pieniadze

Rolnicy mogą już ubiegać się o unijne dofinansowania w trzech programach. Właśnie ruszyły nabory organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Restrukturyzacja małych gospodarstw ze zmianami
Po raz drugi w tym roku ruszył nabór do programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele gospodarstw obejmujących co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Prowadzona działalność rolnicza w celach zarobkowych (czyli uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów) musi dotyczyć produkcji roślinnej lub zwierzęcej – oprócz chowu i hodowli ryb.

W aktualnej edycji wprowadzono pewne zmiany. – Przede wszystkim zniesiony został wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS – ie przed złożeniem wniosku. Co ważne, wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości. Górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej podniesiono do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej – wyjaśnia Łukasz Piątek, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału ARiMR.
Niezbędne jest opracowanie biznesplanu, na którego realizację beneficjent ma trzy lata od wypłaty pomocy.

Podobnie jak w poprzednim naborze, wysokość dofinansowania może wynieść 60 tys. złotych. Dotacja wypłaca będzie w dwóch ratach: 80 proc. (maksymalnie 48 tys. złotych) i 20 proc. (maksymalnie 12 tys. złotych). Pierwsza rata może być wypłacona po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu dotacji, a druga po poprawnej realizacji biznesplanu. Unijne środki można przeznaczyć na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie Inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.

Młodzi rolnicy na start
Do 29 czerwca potrwa nabór dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą swoje gospodarstwa. Warunki, jakie należy spełnić, to: posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęcie w nim działalności rolniczej maksymalnie dwa lata przed dniem złożenia wniosku. Program dedykowany jest osobom, które nie ukończyły 40 lat i mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (mogą je uzupełnić w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy).

Obecnie kwota dofinansowania może wynieść do 150 tys. złotych. Warunkiem jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. – Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70 proc. tej kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze – dodaje Łukasz Piątek.

Dotacje na las
Kolejny nabór dotyczy wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Aby ubiegać się o tego typu dotacje, należy być właścicielem lub współwłaścicielem gruntów przeznaczonych do zalesienia (nieruchomości te mogą należeć do małżonka).

Zainteresowani taką formą wsparcia muszą mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. O dotacje na zalesianie (ale nie tworzenie terenów zalesionych) mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie).

Wysokość jednorazowej płatności zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymywać przez 5 lat premię pielęgnacyjną oraz przez 12 lat premię zalesieniową.
Nabór trwa do końca lipca.

Wszystkie niezbędne formularze oraz instrukcje dotyczące ich wypełnienia są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR (w Olkuszu przy ul.Bylicy 1).

Fot. fotolia.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze