Zorganizowany po raz drugi ranking bibliotek, jest inicjatywą Instytutu Książki i  „Rzeczpospolitej”. Projekt pokazał przykłady najlepszych praktyk i miejsc, w których dzięki współpracy lokalnych władz „…udaje się przekształcać biblioteki w miejsca spotkań nie tylko z ludźmi, ale także z wiedzą i kulturą”.

Ranking powstał na podstawie ankiet przesłanych do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców.  Oceniane były: powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, księgozbiór na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2001 roku oraz nowe książki zakupione w 2011 roku.
Punkty można było uzyskać za procent dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2012, pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2011 roku,  dostępne dla czytelników tytuły prasowe (dzienniki, tygodniki, prasa dla dzieci itp.) – posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelników, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie etc., wolontariat. Dodatkowo biblioteki otrzymywały punkty za udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i książki dla osób słabowidzących i niewidomych.
Oprócz odpowiedzi na ankietę wykorzystano również dane z GUS o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2011 roku.
Olkuska biblioteka uplasowała się na 12. miejscu spośród prawie 700 placówek oraz na 2. miejscu w województwie małopolskim.
Pełny ranking 2012 dostępny na stronie:
http://grafik.rp.pl/grafika2/1023088

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o