Bukowno

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” poinformowały o zakończeniu realizacji kolejnej inwestycji. Chodzi o nową halę elektrolizy cynku, czyli tzw. „halę wanien”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł około 295 mln zł.

Zarząd ZGH  „Bolesław” S.A. poinformował niedawno o zakończeniu realizacji kluczowej inwestycji w segmencie cynku, zlokalizowanej na terenie huty w Bukownie. Jak informują przedstawiciele spółki, inwestycja została dofinansowana kwotą około 38 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Nowa hala elektrolizy cynku charakteryzuje się zastosowaniem technologii umożliwiającej produkcję cynku z surowców pochodzących w połowie z odzysku. Dzięki temu będzie można wykorzystać w niej odpady z hutnictwa stali oraz odpady zmagazynowane na tzw. stawach osadowych. Składowane są tam pozostałości z procesu flotacji rud cynkowo-ołowiowych.

– Tak wysoki stopień wykorzystania surowców wtórnych zapewni spółce większą elastyczność w zarządzaniu dostawami surowców z różnych źródeł. Nowa hala elektrolizy cynku umożliwia również zwiększenie produkcji cynku elektrolitycznego z aktualnych 80 do 100 tys. ton rocznie. Spółka zakłada stopniowe dochodzenie do wykorzystania zwiększonych zdolności produkcyjnych w okresie następnych 2-4 lat, stosownie do potrzeb rynkowych – czytamy w raporcie bieżącym opublikowanym na stronie spółki Stalprodukt S.A., będącej głównym udziałowcem ZGH „Bolesław”.

W dokumencie czytamy również, że zastosowanie nowej technologii umożliwi obniżenie – w wyniku automatyzacji procesu – zatrudnienia w hucie o około 75 osób, a ponadto zmniejszenie energochłonności procesu produkcji cynku o około 2%. Korzyścią będzie też obniżenie kosztów zakupu surowców, ze względu na większy udział surowców pochodzących z recyklingu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zaprzestaniu produkcji cynku z wykorzystaniem instalacji „starej” hali elektrolizy cynku z dniem 17.12.2020 r.

Pierwotnie  koszt realizacji inwestycji został oszacowany na 240 mln zł. Różnica pomiędzy kwotą  przewidzianą do poniesienia a kwotą rzeczywistych wydatków wyniosła około 55 mln zł. Wynika to z faktu, że budżet inwestycji został ustalony na podstawie posiadanej koncepcji i wstępnych ofert cenowych, podczas gdy finalne ceny zakupu niektórych urządzeń i wyposażenia okazały się wyższe niż przewidywano. W trakcie budowy hali dokonano również kilku zmian projektowych, które wpłynęły na zmianę gabarytów budynku. Pociągnęło to za sobą dodatkowe koszty.

Inwestycja miała zostać ukończona wcześniej, ale zaplanowany termin jej realizacji uległ przesunięciu ze względu na zmiany dokonane w pierwotnej koncepcji oraz wprowadzenie stanu epidemii.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze