k1138

Zapowiedzi stały się faktem. Kolejna droga powiatowa zmieni wkrótce właściciela. Wolbromscy radni jednomyślnie przychylili się do wniosku burmistrza i wyrazili zgodę na przejęcie na własność i utrzymanie będącej w fatalnym stanie technicznym części drogi K1138 Łobzów – Swojczany na ok. 3-km odcinku w granicach administracyjnych gminy Wolbrom. Otwiera to przewidziany prawem proces administracyjnej zmiany kwalifikacji drogi.

Uchwała podjęta przez wolbromskich radnych otwiera drogę dla kolejnych procedur, które samorządy gminny i powiatowy przechodziły już ostatnio dwukrotnie. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Olkuskiego, zapowiedzianej na 31 sierpnia br. znalazł się projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr K1138. Zgoda radnych powiatowych pozwoli na podpisanie odpowiedniego porozumienia przez władze powiatu oraz gminy i z dniem 1 stycznia 2017 r. droga formalnie zmieni właściciela.

Przypomnijmy, że pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku, czyli w ustawowym terminie, na wniosek burmistrza Adama Zielnika radni wyrazili zgodę na przejęcie przez gminę z dniem 1 stycznia 2016 r. blisko 50 km dróg powiatowych na terenie sołectw gminy Wolbrom oraz 6,5 km ulic na terenie miasta Wolbrom, będących wcześniej w zarządzie powiatu olkuskiego. Większość z przejętych dróg wymaga gruntownej modernizacji, a ich remonty i bieżące utrzymanie, w tym zimowe odśnieżanie, są już i będą (w przypadku kolejnych odcinków) wyłącznym obowiązkiem nowego właściciela i zarządcy, czyli gminy Wolbrom.

Przejęcie biegnącej przez Jeżówkę drogi Łobzów – Swojczany burmistrz Zielnik zapowiadał już wcześniej, w związku z planowanym przejęciem w użytkowanie przez gminę, stanowiącego obecnie majątek powiatu budynku byłego ośrodka zdrowia i DPS w Jeżówce, w którym przez ostatnie lata funkcjonował Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie likwidacji tego ośrodka, jako jednostki organizacyjnej powiatu, również przewidziane jest w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Olkuskiego.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o