Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu uroczyście pożegnano wiceburmistrz Bożenę Krok, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Burmistrz Roman Piaśnik przedstawił jej następcę. Łukasz Rychlewski rozpocznie pracę na tym stanowisku od nowego roku.

– Kończy się ponad czteroletni okres naszej współpracy. Dziękuję za pełną poświęcenia pracę na rzecz naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję za wszystko, co uczyniła pani dla urzędu i dla mieszkańców – mówił burmistrz Roman Piaśnik. Słowa podziękowania w imieniu radnych skierował też do odchodzącej wiceburmistrz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk.

-Dziękuję burmistrzowi za wielkie zaufanie, jakim obdarzył mnie 4 lata temu, proponując mi objęcie stanowiska wiceburmistrza. Starałam się sprostać oczekiwaniom. Były chwile zwątpienia, ale było też bardzo dużo radości, satysfakcji i sukcesów. Panie burmistrzu, jest Pan wymagającym szefem, ale współpraca z Panem wiele mnie nauczyła. Był to dla mnie bardzo ważny etap w życiu zawodowym. Uważam, że samorządy powinny współdziałać ponad polityką i tak starałam się pracować. Dziękuję radnym oraz wszystkim, z którymi miałam okazję współpracować – tak pożegnała się Bożena Krok.

Szef gminy przedstawił nowego wiceburmistrza ds. społecznych, Łukasza Rychlewskiego, dotychczasowego naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej olkuskiego magistratu. -Sprawy ochrony środowiska w nadchodzących latach będą bardzo ważne. Chciałbym, aby za te sprawy odpowiadał prawdziwy specjalista i mam nadzieję, że tym zadaniom podoła. Liczę na owocną współpracę – mówił burmistrz Roman Piaśnik.

-Chciałem podziękować burmistrzowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył, powierzając mi to odpowiedzialne stanowisko. Mam nadzieję, że równie godnie jak pani Bożena Krok będę reprezentował to stanowisko, przede wszystkim w kontaktach z mieszkańcami mówił podczas sesji Łukasz Rychlewski. Na nowy stanowisku zajmie się m. in. nadzorowaniem realizacji zadań Gminy w zakresie: ochrony zdrowia; współpracy z organizacjami pozarządowymi; spraw lokalnego transportu zbiorowego; organizacji współpracy międzynarodowej Gminy; spraw oświaty i szkolnictwa, kultury, czytelnictwa i bibliotek; sportu i rekreacji; opieki społecznej; ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi; zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; promocji Gminy. Wiceburmistrz ds. społecznych sprawuje nadzór nad Wydziałem Spraw Społecznych oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, a także nad Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Samorządowym Zespołem Edukacji, Galerią Sztuki Współczesnej BWA.

Łukasz Rychlewski ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku ochrony środowiska oraz studia podyplomowe z: Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Geologii Górniczej, Rachunkowości i Sprawozdawczości w Sektorze Finansów Publicznych oraz Prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego oraz certyfikat księgowego, a także ukończone Studium Pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu pracuje od 2010 roku. W 2015 roku został naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze