fds ok

W kwietniu informowaliśmy o dotacjach, jakie przyznano powiatowi olkuskiemu oraz gminom: Bukowno, Olkusz i Wolbrom na drogowe remonty. Teraz samorządowcy odebrali symboliczne czeki na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Samorządowcy spotkali się w poniedziałek w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie dotacje dla małopolskich gmin i powiatów wyniosły 99 344 626,00 złotych.
– Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat wspomożemy samorządy kwotą 36 mld złotych. Cieszę się, że województwo małopolskie tak bardzo zyska dzięki nowemu programowi rządowemu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przypomnijmy, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczone na budowę czy remont gminnych i powiatowych traktów oraz dróg wewnętrznych (które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych), a także przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej. FDS będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.
– Fundusz Dróg Samorządowych to nie tylko realne wsparcie dla samorządów, to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców naszego województwa. To właśnie inwestycje na drogach gminnych i powiatowych są tak istotne z punktu widzenia codziennych czynności i obowiązków. Serdecznie gratuluję wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które otrzymały to rządowe wsparcie i życzę sprawnej realizacji inwestycji – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Zadania realizowane w ramach FDS powinny przyczynić się m. in. do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia spójności sieci dróg publicznych, podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, zwiększenia dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W Małopolsce dotacje trafiły do 13 powiatów i 38 gmin. Powiat olkuski oraz gminy: Bukowno, Olkusz i Wolbrom pozyskały w sumie 8 946 565,00 złotych.

3 330 727,00 złotych otrzymał powiat olkuski na inwestycję w Bolesławiu. Projekt dotyczy przebudowy ciągu dróg na terenie gminy Bolesław: ul. Głównej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na drodze krajowej 94 do skrzyżowania z ul. Kluczewską oraz odcinek ul. Osadowej. Wartość całego przedsięwzięcia to 6 661 455,06 złotych. – W pierwszym rozdaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowego nasz powiat uzyskał kwotę ponad 3 milionów złotych dofinansowania na przebudowę ciągu dróg powiatowych w Gminie Bolesław o długości blisko 3 km. Promesy otrzymały również gminy: Bukowno, Olkusz i Wolbrom. Tylko w tym rozdaniu do powiatu olkuskiego trafi ponad 9 milionów złotych. Teraz czekamy na kolejne rozstrzygnięcia pomyślne dla powiatu, które niebawem nastąpią – komentuje starosta Bogumił Sobczyk.

W Olkuszu przebudowie ulegnie ul. Głowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą. Jak informuje magistrat, zakres prac uwzględnia przebudowę włączenia do istniejącej drogi powiatowej ul. Długiej, przebudowę jezdni ul. Głowackiego, przebudowę i budowę chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zjazdów do ul. Głowackiego z przyległych posesji, przebudowę skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Spółdzielczą, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Głowackiego, budowę instalacji oświetlenia ul. Głowackiego oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Przetarg został już ogłoszony, a wszystkie prace mają zostać zakończone do końca października. Szacowany koszt remontu wynosi 2 445 306,87 złotych, a dotacja z Funduszu 1 222 653,00 złotych.
– Aktywnie poszukujemy źródeł finansowania naszych inwestycji, dzięki czemu łatwiej jest nam przystępować do projektów bardziej wymagających finansowo. Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam dokończyć przebudowę układu komunikacyjnego ulicy Głowackiego, co jest szczególnie ważne dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców i gości korzystających np. z atrakcji Silver Parku. Równie ważne są dla nas drogi transportu rolnego, które służą lokalnym społecznościom. Także w tym zakresie z roku na rok przystępujemy do kolejnych prac – mówi olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

W Wolbromiu przebudowie ulegną odcinki dwóch traktów: ul. Fabrycznej i ul. Sportowej. Wartość inwestycji to 5 257 575,17 złotych, z czego 2 628 787,00 złotych stanowi przyznane właśnie dofinansowanie.

Dotacja dla Bukowna została przyznana na remont tzw. obwodnicy (traktu pomiędzy ul. Mostową i ul. Borowską). Dofinansowanie w kwocie 1 764 398,00 złotych dotyczy modernizacji tzw. obwodnicy na długości 1273 metrów. Całość szacunkowo kosztować ma 3 528 796,85 złotych.

Fot. Roman Głowacki

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze