Od czerwca w czterech gminach naszego powiatu zaczną obowiązywać nowe stawki za wodę i ścieki. Biorąc pod uwagę dopłaty uchwalone przez samorządy, opłaty dla mieszkańców Bolesławia i Klucz pozostaną bez zmian, natomiast mieszkańców Bukowna i Olkusza czekają podwyżki.

Przypomnijmy, że obecnie regulatorem taryfy jest spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zmienione przepisy spowodowały, że w pierwszym kwartale 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o. o. musiało przygotować nowy wniosek taryfowy na trzy lata (stawki ustalono osobno na poszczególne lata).

Zgodnie z taryfą stawki obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2021 roku kształtują się następująco: 5,73 zł za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych (wzrost o 0,11 zł) i 9,54 zł za 1m3 odebranych ścieków (wzrost o 0,07 zł).

Wzorem ubiegłych lat radni czterech samorządów uchwalili dopłaty do stawek na siedem miesięcy tego roku (od czerwca do grudnia). W Bolesławiu, Kluczach i Olkuszu decyzje te podjęto pod koniec ubiegłego roku, a w Bukownie uchwalono dopłaty pod koniec kwietnia.

Obowiązek dopłat od gmin wynika z zapisów porozumienia, jakie te gminy zawarły w 2012 roku wraz z PWiK oraz bankiem PEKAO S.A. – emitentem obligacji, z których współfinansowana jest realizacja projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. W dokumencie tym zawarte jest zobowiązanie Wspólników do dokonania dopłat w wysokości co najmniej zapewniającej utrzymanie udziału kosztu usług wodno – kanalizacyjnych ponoszonego przez odbiorców usług na poziomie nie wyższym niż 3 procent ich dochodu do dyspozycji. Wysokość dopłat określana jest w stosownych uchwałach podejmowanych przez miejskie i gminne rady poszczególnych samorządów.

Ile zatem mieszkańcy zapłacą za wodę i ścieki?

Dopłaty w gminie Bolesław wynoszą: 0,34 zł netto do 1m3 wody i 2,97 zł do 1m3 ścieków. Mieszkańcy zapłacą zatem tyle samo, co do tej pory, czyli 5,39 zł netto za 1 m3 wody i 6,57 zł netto za 1 m3 ścieków.

Dopłaty w Bukownie ustalono na poziomie 0,24 zł netto do 1 m3 wody i 2,50 zł do 1 m3 ścieków. Dla mieszkańców oznacza to opłaty w wysokości 5,49 zł netto za 1 m3 wody i 7,04 zł za 1m3 ścieków (w okresie 1 czerwca 2019 – 31 maja 2020 było to odpowiednio 5,38 zł i 6,97 zł).

W Kluczach dopłata do 1 m3 wody to 1,05 zł netto, a do 1 m3 ścieków 1,61 zł netto. Dla mieszkańców oznacza to, że opłaty pozostaną bez zmian. Opłata za ścieki wyniesie 7,93 zł za 1 m3, a opłata za wodę wyniesie 4,68 zł z a 1 m3.

W Olkuszu dopłaty wynoszą 0,32 zł netto za 1 m3 wody i 1,10 zł netto za 1m3 ścieków. Dzięki temu mieszkańcy będą płacić 5,41 zł netto za 1 m3 wody i 8,44 zł netto za 1 m3 ścieków (w okresie 1 czerwca 2019 – 31 maja 2020 opłaty wynoszą odpowiednio 5,30 zł i 8,37 zł).

Do podanych stawek należy doliczyć 8 proc. podatku VAT. Podane opłaty obowiązują od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.

To ostatni okres obowiązywania trzyletniej taryfy ustalonej w 2018 roku. – Latem przystąpimy do opracowywania nowego planu taryfowego na kolejne trzy lata według tych samych zasad, czyli z ustaleniem osobnych stawek na każdy rok – mówi wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Grzegorz Cebo.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze