Jak poinformował miejski portal Wolbrom.pl, burmistrz Adam Zielnik nagrodził projektantów rewitalizacji wolbromskiego parku. Niestety, mieszkańcy Wolbromia od lat oczekujący na konkrety w kwestii przywrócenia świetności miejskiego parku przy ul. Krakowskiej nie bardzo mają się jeszcze z czego cieszyć… Chodzi tylko o koncepcję, nie o projekt budowlany i jego realizację w konkretnym czasie.

Ogłoszony w ubiegłym roku i rozstrzygnięty w grudniu 2019 r. konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu wygrał zespół projektowy w składzie mgr inż. arch. Michalina Łomozik z Pawłowic Śląskich oraz dr inż. Łukasz Musiaka z Łodzi. Zwycięski projekt został nagrodzony niebagatelną nagrodą w wysokości 10 tys. zł, pochodzącą z budżetu jednostki pomocniczej Gminy, czyli Rady Miasta Wolbrom (nie mylić z Radą Miejską w Wolbromiu!). Koncepcja przewiduje kompleksowe zagospodarowanie terenu większego niż zajmowany obecnie przez park i jest dość imponująca.

– Przypominam, że to jest koncepcja, nie projekt budowlany, więc ostateczna wersja może się różnić. Gratulując zwycięzcom konkursu, chciałem jednocześnie złożyć podziękowania dla Sądu Konkursowego oraz Rady Miasta Wolbromia na czele z panem przewodniczącym Dariuszem Gorgoniem. Przedstawione opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu przedstawia się naprawdę interesująco – powiedział podczas  wręczenia nagrody burmistrz.

W ogłoszeniu konkursowym zapisano, że do wykonania jest opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej rewitalizacji parku miejskiego w Wolbromiu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, na 5 działkach zlokalizowanych na terenie układu urbanistycznego miasta Wolbrom objętego ochroną konserwatorską. Organizator zastrzegł konieczność uwzględnienia w koncepcji elementów takich jak: tor rowerowo – rolkowy wokół parku; fontanna (efekt wodny, iluminacyjny, muzyczny); architektura parkowa z efektem iluminacji; muszla koncertowa z miejscami dla widzów; zamykany plac zabaw; park linowy (tyrolka); ławki piknikowe; miejsce pod gastronomię; mini pole golfowe; uporządkowanie i ekspozycja roślinności; uporządkowanie brzegów rzeki wraz z obsadzeniem roślinnością i mostkami; oświetlenie parkowe wraz z inteligentnym sterowaniem; toaleta publiczna; rozbudowa monitoringu; model inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem w parku; szacunkowy koszt wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych i pełnieniem nadzoru autorskiego; szacunkowy koszt realizacji inwestycji.

Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury oraz formy wkomponowania w całość układu przestrzennego miasta. Organizator zastrzegał, iż lokalizacja istniejącej Otwartej Strefy Aktywności nie może zostać zmieniona (co w wybranym projekcie nie zostało uwzględnione, podobnie, jak istniejąca obok historyczna kapliczka), a cały obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koncepcja, która wygrała konkurs zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu, w których uwzględnione zostało wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków. Nie zapomniano o uporządkowaniu brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury. Jest też powrót do przeszłości w postaci budowy do amfiteatru, który kiedyś – przed laty – był elementem parku. Koncepcja przewiduje też budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw – jak na razie odwiedzający mogą korzystać tylko z tych ostatnich – w parku przy Krakowskiej w ostatnim czasie wyburzono stary plac zabaw i na jego miejscu powstał nowy, w ramach realizacji projektu OSA.

Kiedy i z jakich funduszy nastąpi realizacja projektu marzeń? Niestety, konkretów nie podano. Jak informuje przewodniczący Rady Miasta Wolbrom Dariusz Gorgoń, Rada, która jest miejskim odpowiednikiem Rady Sołeckiej, będzie naciskała burmistrza, aby wspólnie szukać środków i doprowadzić projekt do szczęśliwego końca.

Zainteresowanych pięknymi i bardzo obiecującymi ilustracjami wygranego projektu odsyłamy do strony internetowej organizatora konkursu: https://www.facebook.com/pg/Gmina-Wolbrom-140704755997658/photos/?tab=album&album_id=2606891172712325&__tn__=-UC-R

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze