Statystyka, statystyka i jeszcze raz statystyka – minione tygodnie i miesiące obfitują w szereg publikacji i zestawień, opisujących pod różnym kątem polskie samorządy. Kolejnym z nich jest Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, analizujący finanse powiatów, miast i gmin. Jak prezentują się w nim okoliczne samorządy?

Omawiany ranking przygotowany został przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Naukowcy zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, składanych corocznie do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Zespół badawczy wybrał do analizy siedem wskaźników: udział dochodów własnych w ogólnych dochodach samorządów, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, udział środków europejskich w wydatkach, relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki objętej badaniem.

W zestawieniu przygotowanym przez specjalistów z Krakowa dokonano analizy w oparciu o dane za 2019 rok. Ranking został opracowany w podziale na pięć kategorii. Aby łatwiej analizować wyniki, autorzy porównali każdy z badanych podmiotów z liderem grupy. Dzięki temu łatwo można sprawdzić, jaka jest procentowa różnica między konkretnym samorządem a liderem kategorii.

Spośród 1547 gmin wiejskich najlepszy wynik w kraju uzyskała miejscowość Dobra Szczecińska w województwie zachodniopomorskim. W naszej okolicy najwyżej uplasował się Trzyciąż (pozycja nr 98). Gmina Klucze znalazła się na 212 miejscu a gmina Bolesław na 277 miejscu. W grupie 628 gmin miejsko-wiejskich zwyciężył Konstancin-Jeziorna na Mazowszu. Na 83 miejscu znalazł się Olkusz. Wolbrom odnajdziemy zaś na 119 pozycji. Wśród 235 gmin miejskich najlepszy okazał się Józefów, leżący w województwie mazowieckim. Miasto Bukowno uzyskało 6 lokatę. W ramach zestawienia powiatów ziemskich laur zwycięzcy przypadł powiatowi wrocławskiemu. Powiat olkuski sklasyfikowano na 99 pozycji.

fot. pixabay

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o