wybory urna

W przyszłym roku Bukowno zyska 15 nowych radnych. W mieście powstanie bowiem Młodzieżowa Rada. Znajdą się w niej uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie miasta.

Skąd pomysł na utworzenie nowego gremium? Zabiegała o to młodzież z Bukowna. Ostatnio Rada Miejska stosowną uchwałą wyraziła zgodę oraz ustaliła statut uczniowskiego zespołu, który będzie miał charakter konsultacyjny. Młodzi radni będą wybierani w trzech okręgach: Gimnazjum nr 1 w Bukownie (dla wyboru 5 radnych spośród uczniów tej szkoły), Gimnazjum nr 2 w Bukownie (dla wyboru 2 radnych spośród uczniów tej szkoły) oraz teren całego miasta (dla wyboru 8 radnych spośród uczniów innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w Bukownie). Wybory na dwuletnią kadencję będą się odbywać do 30 września roku, w którym upływa kadencja Młodzieżowej Rady. Pierwsi radni zostaną wyłonieni do 28 lutego 2017 roku. Zgodnie ze statutem, wybory są powszechne, bezpośrednie, równe, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Mandat radnego uzyskają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawować będzie burmistrz.

Do głównych celów działania nowego gremium zaliczono: upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Bukowna, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców. 

Młodzi radni wyłonią prezydium oraz komisje. Zajmą się przede wszystkim podejmowaniem uchwał w sprawach dotyczących młodzieży, przedstawianiem opinii w sprawach dotyczących młodzieży organom administracji samorządowej, a także inicjowaniem i promowaniem działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i ekologicznym. Sesje Młodzieżowej Rady będą odbywać się w trakcie roku szkolnego, w czasie wolnym od nauki, nie rzadziej niż raz na kwartał.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze