Trwa nabór do Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego gminy i powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie drogowych modernizacji. Szansy na remont kolejnych olkuskich traktów upatruje miejski radny Łukasz Kmita i pyta burmistrza Romana Piaśnika o plany dotyczące FDS-u oraz współpracę z powiatem w tym zakresie.

Przypomnijmy, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczone na budowę czy remont gminnych i powiatowych traktów oraz dróg wewnętrznych (które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych), a także przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej. FDS będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Zadania realizowane w ramach FDS powinny przyczynić się m. in. do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia spójności sieci dróg publicznych, podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, zwiększenia dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Niedawno ogłoszono kolejny nabór do Funduszu Dróg Samorządowych. Miejski radny Łukasz Kmita proponuje, aby we współpracy z Radą Miejską przygotowana została lista dróg, które wymagają kompleksowej przebudowy w następnych latach i spełniają wymagania konkursowe FDS.

– Ponadto zwracam się z serdeczną prośbą o rozpoczęcie dobrej współpracy z powiatem olkuskim w celu wspólnego aplikowania o modernizację traktów powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Olkusz. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że powiat olkuski dysponuje projektem ul. Ks. Gajewskiego/Biema. Droga ta znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Podobnie jest z taktem prowadzącym z Olkusza przez Podgrabie i Bogucin Mały oraz z drogą w Osieku (od szkoły). Za zasadne uważam, współfinansowanie inwestycji powiatowych, które mają kluczowe znaczenie dla Mieszkańców Miasta i Gminy. Z doświadczeń lat ubiegłych wiemy, że bez współpracy samorządu gminy z samorządem powiatu kluczowe dla mieszkańców drogi dalej będą pełne kolein, dziur i łat – co niewątpliwie wystawi złą wizytówkę w oczach Mieszkańców dla olkuskich samorządowców – pisze do burmistrza Łukasz Kmita.

Ile gmina ma gotowych projektów modernizacji dróg, które można złożyć do FDS-u? Czy planowana jest współpraca w powiatem w tym zakresie do końca obecnej kadencji? Czy w ramach FDS planowane jest złożenie wniosku o modernizację ciąg ulic: 29 Listopada – Kościuszki – ul. Rabsztyńskiej – Sikorka – droga przez Rabsztyn? – takie pytania trafiły do olkuskiego włodarza.

Z odpowiedzi na interpelacje dowiadujemy się, że gmina Olkusz zamierza złożyć dwa wnioski do FDS-u. Jeden dotyczy przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w Olkuszu, drugi ma zostać dopiero wybrany. Na pewno nie będzie to droga od ul. 29 Listopada do ul. Rabsztyńskiej, ponieważ gmina nie ma opracowanej dokumentacji technicznej na przebudowę tego traktu.

Wiemy także, że gmina dysponuje dokumentacjami projektowymi na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w rejonie ulicy Marcina Bylicy w Olkuszu (pozwolenie na budowę ważne do 20.12.2022 roku); przebudowę ul. Leśnej w Olkuszu (zgłoszenie ważne do 01.02.2022 roku); przebudowę ul. Witosa w Olkuszu (zgłoszenie ważne do 01.03.2022 roku); przebudowę ulic: Pięknej, Uroczej i Słonecznej w Olkuszu (zgłoszenie ważne do 1.03.2022 roku); budowę drogi gminnej w Niesułowicach wraz z budową i przebudową odcinka sieci gazowej śr. ciśnienia w Niesułowicach na dz. 554/13, 556/5, 554/15, 1384 i561/1 (pozwolenie na budowę ważne do 13.12.2020 roku); budowę drogi gminnej ul. Ks. Prał. H. Januchty w Olkuszu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (pozwolenie na budowę ważne do 3.08.2020 roku); przebudowę ulicy Przemysłowej w Olkuszu objętej zgłoszeniem (realizację inwestycji rozpoczęto w 2016 roku i kontynuowano w 2018 roku).

A co ze współpracą z powiatem? – Gmina Olkusz współpracuje ze Starostwem Powiatowym na wielu szczeblach i w różnym zakresie. Jednakże w chwili obecnej posiadamy ograniczone środki budżetowe na realizacje inwestycji, a biorąc pod uwagę ilość potrzeb związanych z remontem i przebudową dróg gminnych, Gmina Olkusz musi skupić się na inwestycjach własnych. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości wykluczamy współpracę z Powiatem w kwestii współfinansowania inwestycji drogowych – odpowiada burmistrz Roman Piaśnik.

Jak oceniacie drogowe plany? Które drogi wymagają pilnego remontu? Czekamy Na Wasze opinie! 

fot. pixabay.com 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o