Ogłoszenie UMiG Olkusz

W nawiązaniu do artykułu Zarządu Powiatu, opublikowanego tydzień temu w Przeglądzie Olkuskim, wzywam Zarząd Powiatu Olkuskiego – na czele ze Starostą Olkuskim Panem Bogumiłem Sobczykiem oraz Wicestarostą Panią Pauliną Polak – do niezwłocznego zaniechania naruszania na forum publicznym moich dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, bowiem zawarte w ich publikacjach „informacje” w rzeczywistości stanowią swoiste pomówienia, godzące w dobre imię mojej osoby, pełniącej funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie dementuję pojawiające się w przestrzeni publicznej próby kreowania odpowiedzialności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu i Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu za zły stan drogi powiatowej i zawieszenie kursów komunikacji w Żuradzie. Sprawy te zostały już dogłębnie wyjaśnione przez Prezesa PWiK Sp. z o.o. i  Przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”, a ja wyrażone przez nich zdanie podzielam.

Faktycznie natomiast – po przeprowadzeniu końcowych obmiarów – wartość inwestycji w Gorenicach wzrosła o 149 638,13 zł względem pierwotnego kosztorysu, co – przy przyjętej formie wynagradzania kosztorysowego – jest normą w zamówieniach o roboty budowlane. Kontrola RIO w Krakowie nie zakwestionowała ustalonej wysokości ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy, lecz spóźniony zwrot aneksu do umowy przez wykonawcę oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia bez uprzedniego zwrotu tego aneksu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że sami zaprosiliśmy Straż Pożarną, by uzgodnić zakres dodatkowych prac, niezbędnych do pozytywnego odbioru przeciwpożarowego. Termin na uzyskanie wszystkich odbiorów mamy do końca października.

Szanowni Czytelnicy – Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego!
Nie będę dłużej kontynuował polemiki z Powiatem Olkuskim w sprawach drogi powiatowej w Osieku oraz faktu nieskorzystania przez Zarząd Powiatu w 2019 r. z wysokiego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, zawieszenia kursów komunikacji w Żuradzie wobec fatalnego stanu remontowanej tam drogi powiatowej, faktu braku pętli do zawracania dla autobusów na dopiero co wyremontowanej drodze powiatowej w Osieku, czy niesprawiedliwego pobierania przez Powiat opłat za korzystanie z przystanków w maksymalnych wysokościach, gdyż już wszystko w tych sprawach zostało przeze mnie powiedziane na łamach prasy. Takie podejście do tematu podpowiada mi również zdrowy rozsądek.

Łączę wyrazy szacunku
Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze