Olkusz

Prace nad przebudową olkuskiego odcinka Drogi Krajowej nr 94 są już na ostatniej prostej: dotychczas wykonawca przeprowadził inwentaryzację budynków i dróg, wykonał wycinkę drzew i odwierty geologiczne, przeprowadził badania saperskie oraz zainstalował piezometry. Następnym etapem będą prace już rozbiórkowe, które wiążą się jednak z koniecznością zamknięcia drogi i wprowadzenia alternatywnej organizacji ruchu. Co czeka zatem mieszkańców przez następne 2 lata?

Czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest na okres wykonywania robót budowlanych, podczas których dochodzi do zajęcia pasa jezdni: jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno tym, którzy roboty te wykonują, jak i wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Wykonawca modernizacji DK94 przygotował już jeden projekt tymczasowej organizacji ruchu w naszym mieście, jednak nie został on zatwierdzony z powodu negatywnych opinii od instytucji go oceniających, w tym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Poprawiony dokument, uwzględniający zgłoszone uwagi, został niedawno przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Olkuszu.

„Gmina Olkusz jest jednym z organów opiniujących projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR). W ramach opracowania projektu odbyły się spotkania z jej przedstawicielami.  Wszystkie uwagi wniesione przez samorząd zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione przez Wykonawcę. W tym tygodniu ze strony samorządu spodziewamy się opinii, na podstawie której, kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.” – informuje Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak informuje przedstawicielka GDDKiA, projekt tymczasowej organizacji ruchu jest u schyłku procesu opiniowania: zastępcza organizacja ruchu ma na celu umożliwić realizację robót wykonawcy na całej długości inwestycji, czyli na odcinku ponad 4 kilometrów. Jest to związanie z kompleksową przebudową nie tylko drogi i urządzeń, ale przede wszystkim całej infrastruktury komunalnej kolidującej z robotami.

„Zaczniemy od wyłączenia z ruchu południowej jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka. Zasadnicze prace budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Planowane wprowadzenie organizacji ruchu ma nastąpić na przełomie lipca i sierpnia. Ze względu na obszerny zakres przebudowy, utrudnienia związane z prowadzeniem robót będą trwały przez cały okres realizacji inwestycji. Szacowany termin zakończenia prac to druga połowa 2026 r.” – dodaje Monika Skrzydlewska. Co dokładnie czeka kierowców?

Zgodnie z projektem, cały ruch zostanie przekierowany na północną część jezdni, podczas gdy południowa część będzie z ruchu całkowicie wyłączona. Największe zmiany na skrzyżowaniach obejmą natomiast połączenie Drogi Krajowej nr 94 z ulicami Kościuszki i Rabsztyńską: w pierwszym etapie prac przejazd między drogami lokalnymi nie będzie możliwy, a kierowcy będą mogli jedynie wjechać na „krajówkę” z dróg gminnych lub z niej zjechać. Znaczące zmiany zajdą również na skrzyżowaniu DK94 z ulicami 20 Straconych oraz Mickiewicza, gdzie powstanie tymczasowe rondo. Na skrzyżowaniu z ulicami Kruszcową i Spółdzielczą nastąpi natomiast niewielka zmiana w postaci wyłączenia z ruchu ulicy Kruszcowej.

fot: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1 1 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze