Zgodnie z art. 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w razie stwierdzenia, iż deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, urząd skarbowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł;

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość.

Oznacza to, że urząd skarbowy może poprawić błędną deklarację lub zeznanie. Poprawki zostaną dokonane na kserokopii złożonej deklaracji, a następnie uwierzytelniona kopia poprawionej wersji zostanie przesłana podatnikowi do zaakceptowania, wraz z odpowiednią informacją.

Na taką korektę podatnik może wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który dokonał korekty , w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.  Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu we wskazanym wyżej terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne takie jak korekta deklaracji złożona przez samego podatnika.

Urząd Skarbowy w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze