Powiat

Śnieg i deszcz dały strażakom i leśnikom chwilę wytchnienia. Jednak prędzej, czy później znowu zrobi się sucho, a co za tym idzie, zagrożenie pożarowe lasów i nieużytków rolnych znowu wzrośnie. Jak wyglądają działania prewencyjne, prowadzone w celu przeciwdziałania pożarom?

Po naszym niedawnym artykule dotyczącym pożarów pól i lasów skontaktował się z nami Czytelnik, który pytał o działania  zapobiegające wypalaniu traw i podpalaniu. – Jak to wygląda w praktyce? Czy w sezonie wiosennym i letnim strażacy i leśnicy robią coś w tym kierunku, a jeśli tak, to co? Czy istnieje możliwość zaangażowania do tego Państwowej Straży Łowieckiej? – dopytywał pan Edward. Interesowało go również to, ile kosztuje gaszenie takich pożarów. Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na te pytania.

Leśnicy monitorują sytuację

W pierwszej kolejności zwróciliśmy się do olkuskiego Nadleśnictwa, gdzie usłyszeliśmy, że działania Lasów Państwowych koncentrują się na utrzymywaniu i udoskonalaniu systemu ochrony przeciwpożarowej.  – W Nadleśnictwie Olkusz posiadamy trzy wieże obserwacyjne, na których od marca do października dyżurują obserwatorzy. Dodatkowo, w tym samym okresie dyżury przeciwpożarowe pełnią popołudniami załogi leśnictw. Łączność obserwatorów i załogi terenowej z dyżurującym w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w nadleśnictwie zapewniona jest dzięki m.in. radiotelefonom. Po wykryciu pożaru jest on zgłaszany na wspomniany PAD,  gdzie określana jest jego dokładna lokalizacja i skąd powiadamiane są jednostki straży pożarnej. Dodatkowo dyżurujący ma łączność z regionalnym PADem w Katowicach, który z kolei ma możliwość dysponowania do akcji samolotów i helikoptera – mówi Maria Gronicz, starszy specjalista Służby Leśnej.

Jak informuje nasza rozmówczyni, samoloty czarterowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach stacjonują na lądowiskach w Niegowoniczkach, Rybniku, Brynku, Opolu i Rudnikach. Wysyłane są one zarówno do pożarów lasów państwowych, jak i do pożarów gruntów prywatnych. Akcje gaśnicze na ziemi ułatwiają natomiast drogi budowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe celem udostępnienia kompleksów leśnych. Mają one nośność i szerokość dostosowaną do ruchu wozów strażackich. Pomocne dla strażaków są także punkty czerpania wody budowane na terenach leśnych.

– Sprawne działanie tego ciągle udoskonalanego systemu sprawia, że średnie powierzchnie pożarów są coraz mniejsze. Trudno jest jednak mówić o prewencji, w chwili, gdy często mamy do czynienia z zaprószeniami ognia lub celowymi podpaleniami: czy to traw, czy też lasów. Prewencją w tym przypadku jest edukacja oraz naziemne patrole służby terenowej – tłumaczy Maria Gronicz. – Państwowa Straż Łowiecka może wspierać służby leśne informacjami dotyczącymi podejrzanych lub niebezpiecznych zdarzeń, jakie uzyskuje w czasie swoich patroli. Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby przebywające w lesie do zgłaszania pod numerem 112 lub 998 zauważonych zarzewi ognia. Informacja prosto z terenu, z dokładną lokalizacją jest bezcenna i może uchronić las przed pożarem – dodaje rzeczniczka olkuskiego Nadleśnictwa.

Strażacy edukują i informują

Z pytaniem dotyczącym kosztów gaszenia pożarów zwróciliśmy się do olkuskiej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nie dokonuje jednak takich kalkulacji.  Jak wyjaśniają przedstawiciele tej formacji, każda akcja jest bowiem inna. – Na koszt ma wpływ wiele czynników takich jak: długość trasy dojazdu zastępów gaśniczych do miejsca pożaru, ilość ratowników, ilość zastępów, rodzaj samochodów, czas trwania działań i wiele innych czynników – wylicza brygadier Marcin Maciora,  rzecznik prasowy komendy PSP w Olkuszu

Jeśli zaś chodzi o prewencję, to straż pożarna rokrocznie organizuje akcję „STOP POŻAROM TRAW”, mającą na celu uświadamianie mieszkańcom, jak bezcelowe i niebezpieczne jest wypalanie traw. Ma ona charakter informacyjny i edukacyjny i polega na propagowaniu bezpiecznego zachowania się w obszarach przyrodniczych. W każdej jednostce Ratowniczo-Gaśniczej wyznaczone są osoby odpowiedzialne za prowadzenie akcji, a na poszczególnych zmianach służbowych osoby odpowiedzialne za oprowadzanie po obiektach Straży Pożarnej zorganizowanych grup. Osoby te udzielają informacji na temat działań ratowniczych, wykorzystywanego sprzętu oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru.

Strażacy prowadzą również działania informacyjne w różnego rodzaju placówkach, szkołach oraz podczas imprez plenerowych. – Występujemy również do diecezji, kościołów, starostwa powiatowego oraz urzędów miast i gmin  z prośbą o rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczności apeli i materiałów dotyczących zagrożeń  związanych  z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych – mówi Marcin Maciora. –  Podczas prowadzonych w obiektach szkolnych i przedszkolnych czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz podczas nadzorowania ewakuacji w placówkach oświatowych omawia się także zagrożenia związane z wypalaniem traw – dodaje nasz rozmówca. W przedmiotową akcję zaangażowane są również Ochotnicze Straże Pożarne.

Fot.: pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze