kasa2

Projekt konsolidacja procesów pomocniczych w administracji podatkowej stanowi uzupełnienie realizowanego w Ministerstwie Finansów Programu e-Podatki, którego celem jest transformacja polskiej administracji podatkowej.

Przedsięwzięcie to rozumiane jest, jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Głównym założeniem Projektu jest konsolidacja, na poziomie województwa, procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych w zakresie obsługi finansowej i kadrowej urzędu, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, komunikacji oraz informacji prawnie chronionych. 

 

Realizacja tego założenia nastąpi poprzez przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej. Zadania kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu wykonywać będzie dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych w tak rozumianym urzędzie będzie izba skarbowa.

Konsolidacja realizowanych w administracji podatkowej procesów pomocniczych związanych z zarządzaniem i organizacją jednostek korzystnie wpłynie na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji, a ponadto, poprawi skuteczność w zakresie koordynacji oraz nadzoru nad realizacją zadań statutowych i świadczeniem usług publicznych. Dzięki standaryzacji procesów zarządczych i uproszczeniu procedur wewnętrznych w zakresie procesów obsługowych, nastąpi poprawa efektywności funkcjonowania wszystkich jednostek administracji podatkowej.

Przeprowadzenie powyższych zmian pozwoli na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami w celu wsparcia obszarów odgrywających istotną rolę w realizacji misji administracji podatkowej, którą jest pozyskiwanie dochodów podatkowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnieniu podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego wobec wszystkich podatników, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia systemu poboru podatków w Polsce.

Urząd Skarbowy w Olkuszu

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze