Bukowno

Miejscy radni w Bukownie przyjęli budżet na przyszły rok. Na jakie inwestycje zostaną wydane pieniądze w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy?

Największym wśród drogowych przedsięwzięć jest wiadukt łączący ul. Kolejową z ul. 1 Maja. Jak już informowaliśmy w listopadzie, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli uda się je pozyskać, wówczas w przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane.

Kilka inwestycji dotyczy przejść dla pieszych. Bukowno dokłada się do powiatowego przedsięwzięcia współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Nową w Bukownie. Podobne zadania zostaną wykonane przez miasto na ul. Niepodległości i na ul. 1 Maja, a także – wspólnie z powiatem – na ul. Wodącej przy budynku filii MOK–u. Z kolei na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową zaplanowano budowę ronda, chodników, przebudowę i doświetlenie przejść dla pieszych oraz poprawę przyczepności nawierzchni jezdni asfaltobetonowej.

W przyszłym roku rozpoczną się roboty na ul. Olkuskiej, przy wsparciu środków z Polskiego Ładu. Zakres robót obejmuje wykonanie: odwodnienia drogi rowami przydrożnymi i kanalizacją, poboczy utwardzonych kruszywem łamanym i kanalizacji teletechnicznej; budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego i drugiego pełniącego funkcję rozsączania wody, a także przebudowę zjazdów do posesji. W budżecie ujęto również dokończenie budowy ul. Granicznej oraz dokończenie remontu fragmentu ul. Niepodległości w rejonie ogródków działkowych, a także przebudowę chodnika przy remizie OSP Bukowno Miasto (ul. Górnicza i ul. Nowa).

Co jeszcze zaplanowano na 2022 rok? M. in. zakończenie przebudowy budynku filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki przy ul. Wiejskiej, budowę ogólnodostępnego skateparku przy ul. Szkolnej, budowę tężni solankowej dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, wykonanie dojścia do altany przy Domu Turysty „Tramp” i wentylacji w SPA w MOSiR-ze. W przyszłym roku wyremontowane zostaną toalety, korytarze i klatki schodowe w Urzędzie Miejskim. Budynek po banku spółdzielczym przy ul. Kolejowej ulegnie rozbudowie i adaptacji na działalność magistratu.

Budżet zawiera także realizacje inwestycji skierowanych do najmłodszych mieszkańców. Chodzi o modernizację placów zabaw: przy ul. Parkowej, ul. Sienkiewicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wodącej i w Borze Biskupim. Przy miejskim przedszkolu powstanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Przygotowywanie pomieszczeń na potrzeby stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, modernizacja szkolnego basenu, przebudowa i modernizacja instrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja, wykonanie oświetlenia parkowego w rejonie boiska sportowego przy ul. Wiejskiej – to kolejne inwestycje ujęte w przyszłorocznym budżecie.

Miasto inwestuje także w sprzęt dla MOSiR – u (dotacja na zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb MOSiR – u) oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (dotacja na zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg).

W budżecie zapisano też środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, jak również wykonanie instalacji gazowej oraz wymianę kotła przy ul. Niepodległości 18 w mieszkaniach komunalnych.

Szczegółowo do miejskich inwestycji z pewnością będziemy wracać w ciągu kolejnych miesięcy. A jak Wy je oceniacie? Piszcie w komentarzach!

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze