ciężarowych w zakresie przestrzegania obowiązującej organizacji ruchu” – poinformował Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

Jakie jest natomiast zdanie naszych Czytelników na ten temat? Jak zawsze, zapraszamy do dyskusji na naszym profilu na Facebooku i na www.przeglad.olkuski.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze