budowa

Władze województwa opublikowały wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, czyli tzw. schetynówek. Nie wszystkie nasze samorządy, które aplikowały o środki finansowe, ujęto w zestawieniu.

Przypomnijmy, że w ramach programu w ciągu najbliższych czterech lat na dotacje dla samorządów przewidziano 4 mld złotych. W przypadku gmin i miast na prawach powiatu dofinansowanie na zgłoszony projekt może wynieść maksymalnie 50 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 3 mln złotych.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie łącznie wpłynęły 92 wnioski (64 gminne i 28 powiatowych). Składające je samorządy ubiegają się w sumie o 137 mln 929 tys. złotych. Po ocenie formalnej 34 projekty odrzucono, a do dalszej oceny merytorycznej skierowano 58 wniosków.

Wśród 39 gmin ubiegających się o dotacje, na 34 miejscu widnieje gmina Klucze. Tutaj planowana jest przebudowa ciągu ulic: Kluczewskiej i Krzewowej w Ryczówku oraz ul. Stawowej w Kwaśniowie Dolnym. Całkowity koszt robót oszacowano na 1 mln 862 tys. złotych. Gmina ubiega się o dofinansowanie w wysokości połowy kosztów inwestycji.

Na liście rankingowej powiatów znalazł się powiat olkuski (15 miejsce na 19). Złożony wniosek dotyczy remontu dróg: Kąpiele Wielkie – Dłużec oraz Kąpiółki – Poręba Dzierżna. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5 mln 588 tys. złotych, a planowana dotacja  – 50 proc. Połowę wkładu własnego powiatu ma pokryć gmina Wolbrom. W projekcie założono m. in. odnowę nawierzchni, budowę chodników przy przystankach oraz parkingów, modernizację oświetlenia i montaż nowych wiat przystankowych.

O środki na „schetynówkę” ubiegało się również Bukowno, którego nie ma na liście. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem na 994 – metrowym odcinku ul. Wiejskiej w Borze Biskupim pojawiłoby się odwodnienie, zostałaby wymieniona podbudowa, a także asfalt i chodniki. W planach jest także zamontowanie nowych wiat przystankowych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Ul. Wiejska jest jednym z najbardziej zdegradowanych traktów w Bukownie. Całkowita wartość robót to 3 mln 161 tys. złotych.

Na wstępnej liście nie ma także wniosku Wolbromia dotyczącego remontu ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w Jeżówce, przy których mieszczą się wszystkie istotne dla miejscowości budynki użyteczności publicznej: szkoła podstawowa, remiza OSP, oczyszczalnia ścieków, Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce oraz kościół, a także duże gospodarstwa rolne. Remont miałby kosztować 2 mln 238 tys. złotych, z czego połowę stanowi wkład własny gminy. Poza wymianą podbudowy, ułożeniem nowej nakładki asfaltobetonowej, naprawą przydrożnych rowów i utwardzeniem poboczy zaplanowano również wykonanie zjazdów do posesji oraz wymianę lamp i znaków drogowych.

Do dalszego etapu nie zakwalifikowała się też gmina Olkusz, która złożyła wniosek  na przebudowę ul. Głowackiego w Olkuszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do ul. Długiej. Wartość projektu to 1 mln 248 tys. złotych.

Samorządy mogą do połowy grudnia składać zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej, jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku. Na ich rozpatrzenie Komisja oceniająca projekty ma czas do 30 grudnia. Potem wojewoda małopolski przedłoży ostateczną listę rankingową do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
ZyXEL U1496E
ZyXEL U1496E
6 lat temu

Dziś można już było przeczytać w prasie odpowiedź na tytułowe pytanie.

Ponoć największe szanse na pieniądze „schetynówkowe” ma Wieliczka. A czemu?
Dzięki Światowym Dniom Młodzieży! Dzięki właśnie tym pieniądzom mają być wybudowane drogi dojazdowe na ŚDM. No a skoro tak, to już nie dziwi prawdziwy pogrom wniosków z olkuskiego. Nie dziwią też odległe miejsca Klucz i powiatu, nie dające praktycznie szans na dofinansowanie. Witamy w IV RP.