kasa2

Mieszkańcy Bolesławia, Bukowna i Olkusza mogą otrzymać samorządowe dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz budowę przydomowych przepompowni ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o proponuje z kolei system ratalny.

W ramach zrealizowanego przez PWiK w Olkuszu projektu (o wartości ponad 205 mln złotych) „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach czterech gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” wybudowano 66 km nowej kanalizacji sanitarnej, przebudowano 47 km sieci wodociągowej, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, powstał także nowy system zaopatrzenia w wodę. Głównym celem projektu jest osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego. Aby go osiągnąć, mieszkańcy powinni podłączyć się do kanalizacji. Zgodnie z unijnymi przepisami, ścieki z aglomeracji muszą trafić do oczyszczalni. W przeciwnym razie państwo będzie płacić kary. Trzy samorządy kontynuują więc system dopłat dla mieszkańców, którzy podłączą swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Dofinansowanie do budowy przyłączy
O dotacje mogą się starać osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które zobowiązują się wybudować przyłącze kanalizacyjne do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Do wniosku o udzielenie dotacji, składanego w stosownym magistracie należy dołączyć dwa dokumenty: tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób o dotacje może ubiegać się osoba posiadająca stosowne upoważnienie współwłaścicieli) oraz kalkulację kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. Po zawarciu umowy i wykonaniu przyłącza wnioskodawca składa pisemny wniosek o wypłatę dotacji wraz z oryginałami faktur lub rachunków związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz umowę z odbiorcą ścieków.

W Olkuszu wysokość dotacji może wynieść do 50 proc. poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji – nie więcej jednak niż 1000 złotych. Niezbędnym jest również włączenie posesji do kanalizacji do 30 września 2016 roku. Wnioski będzie można składać już wkrótce, w terminie do 31. sierpnia.

Wzorem ubiegłego roku, w gminie Bolesław dotacje w maksymalnej wysokości 600 złotych dotyczą mieszkańców Podlipia, Krążka i Międzygórza. Tutaj wnioski można składać do końca lipca. Mieszkańcy Bukowna mogą nadal starać się o maksymalnie 500 złotych w terminie do końca sierpnia.

Przydomowe przepompownie
Na tego typu inwestycje gminy Bolesław i Bukowno oferują do 2 tys. złotych, a gmina Olkusz do 2 tys. 500 złotych. Aby otrzymać dotację należy zobowiązać się wybudować przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe (wymagające zakupu i montażu przepompowni ścieków) do budynku zlokalizowanego na terenie, gdzie prowadzono prace w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Konieczne jest też zawarcie umowy z odbiorcą ścieków na odbiór nieczystości ciekłych oraz zlikwidowanie dotychczasowego szamba.

Zainteresowani taka formą wsparcia muszą złożyć w miejscowych urzędach wniosek wraz z: dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub upoważnieniem udzielonym przez właściciela, uzyskaną od odbiorcy ścieków informacją o zakończeniu budowy kolektora sanitarnego i możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej, oraz kalkulację kosztów zakupu i montażu przepompowni ścieków. Dofinansowania udzielane będą według kolejności wpływu wniosków.

W Olkuszu wnioski przyjmowane są do 30. sierpnia, w Bukownie do 31. sierpnia, a w Bolesławiu do 31. lipca.

PWiK proponuje raty
„Wodociągi” wprowadziły system ratalny dla osób, które wykonają przyłącza na terenach objętych projektem „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”.

Dla mieszkańców gmin Olkusz i Klucze pierwsza rata powinna wynosić 25 proc. wartości brutto. Druga rata i kolejne mogą być rozliczane przez okres do 36 miesięcy od dnia pierwszej wpłaty (wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50 złotych). W przypadku uchwalenia dotacji przez Radę Miejską w Olkuszu czy Radę Gminy Klucze, wysokość pierwszej raty będzie kształtować się na poziomie uchwalonych decyzji.

Nieco inne zasady obowiązują mieszkańców gmin Bukowno i Bolesław. Tutaj pierwsza rata powinna wynosić również 25 proc. wartości brutto, ale nie więcej niż: 500 złotych (w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bukowno) i 600 złotych (w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bolesław). Wysokość i spłata kolejnych rat jest taka sama jak w Olkuszu i Kluczach.

PWiK podaje też ceny za przyłącza kanalizacyjne wg długości. Przyłącze kanalizacyjne do 10 mb to koszt 95 zł netto za 1 mb (116,85 zł brutto), powyżej 10 mb do 20 mb 80 zł netto za 1 mb (98,40 zł brutto), powyżej 20 mb do 30 mb 75 zł netto za 1 mb (92,25 zł brutto), powyżej 30 mb do 40 mb 70 zł netto za 1 mb (86,10 zł brutto), powyżej 40 mb do 50 mb 65 zł netto za 1 mb (79,95 zł brutto), a powyżej 50 mb 60 zł netto za 1 mb (73,80 zł brutto).

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędach:
Bolesław, ul. Główna 58, Referat ochrony środowiska, rolnictwa, geodezji i gospodarki gruntami, tel. 32 642 45 01 wew. 115
Bukowno, ul. Kolejowa 16, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 626 18 45
Olkusz, Rynek 1, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tel. 32 6260232.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
14 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
JFK
JFK
6 lat temu

[quote name=”thiagocionek”][quote name=”Do ministr.dezinform”]
Powyższy wpis, to populizm.

A, prawda wygląda następująco. Gmina Olkusz w 2015 – dopłata do wody i ścieków 1,7 miliona. Gmina Olkusz w 2016 – dopłata do wody i ścieków 3 miliony. Bez obciążania podwyżką mieszkańców.[/quote]
Ooo… Radni Omana znów dyżurują na forum. 😀 😀 😀
Dyżurujcie, dyżurujcie… i tak już was nikt nie wybierze. 😆 😆 :lol:[/quote]
Czas pokaże i żebyście się nie zdziwili. To nie partie a mieszkańcy wybierają swoich reprezentantów. Partie w samorządach idą w odstawkę. Lokalne komitety mają większą szansę.

thiagocionek
thiagocionek
6 lat temu

[quote name=”Do ministr.dezinform”]
Powyższy wpis, to populizm.

A, prawda wygląda następująco. Gmina Olkusz w 2015 – dopłata do wody i ścieków 1,7 miliona. Gmina Olkusz w 2016 – dopłata do wody i ścieków 3 miliony. Bez obciążania podwyżką mieszkańców.[/quote]
Ooo… Radni Omana znów dyżurują na forum. 😀 😀 😀
Dyżurujcie, dyżurujcie… i tak już was nikt nie wybierze. 😆 😆 😆

Młody
Młody
6 lat temu

[quote name=”Do ministr.dezinform”][quote name=”Minister.Propagandy”]Przegląd Olkuski oczywiście „zapomniał” dodać, że Bolesław i Bukowno dopłacają swoim mieszkańcom już od ponad 3 lat, a olkuska uchwała o dopłatach to nawet jeszcze nie zdążyła wejść w życie. 😆 😆
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3659/
Tamci płacą już od trzech lat, a hojny Roman będzie dopłacał może przez jakieś 3 miesiące. 😀 Ludzie Panisko. :lol:[/quote]

Powyższy wpis, to populizm.

A, prawda wygląda następująco. Gmina Olkusz w 2015 – dopłata do wody i ścieków 1,7 miliona. Gmina Olkusz w 2016 – dopłata do wody i ścieków 3 miliony. Bez obciążania podwyżką mieszkańców.[/quote]

Właśnie, coraz więcej dopłaca i musi dopłacać bo jako właściciel przymyka oczy na kosztowe poczynania zarządu wodociągów, a problem w tym że kasę na te dopłaty od Olkuszan pobiera …

Do ministr.dezinform
Do ministr.dezinform
6 lat temu

[quote name=”Minister.Propagandy”]Przegląd Olkuski oczywiście „zapomniał” dodać, że Bolesław i Bukowno dopłacają swoim mieszkańcom już od ponad 3 lat, a olkuska uchwała o dopłatach to nawet jeszcze nie zdążyła wejść w życie. 😆 😆
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3659/
Tamci płacą już od trzech lat, a hojny Roman będzie dopłacał może przez jakieś 3 miesiące. 😀 Ludzie Panisko. :lol:[/quote]

Powyższy wpis, to populizm.

A, prawda wygląda następująco. Gmina Olkusz w 2015 – dopłata do wody i ścieków 1,7 miliona. Gmina Olkusz w 2016 – dopłata do wody i ścieków 3 miliony. Bez obciążania podwyżką mieszkańców.

Wicek
Wicek
6 lat temu

[quote name=”theon”]bez zmiany ustawy o zaopatrzeniu w wodę, bez urynkowienia dostępu do sieci , bez zniesienia monopolu – będzie tylko gorzej i drożej, nawet gdyby się komuś to dzisiejsze towarzystwo udało zastąpić innym[/quote]
Pole działania dla posła aby to zmienić. Niech się wykaże.

Minister.Propagandy
Minister.Propagandy
6 lat temu

Przegląd Olkuski oczywiście „zapomniał” dodać, że Bolesław i Bukowno dopłacają swoim mieszkańcom już od ponad 3 lat, a olkuska uchwała o dopłatach to nawet jeszcze nie zdążyła wejść w życie. 😆 😆
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3659/
Tamci płacą już od trzech lat, a hojny Roman będzie dopłacał może przez jakieś 3 miesiące. 😀 Ludzie Panisko. 😆

Alternatywy 4
Alternatywy 4
6 lat temu

Gospodarka wolnorynkowa to konkurencja.
Na przykład na rynku prądu możemy wybrać dostawcę energii.
Tu nie ma konkurencji czyli jest jak za komuny – wtedy też jej nie było ….
…..ceny ustala nie rynek a władza – komuna w czystej postaci 😆 😀
Monopol to sytuacja w której jedyny dostawca winduje astronomiczne ceny a klient i tak musi to kupić bo nie ma alternatywy…nikt w wodzie mineralnej nie będzie się kąpał 😆

theon
theon
6 lat temu

bez zmiany ustawy o zaopatrzeniu w wodę, bez urynkowienia dostępu do sieci , bez zniesienia monopolu – będzie tylko gorzej i drożej, nawet gdyby się komuś to dzisiejsze towarzystwo udało zastąpić innym

docia
docia
6 lat temu

sponsorowali też dni olkusza piaśnikowi

MIŚ
MIŚ
6 lat temu

Przepraszam za słownictwo….nie chciałem nikogo urazić….chodziło o to że ścieki i woda są drogie.

MIŚ
MIŚ
6 lat temu

Ja się podłączę a później będę płacił za najdroższą wodę i najdroższe ścieki w Polsce?!!!! 😆
W D*U*P*E se wsadźcie ten tysiąc złotych 😀 😀 😀

wiola
wiola
6 lat temu

[quote name=”Młody”]”PWiK podaje też ceny za przyłącza kanalizacyjne wg długości. Przyłącze kanalizacyjne do 10 mb to koszt 95 zł netto (116,85 zł brutto), powyżej 10 mb do 20 mb 80 zł netto (98,40 zł brutto), powyżej 20 mb do 30 mb 75 zł netto (92,25 zł brutto), powyżej 30 mb do 40 mb 70 zł netto (86,10 zł brutto), powyżej 40 mb do 50 mb 65 zł netto (79,95 zł brutto), a powyżej 50 mb 60 zł netto (73,80 zł brutto).”

Jak zwykle ktoś podał niepełną informację, czy powinno być np:

– przyłącze kanalizacyjne długości 1 mb to koszt 95 zł netto 116,85 zł brutto),
– przyłącze kanalizacyjne długości 100 mb to koszt 6 000,00 zł netto 7 380,00 zł brutto)[/quote]

Uzupełnione 🙂 Dzięki za uważną lekturę.
Pozdrawiam 🙂

Młody
Młody
6 lat temu

„Sponsorami Święta Gminy Bolesław byli: … Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Olkuszu …. „

no i woda i kanalizacja muszą podrożeć bo ktoś ma kaprys bycia sponsorem żeby plusów nałapać przed absolutorium, tylko nie ze swoich pieniędzy…

Młody
Młody
6 lat temu

„PWiK podaje też ceny za przyłącza kanalizacyjne wg długości. Przyłącze kanalizacyjne do 10 mb to koszt 95 zł netto (116,85 zł brutto), powyżej 10 mb do 20 mb 80 zł netto (98,40 zł brutto), powyżej 20 mb do 30 mb 75 zł netto (92,25 zł brutto), powyżej 30 mb do 40 mb 70 zł netto (86,10 zł brutto), powyżej 40 mb do 50 mb 65 zł netto (79,95 zł brutto), a powyżej 50 mb 60 zł netto (73,80 zł brutto).”

Jak zwykle ktoś podał niepełną informację, czy powinno być np:

– przyłącze kanalizacyjne długości 1 mb to koszt 95 zł netto 116,85 zł brutto),
– przyłącze kanalizacyjne długości 100 mb to koszt 6 000,00 zł netto 7 380,00 zł brutto)