Na ten dzień górnicy ZGH „Bolesław” czekają cały rok. Obchody Dnia Górnika co roku odbywają się z wielką pompą i nie inaczej było tym razem. Barbórkę zawsze rozpoczyna uroczysta akademia, podczas której prezes podsumowuje mijający rok i informuje załogę o planach na rok następny. Dla górniczej braci akademia jest momentem szczególnym, bo w klapy czarnych mundurów wędrują odznaki i medale dla najbardziej zasłużonych. Nadawane są również honorowe szpady górnicze. Podniosłość chwili podkreśla górnicza orkiestra dęta ZGH ,,Bolesław”.

A później już tylko przyjemności. Górnicza karczma piwna nie może obyć się bez złocistego, zimnego piwa i oczywiście golonki. Pokrzepieni górnicy mają wtedy siłę na odśpiewanie całego repertuaru z górniczego śpiewnika. Gwoździem programu jest część artystyczna, którą tradycyjnie prowadzą Józef Niewdana i Józef Fudali, z zapałem kultywujący górnicze tradycje. Obydwaj doskonale wiedzą, jak ważne dla górników jest wspólne barbórkowe świętowanie.

– Pierwsza sprawa to jest sprawa emocjonalna, a druga to jest sprawa materialna. Jakby na to nie patrzeć, górnik na dole codziennie jest poddany nieprzeciętnemu stresowi i walka z żywiołem, walka z naturą jest wtedy sukcesem, jeśli szczęśliwie się kończy. Natomiast materialnym wymiarem Dnia Górnika jest dodatkowa wypłata – śmieje się Józef Fudali, specjalista Wyższego Urzędu Górniczego, gość honorowy każdej Barbórki w ZGH.

– Jest to jedyne święto w roku, święto stanu górniczego, gdzie bawią się nie tylko górnicy, ale również zaproszeni  goście, żeby im pokazać, że istnieje grupa zawodowa, która z jednej strony krzewi i kultywuje tradycję, a z drugiej strony umie się bawić i do tej zabawy zaprasza wszystkich – zauważa Józef Niewdana, emerytowany górnik, społecznik i kultywator tradycji górniczej.      

Karczma piwna w ZGH „Bolesław” odbywa się nieprzerwanie od 42 lat. Wszystko przebiega zgodnie z tradycyjnym rytuałem. Po odśpiewaniu hymnu górniczego, na początku biesiady, powoływane jest Wysokie  Prezydium w Sprawach Piwa Nigdy Nieomylne. Następnie,po ślubowaniu, nowi adepci tej dziedziny są przyjmowani do braci górniczej, po czym następuje tak zwany skok przez skórę.  

– Dawniej było to spotkanie, które również odgrywało rolę sumienia kopalni. Rzecz polegała na tym, że prowadzącym wolno było powiedzieć prawdę o bólach, o troskach, w sposób może trochę prześmiewczy, ale mówiło się o wszystkich problemach, jakie są na kopalni, że nie było narzędzi, brakowało materiałów wybuchowych czy innych rzeczy. To wszystko było wtedy rozliczane – opowiada Józef Niewdana.

Kilkaset górników i zaproszonych gości przez kilka godzin śpiewa biesiadne pieśni, opowiada się dowcipy i odczytuje humorystyczne oświadczenia. Nie brakuje również nawiązań do najważniejszych, albo raczej najśmieszniejszych wydarzeń mijającego roku. W tym roku nie mogło to być nic innego, jak słynna próba otwarcia „bydlinki”. Historia górniczych karczm piwnych sięga średniowiecza, zatem błędnie jest kojarzona jako wynalazek komunizmu. Górnicy są przekonani, że tradycję trzeba kultywować tak długo, jak to tylko będzie możliwe.
– Ja uważam, że byłoby nieszczęściem, gdyby te tradycje zostały ni stąd, ni zowąd przerwane – podkreśla Józef Niewdana.  

Barbórka to nie tylko tradycja, ale również powód do świętowania. – Przepracowaliśmy szczęśliwie i bezpiecznie cały rok, szczęśliwie wyjechaliśmy z dołu. Śpiewy, spotkania barbórkowe, wspólne biesiadowanie, spotkanie się z najbliższymi przyjaciółmi, z dozorem, kolegami z pracy – na to czekamy cały rok – zauważa Krzysztof Bryzik, górnik w kopalni „Pomorzany”.

Jest to również czas wzajemnych gratulacji i życzeń. – Chciałem wszystkim naszym górnikom złożyć z okazji Barbórki życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia pomyślności, szczęścia górniczego, bezpiecznej pracy i obyśmy to górnictwo w regionie olkuskim przez długie, długie lata prowadzili – życzy swoim pracownikom Bogusław Ochab, prezes ZGH „Bolesław” w Bukownie.

Redakcja „Przeglądu Olkuskiego” życzy górnikom tyle samo zjazdów co wyjazdów. Niech żyje nam górniczy stan!


W tym roku podczas uroczystej Akademii odznaczono następujących górników:

Odznaka  „Zasłużony  Pracownik  ZGH „Bolesław”:

1. Krzysztof Bryzik
2. Grzegorz Cebo
3. Marek Durański
4. Urszula Hejczyk
5. Jan Kajda
6. Marek  Krawczyk
7. Wojciech Mendrek
8. Ryszard Motyczyński
9. Grzegorz Piątek
10. Marek Piątek
11. Henryk Rybicki
12. Kazimierz Tomsia

Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”:

1. Zdzisław Bratek
2. Tomasz Burzyński
3. Janusz Curyło
4. Waldemar Dobrek
5. Robert Gamrat
6. Grzegorz Graczyk
7. Paweł Janda
8. Włodzimierz Kalarus
9. Piotr Kluczewski
10. Zbigniew Krawiec
11. Waldemar Kruszak
12. Adam Kubański
13. Piotr Kłapciński
14. Jarosław Kubiczek
15. Jacek Kuna
16. Paweł Leś
17. Piotr Michalik
18. Kiemi Nazifi
19. Artur Ruszkowski
20. Wojciech Sadowski
21. Krzysztof Sikora
22. Janusz Skotniczny
23. Edward Stach
24. Adam Tomsia
25. Józef Warwas
26. Cezary Wójcik

Stopnie Górnicze:

Stopień –  Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia:

1. Andrzej Trepka
2. Janusz Jasiński

Stopień –  Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia:
1. Roman Chmielewski

Stopień –  Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego:
1. Tadeusz Fic
2. Ryszard Wnuk
3. Przemysław Zbierowski

Stopień Dyrektora Górniczego I Stopnia:

1. Waldemar Piłka

Dyrektora Górniczego II Stopnia:

1. Krzysztof Kajda

Dyrektora Górniczego III Stopnia:

1. Piotr Gawąd

Odznaka „ Zasłużony dla Kopalni Pomorzany”:

1. Andrzej Banasiewicz
2. Jacek Białas
3. Jerzy Bożek
4. Jacek Burdzel
5. Wojciech Bocianowski
6. Zdzisław Bratek
7. Adam Kazimierz Cieślik
8. Grzegorz Chmist
9. Jarosław Gmitruk
10. Tadeusz Jewulski
11. Włodzimierz Kalarus
12. Tomasz Kajda
13. Jerzy Karoń
14. Waldemar Kołodziejczyk
15. Marek Krawczyk
16. Zbigniew Krawiec
17. Mieczysław Król
18. Paweł Leś
19. Krzysztof Litwińczuk
20. Piotr Olszański
21. Adam Oruba
22. Dariusz Palczewski
23. Waldemar Piasny
24. Janusz Skotniczny
25. Edward Stach
26. Alfred Trepka
27. Zbigniew Walczak
28. Ireneusz Walnik
29. Piotr Wilk
30. Robert Zięba
31. Zbigniew Zięba
32. Adam Żurek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał za długoletnią pracę,
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych – medale.

Medalem Złotym za długoletnią służbę” zostali odznaczeni  :

1. Janusz Adamczyk
2. Stanisław Baranik
3. Wacław Błasiak
4. Wiesław Cygankiewicz
5. Waldemar Haras
6. Tadeusz Kluczewski
7. Jerzy Kulig
8. Piotr Mól
9. Zbigniew Mossur
10. Grzegorz Piątek
11. Adam Probierz
12. Kazimierz Radomek
13. Janusz Saratowicz
14. Andrzej Tracz

Medalem Srebrnym za długoletnią służbę” zostali odznaczeni:

1. Zbigniew Barczyk
2. Janusz Bielat
3. Krzysztof Bryzik
4. Piotr Gawąd
5. Adam Karoń
6. Krzysztof Mędrek
7. Krzysztof Tarasow
8. Roman Rydzyński
9. Anzelm Walnik
10. Jarosław Woźniczko
11. Tomasz Zienkiewicz

Medalem brązowym za długoletnią służbę zostali odznaczeni  :

1. Dariusz Binkiewicz
2. Krzysztof Kajda

Medalem za odwagę i ofiarność został odznaczony:

1. Marian Półkoszek

Honorowe Szpady Górnicze:              

1. Andrzej Banasiewicz
2. Stanisław Baranik
3. Paweł Barczyk
4. Sławomir Cymbała
5. Krzysztof Homa
6. Artur Kalarus
7. Sławomir Kaliński
8. Marcin Kamionka
9. Szymon Kostyra
10. Mirosław Milka
11. Marcin Nowakowski
12. Grażyna Pajor
13. Andrzej Sochacki
14. Andrzej Trzcionkowski
15. Dariusz Zub
16. Marek Misiek
17. Robert Nowak
18. Jan Milanowski
19. Sławomir Wiśniewski
20. Janusz Mucha
21. Zenon Gwizdała
22. Rafał Wesołowski
23. Jacek Fałowski
24. Ryszard Wojtal

Prezes  Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego nadał Medale i odznaki Centralnej stacji Ratownictwa Górniczego:

Złoty Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego otrzymują:

1. Robert Borkiewicz
2. Dariusz Palczewski

Srebrny Medal Centralnej Stacji  Ratownictwa Górniczego otrzymuje Pan:

1. Jarosław Woźniczko

Brązowy Medal Centralnej Stacji  Ratownictwa Górniczego otrzymują Panowie:

1. Jarosław Czarnecki
2. Tomasz Kemona
3. Paweł Oruba
4. Sylwester Ozioro

Odznakę Honorową „Zasłużony Ratownik Górniczy” otrzymuje  Pan:

1. Robert Peczyński

Na wniosek Zarządu Zakładowego ZZ „Kadra’ Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra” przyznało Medale XX- lecia Panom:

1. Paweł Grzebinoga
2. Krzysztof Kowalski
3. Piotr Gawąd
4. Krzysztof Pietrzyk
5. Arkadiusz Mańka
6. Grzegorz Cebo
7. Janusz Bielat
8. Zbigniew Gałka
9. Jarosław Czarnecki
10. Waldemar Piłka
11. Włodzimierz Kurek

Honorową Szpadą Górniczą ZZ „Kadra” wyróżnieni zostali Panowie:

1. Henryk Rybicki
2. Janusz Kosno
3. Krzysztof Tomsia
4. Andrzej Olesiński
5. Andrzej Krakowski

Honorowy Kordzik Górniczy ZZ „Kadra” został przyznany Panom:

1. Bogdan Cieślik
2. Dariusz Binkiewicz
3. Eugeniusz Kubański
4. Jerzy Bożek
5. Zbigniew Mossur

Zarząd Związku Zawodowego „Górników” przyznał „Honorową Szpadę Górniczą” Panu:

1. Piotr Barczyk

Na wniosek przewodniczącego ZZ Ratowników Górniczych w Polsce  przy ZGH Bolesław” – Zarząd Krajowy ZZ Ratowników Górniczych w Polsce w uznaniu zasług dla ratownictwa górniczego i związku przyznał  Honorowe Sztylety Ratownicze Panom:

1. Roman Chmielewski
2. Jarosław Czarnecki

Honorowa Szpada Górnicza przyznana przez Zarząd Związku Zawodowego „Kontra”:
1. Jan Piasny

Zobacz naszą fotorelację – Barbórka w ZGH – Karczma Piwna:

{joomplu:13486}{joomplu:13487}{joomplu:13488}{joomplu:13489}

Zobacz naszą fotorelację – Barbórka w ZGH – Akademia:

{joomplu:13559}{joomplu:13560}{joomplu:13561}{joomplu:13562}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
tyż górnik
tyż górnik
13 lat temu

odkad pamietam, to prezydium zawsze sie nazywalo nigdy nieomylne. na Ślasku tez tak sie nazywa. moze to tak ma byc. albo jest jak ze ktos kiedys napisal blednie, a reszta latami powtarzala. az tu jeden Gruby zauwazyl, ze to nie ma sensu… 😉 Pozdrowienia dla wszystkich górników!

Piotrek Nogieć
Piotrek Nogieć
13 lat temu

W przeciwieństwie do języka angielskiego, w języku polskim podwójne przeczenie jest dopuszczalne i występuje bardzo często. Dlatego „Nigdy nieomylny” nie jest znowu aż tak rażącym blędem i w mowie potocznej może występować.
Jeżeli ktokolwiek byl na karczmie piwnej to będzie wiedzial, że po jednym, dwóch i… dwudziestu kuflach wypitego piwa wszyscy „zawsze nieomylnie nigdy się nie mylą” 😆

Polonistka
Polonistka
13 lat temu

Rzeczywiście to nie błąd Pani Emilii, tylko błąd w napisie. Wynika z niego, że w sprawach piwnych Prezydium jest nigdy nieomylne czyli że zawsze się myli. Napis powinien być zmieniony, bo poddaje w wątpliwość kompetencje Prezydium w dziedzinie piwa i piwowarstwa, a tego robić nie wolno. Pozdrowienia dla Górniczej Braci. Niech żyje nam Górniczy Stan !!!!!.

wyborcaaa
wyborcaaa
13 lat temu

Nowy Starosta też był; widać że pośpiewać też lubi;p

p.s. do redakcji PO – zrobilibyście jakiś materiał filmowy o nowym staroście, jakiś wywiad czy coś.

górnik
górnik
13 lat temu

Materiał super. Wiele znajomych twarzy 🙂
Kolego Gruby, chyba nie masza racji, bo na zdjeciu tez jest słowo nigdy a nie zawsze. Ale w sumie niewazne. Wazne, ze w sprawach piwnych i ze nieomylne 🙂 Pozdrawiam zetgiehowców 🙂

Gruby
Gruby
13 lat temu

W materiale filmowym jest zdanie ” Powoływane jest Prezydium – w sprawach piwa nigdy nieomylne” a powinno by ” w sprawach piwa zawsze nieomylne”. Ale ogólnie Pani Emilio gratuluję wspaniałego materiału. Górnikom życzę z okazji Barbórki wszystkiego najlepszego i zazdroszczę goloneczki. Mniam mniam. Palce lizać. Narobiliście mi apetytu, jutro sobie kupię, chyba.