E-akta: Pracodawco, pamiętaj o dostosowaniu programów

zusDzięki projektowi e-akta od stycznia pracodawcy będą przechowywać dokumentację nowozatrudnionych pracowników tylko 10 lat. Zmiany oznaczają duże korzyści, ale najpierw trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe.


Papierowa dokumentacja może być zmorą pracodawcy. W Polsce obowiązywał dotychczas jeden z najdłuższych okresów przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, czyli 50 lat. Dla porównania w Finlandii jest to 10 lat, a w Danii 5. Dzięki projektowi e-akta od stycznia pracodawcy będą przechowywać dokumentację nowozatrudnionych pracowników tylko 10 lat. Dodatkowo nowe prawo daje możliwość przechowywania akt pracowniczych w formie elektronicznej. Do tej pory takiej możliwości nie było.

Konieczna aktualizacja
Jeśli przedsiębiorca, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami wchodzącymi w życie już 1 stycznia 2019 r. powinien jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie. Jest to również wskazówka dla producentów oprogramowania kadrowo-płacowego, z którego korzystają polscy przedsiębiorcy. Do zmian w dokumentach przekazywanych do ZUS w oparciu o projekt e-akta będzie na bieżąco dostosowany program Płatnik i e-Płatnik. 

zus e akta

Nowy zakres danych przekazywanych ZUS
Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób będzie wynosił 10 lat, od zakończenia obowiązywania umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nowe przepisy wymuszają nowy zakres danych które pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane dotyczyć będą wypłaconych pracownikowi (zleceniobiorcy) kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy nauczycielskiej, w danym miesiącu. Informacje te będą przesyłane w miesięcznym imiennym raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA.
Pracodawca może skrócić okres przechowywania
Jeśli pracodawca zechce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych za osoby zatrudnione między 1 stycznia 1999 r., a 31 grudnia 2018 r., musi przekazać do ZUS oświadczenie w tej sprawie na druku ZUS OSW wraz z raportami informacyjnymi (ZUS RIA) za osoby zgłoszone do ubezpieczeń po raz pierwszy w tym okresie. Dane z tych dokumentów ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego i będą one uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości.

Zakład dostosował dokumenty rozliczeniowe
Dodatkowo Zakład dostosował formularz ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się w nim pole z łączną kwotą do zapłaty za dany okres rozliczeniowy. Z kolei w formularzu wyrejestrowującym z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) pracodawca będzie przekazywał do ZUS informacje o dacie i sposobie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany.
Więcej informacji na temat zakresu danych, jakie będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmian wprowadzonych w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl

Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.