Bolesław

Czarna seria trwa: słynne na całą Polskę zapadlisko w rejonie obwodnicy Bolesławia od minionego wtorku ma swojego „brata bliźniaka” – nowa „deformacja nieciągła” o jeszcze większej średnicy pojawiła się dokładnie po drugiej stronie drogi powiatowej. Władze Powiatu Olkuskiego, Zarządu Drogowego w Olkuszu, ZGH Bolesław S.A. i Gminy Bolesław przekonują jednak, że to tylko „anomalie”, a droga została wykonana prawidłowo.

Kolejne zapadlisko zlokalizowane jest dokładnie po drugiej stronie oddanej zaledwie w grudniu obwodnicy Bolesławia za kwotę ponad 7,5 miliona złotych, przy której trzy tygodnie temu pojawiła się pierwsza dziura o średnicy około 8 metrów i głębokości około 5 metrów. Przypominamy, że Urząd Gminy Bolesław poinformował wówczas w komunikacie, iż w związku zaistniałą sytuacją obwodnica została czasowo wyłączona z ruchu i miały tam zostać przeprowadzone specjalistyczne badania. W środę, czyli dzień po pojawieniu się nowej „deformacji nieciągłej”, władze Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH Bolesław S.A. wydały natomiast w tej sprawie wspólne oświadczenie: ich zdaniem zjawiska, z którymi mamy obecnie do czynienia to tylko „anomalie”.

„W dniu 8.03.2023 r. nastąpił odbiór sprawozdania z badań georadarem spektralnym, wykonanego na zlecenie ZGH Bolesław SA przez Spółkę Widmo Spectral Technologies sp. z o.o. w Krakowie. Powołana Spółka wykonywała prace geofizyczne w sąsiedztwie zapadliska, jakie wystąpiło przy obwodnicy Bolesławia. W sprawozdaniu stwierdzono wystąpienie anomalii w pobliżu drogi. Tu można zacytować: «Wyinterpretowano dwie strefy anomalii amplitudowych związanych z niejednorodnością podłoża». W ocenie autorów, ich interpretacja badań geofizycznych winna zostać skorelowane z dalszymi, rozszerzonymi badaniami. Autorzy sprawozdania potwierdzili prawidłowe wykonanie drogi. W tym stanie wiemy, że w pobliżu drogi występują anomalie wykryte geofizycznie. Wymaga to jednak dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na podjęcie decyzji w sprawie drogi. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi zostaną przeprowadzone sugerowane badania. Uważamy, że wyniki tych badań będą dostępne w ciągu ok. 3 miesięcy” – zapewniają przedstawiciele Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH Bolesław S.A.

Jeszcze tego samego dnia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu poinformował również o oznakowaniu terenu w granicach byłej kopalni „Bolesław” tablicami informacyjnymi o możliwości powstania zapadliska.

„Podczas prac posiedzenia zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej oraz powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych po byłych kopalniach «Olkusz-Pomorzany», «Olkusz» i «Bolesław», przeanalizowano materiały kartograficzne, dane hydrogeologiczne rejonu dawnej eksploatacji kopalni «Bolesław». Zakłady Górniczo-Hutnicze w Bukownie S.A. informują, że w związku z trwającym procesem likwidacji kopalni «Olkusz – Pomorzany», a zwłaszcza odbudową poziomu zwierciadła wód podziemnych, na powierzchni terenu, może dochodzić do powstania deformacji nieciągłych terenu, najczęściej w postaci zapadlisk. Uprzedzając to zagrożenie, pracownicy naszych Zakładów w dniu 01.03.2023 r. wygrodzili taśmą ostrzegawczą fragment lasu o wymiarach 60×60 metrów w pobliżu ul. Kluczewskiej w Bolesławiu. W miejscu potencjalnego wystąpienia deformacji nieciągłej teren został oznakowany tablicami z napisem «WSTĘP WZBRONIONY MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAPADLISKA». Zakłady Górniczo-Hutnicze «Bolesław» S.A. jednocześnie informują, że zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, nasze Zakłady ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonym ruchem zakładu górniczego.”

Jednocześnie GZZK przypomina o zakazie wchodzenia bądź wjeżdżania na tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych, wygrodzonych przez ZGH „Bolesław” i oznakowanych specjalnymi tablicami. Zachowanie rozwagi i daleko idącej ostrożności uchroni bowiem wszystkich przed potencjalnym zagrożeniem.


0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze