pałacyk dietlów

„Zabytkowy Dworek powinien być miejscem kultury oraz spotkań mieszkańców gminy i turystów, stanowić całość z otaczającym go pełnym zieleni, nawiązującym do historii i ducha miejsca parkiem. Obiekt ogólnodostępny, uwzględniający potrzeby różnych grup, w tym rodzin z dziećmi. W określonych przypadkach udostępniany odpłatnie” – to wnioski po podsumowaniu 193 ankiet, jakie wypełnili zainteresowani przyszłością zabytku mieszkańcy.

Przypomnijmy, że zabytkowy Dworek Dietla w Kluczach znajduje się w wykazie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przygotowanego przez Gminę Klucze Gminnego Programu Rewitalizacji jako przedsięwzięcie priorytetowe do realizacji. Obiekt może przejść gruntowną modernizację, jeśli uda się pozyskać dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Istotną sprawą jest przygotowanie tego obiektu pod kątem funkcji, jakie będzie pełnił, a przede wszystkim na jakie problemy społeczne będzie odpowiadał. Po przeprowadzeniu remontu Dworek Dietla ma pełnić funkcję Centrum Aktywności Społeczno – Gospodarczej z szerokim spektrum działania.

Zgodnie z deklaracjami urzędu, zmieniając sposób użytkowania istniejącego budynku właściwie nie zmienia się architektury zewnętrznej obiektu. Wymianie podlegają jedynie zużyte elementy, np. stolarka okienna i drzwiowa, elementy więźby dachowej i pokrycia dachu. W ramach rewitalizacji zaplanowano zagospodarowanie działki, prace budowlane i konserwatorskie w obiekcie (w tym dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych), wykonanie instalacji: c.o. wraz z kotłownią, elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej. W budynku znajdzie się stała ekspozycja ukazująca dziedzictwo pałacu i historię rodu Dietlów w Kluczach. Gmina nie planuje na razie prowadzenia tam działalności zarobkowej, gdyż ma to wpływ na wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania. Nie jest to jednak wykluczone w dalszej perspektywie.

O to, co powinno się znajdować w odnowionym obiekcie, zapytano mieszkańców w specjalnej ankiecie. Spośród pięciu odpowiedzi do wyboru można było wskazać trzy. Najwięcej głosów (133) dotyczyło zagospodarowania budynku pod szeroko rozumianą działalność kulturalną. W dalszej kolejności wybrano miejsce przyjmowania turystów (105) oraz kawiarnię (104). 72 osoby wskazały przeznaczenie zabytku na działania społeczne i obywatelskie (miejsce spotkań członków organizacji pozarządowych, organizacja konferencji, itp.). Z kolei 22 głosy oddano na stworzenie w Dworku miejsca do pracy biurowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz młodych przedsiębiorców (tzw. coworking- stoły do pracy indywidualnej, podstawowy sprzęt biurowy, dostęp do internetu).

W ankiecie można było wskazać inne funkcje, jakie powinien pełnić Dworek. Tutaj wymieniano klub muzyczny, restaurację, pałac ślubów, bibliotekę, dyskotekę, salę do spotkań Klubu AA, salę weselną, ogród zimowy z ptakami egzotycznymi, Muzeum Ziemi Kluczewskiej, sala weselna, Muzeum Kluczy, Kłódek i Zamków (z deklaracją przekazania zbioru eksponatów), miejsce dla tworzonych przedsięwzięć społecznych, żłobek lub przedszkole, wynajęcie budynku prywatnemu najemcy czy też sprzedaż bądź zburzenie obiektu.

Osoby deklarujące chęć włączenia się w inicjatywy dotyczące Dworku najczęściej widziałyby siebie jako ich uczestników (75 proc.) i współorganizatorów (22 proc.). Najchętniej mieszkańcy włączyliby się w działania typu: koncerty, wystawy, działania promocyjne, pomoc przy organizacji imprez czy zagospodarowania otoczenia, zbieranie informacji czy pamiątek po rodach Dietlów i Mauve, renowację elementów architektury drewnianej czy rozwój turystyki i różne działania społeczne.

Zdecydowana większość osób (95 proc.) uznała, że dworek powinien być udostępniany na ogół bezpłatnie, a w uzasadnionych przypadkach odpłatnie (jak przedsięwzięcia komercyjne, imprezy zamknięte czy odpłatne koncerty). Natomiast dla inicjatyw społecznych, charytatywnych, niosących pożytki dla mieszkańców gminy, udostępnianie przestrzeni powinno być bezpłatne.

Mieszkańcy biorący dział w ankiecie dzielili się również swoimi pomysłami na dodatkowe zagospodarowanie otoczenia Dworku. Respondenci najczęściej wskazywali na zadbanie o pobliski park pod kątem zieleni, infrastruktury i jego rozbudowy, ograniczenie tam ruchu samochodowego oraz wyeliminowanie z parku osób spożywających alkohol. Wśród pozostałych propozycji znalazły się m. in.: wystawa zdjęć z historią gminy, ogród z altanką, parking, fontanna, miejsce do zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów i skuterów, kino letnie, lokalny browar w połączeniu z restauracją/kawiarnią/barem sprzedającym potrawy regionalne, organizacja koncertów i podobnych wydarzeń, siłownia, iluminacja oświetleniowa całego budynku i obelisku Ludwiga Mauve, małe centrum fitness, miejsce do prowadzenia pracowni fotograficznej i filmowej (z deklaracją prowadzenia zajęć), stworzenie prawdopodobnie pierwszej w Polsce stałej wystawy lub muzeum filmu amatorskiego z wykorzystaniem przekazanej nieodpłatnie w depozyt UG Klucze kolekcji amatorskich kamer filmowych, projektorów filmowych i osprzętu.
W ankiecie pojawiły się głosy, by włączyć do planu rewitalizacji sąsiedni budynek (w którym kiedyś mieścił się urząd gminy). Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska, Babiniec i Uniwersytet III Wieku i Rada Sołecka w Kluczach proponują, aby przekazać budynek gminnej Bibliotece (by ta mogła skorzystać z dostępnych funduszy (75 proc. dofinansowania) z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na remont i adaptację parteru na potrzeby Biblioteki w nowoczesnym jej kształcie). Na piętrze swoje siedziby znalazłyby inne organizacje społeczne i biznesu.

Pełny raport z konsultacji społecznych dostępny jest tutaj

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o