Powiat

Do 14 czerwca trwa głosowanie w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy naszego powiatu mogą wybrać jedno z 36 zadań.

Łącznie do głosowania dopuszczono 234 zadania. Małopolska została podzielona na sześć subregionów. Nasz obejmuje cztery powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski i chrzanowski. Każdy Małopolanin, który ma skończone 16 lat, może zagłosować na jedno zadanie z subregionu, w którym mieszka. Nie jest wymagane zameldowanie w Małopolsce. Mieszkańcy naszego powiatu mają do wyboru 36 inicjatyw.

Na stronie www.bo.malopolska.pl uruchomiono panel do głosowania. Głos można oddać też korespondencyjnie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „BUDŻET OBYWATELSKI”). O ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Karty do głosowania są na www.bo.malopolska.pl. Trzeci sposób to wrzucenie karty do urny – w naszym powiecie można to zrobić w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.

Wszystkie informacje na temat BO oraz pełną listę zadań znajdziecie na www.bo.malopolska.pl.

Przedstawiamy pokrótce zadania, które swoim zasięgiem obejmują powiat olkuski:

Bądź aktywny

Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mieszkających w naszym powiecie. Miejscem realizacji będzie siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu przy ul. Kosynierów 12.

Wartość zadania: 139 000,00 złotych

Bezpieczni i zdrowi mieszkańcy powiatu olkuskiego

Autorzy zadania zaplanowali zakup defibrylatorów AED – urządzeń stosowanych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania krążenia, z przeznaczeniem do korzystania w budynkach użyteczności publicznej, a także cykl szkoleń i rozdanie materiałów edukacyjnych.

Wartość zadania: 55 200,00 złotych

Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych przez  DW 791 w Olkuszu

Chodzi o budowę aktywnych przejść na obwodnicy, w miejscach szczególnego natężenia ruchu pieszych: przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Osiecką oraz przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego. Ponadto w obrębie skrzyżowania z ul. Osiecką planuje się wybudować chodnik: przy drodze wojewódzkiej nr 791:od strony osiedla Pakuska ok. 20 m, a po drugiej stronie 4 m.

Wartość zadania: 145 000,00 złotych

Kluczewski Senior 50+

Aktywizacja mieszkańców powiatu przez m. in.: utworzenie Senioralnego Klubu Wolontariatu, szereg warsztatów (naturalne kosmetyki, dietetyka, prawo, rękodzieło, pierwsza pomoc), zajęcia ruchowe, aquaaerobic. W planie są też wycieczki (rowerami elektrycznymi – Szlakiem Orlich Gniazd oraz piesza – Nocny Rajd po Pustyni Błędowskiej z pochodniami), a także edukacyjne wyjazdy.

Wartość zadania: 130 340,00 złotych

Małopolska Akademia Futbolu dla Subregionu Małopolska Zachodnia

Zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: UKS AP 21 Chrzanów, OKS Słowik Olkusz, Małopolska Akademia Futbolu. Zaplanowano zakup strojów meczowych, dresów, piłek i bramek. W projekcie ujęto też pokazowe treningi i organizację turnieju sportowego.

Wartość zadania: 150 000,00 złotych

Małopolski Festiwal Historyczno – Muzyczno – Sportowy „Zapomniane Miasteczko – Bydlin”

Organizacja dwudniowej imprezy historyczno – muzyczno – sportowej dla mieszkańców Małopolski (w szczególności mieszkańców powiatu olkuskiego i chrzanowskiego), podczas której zaplanowano rekonstrukcje i pokazy historyczne, turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz koncert.

Wartość zadania: 150 000,00 złotych

Mocni w pomocy – wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego

Zajęcia tematyczne dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców (sportowe, kulinarne) oraz zajęcia świetlicowe w okresie ferii i wakacji (ze wsparciem wolontariuszy). Poza tym warsztaty dla młodzieży szkół średnich zachęcające do wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Warsztaty zaplanowano w minimum pięciu szkołach ponadpodstawowych i w budynku Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.

Wartość zadania: 150 000,00 zł

Prawdziwy wojownik nie walczy na ulicy – program aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport

Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży z powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego, otwarcie miejsc treningowych, wyposażenie sal treningowych w sprzęt, wyposażenie uczestników w sprzęt specjalistyczny do koordynowania pracy i poczynań młodych sportowców, wyszkolenie młodych sportowców.

Wartość zadania: 127 050,00 złotych

Wioska Smerfów – żyj aktywnie!

Organizacja zajęć ruchowych, artystycznych, wycieczek oraz imprez integracyjnych z których będą mogli skorzystać młodsi i starsi mieszkańcy gmin powiatu olkuskiego.

Wartość zadania: 149 970,00 złotych

Wirtualny biznes – realne kompetencje!

Symulacje biznesowe dla nauczycieli i uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z subregionu Małopolska Zachodnia! W naszym powiecie zajęcia przewidziano w Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu, I LO w Olkuszu oraz ZS Nr 4 w Olkuszu. Przeszkolenie i certyfikacja ok. 21 nauczycieli z 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Małopolska Zachodnia w zakresie planowania i zarządzania własnym biznesem, zakup 10 abonamentów na symulacje biznesowe dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Małopolska Zachodnia, prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów, warsztaty z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej).

Wartość zadania: 100 000,00 złotych

Wszyscy razem w jednym tempie

Organizacja dla dzieci i młodzieży warsztatów z zakresu fizjoterapii, dogoterapii, pedagogiki oraz warsztatów na basenie, prowadzonych w postaci grupowych zajęć terapeutycznych. Głównym celem zadania będzie usprawnianie ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci pełnosprawnych w odniesieniu do szeroko rozumianego pojęcia niepełnosprawności.

Wartość zadania: 150 000,00 złotych

Wyniki glosowania poznamy do 22 października.

fot. UMWM

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze