starosta paweł piasny

Dobiega końca trzeci rok samorządowej kadencji. W ciągu ostatnich miesięcy na naszych łamach ukazywały się wywiady z burmistrzami i wójtami gmin powiatu olkuskiego, w których włodarze podsumowywali swoje działania i opowiadali o planach na przyszłość. Teraz o samorządowych sprawach rozmawiamy ze starostą olkuskim Paweł Piasnym. 

Wiola Woźniczko: Mija trzeci rok, od kiedy pełni Pan funkcję starosty. Jaka jest obecna kondycja powiatu? Jak samorząd wypada na tle innych małopolskich powiatów?

Paweł Piasny: Wpierw sięgnijmy pamięcią w jakiej sytuacji był powiat olkuski na początku obecnej kadencji. Ogromne, ponad czterdziestomilionowe zadłużenie. Narzucony przez RIO program oszczędnościowy. Brak możliwości inwestycyjnych, a zarazem ogromne oczekiwania w zakresie ich realizacji i to na każdej płaszczyźnie. Nieuporządkowana sieć placówek oświatowych. Przerost zatrudnienia. Brak odpowiedniego nadzoru kompetencyjnego. Chaos w zarządzaniu. Brudne ulice, zaniedbane budynki powiatowe i wiele, wiele innych. Na szczęście to już przeszłość i oby nigdy taka sytuacja już nas nie spotkała.

Na dzień dzisiejszy samodzielnie zarządzamy naszym budżetem. Spłaciliśmy ponad dwadzieścia milionów kredytu, obecne zadłużenie wynosi 19 milionów. Nasze inwestycje w tej kadencji osiągną poziom ok 40 milionów złotych.
Przebudowaliśmy wiele kilometrów dróg (choć tu potrzeby są ogromne), zaczęliśmy mocno inwestować w nasze szkoły (tu także sporo wyzwań przed powiatem), zracjonalizowaliśmy poziom zatrudnienia w starostwie, ale także w podległych jednostkach, modernizujemy wyposażenie Zarządu Drogowego, cyklicznie sprzątamy na naszych drogach i wokół obiektów. Poprawiamy estetykę ulic poprzez pielęgnację zieleni i nasadzenia kwiatów na rabatach i w kwietnikach na słupach energetycznych.

W obrębie urzędu: wprowadziliśmy elektroniczny rejestr głosowania i obieg dokumentów oraz elektroniczny rejestr pracy. Utworzyliśmy zamiejscowy, zupełnie nowy wydział komunikacji. Gruntownie remontujemy budynek urzędu – myślę, że mieszkańcy pamiętają jak wyglądał jeszcze trzy lata temu – już oddaliśmy do dyspozycji generalnie wyremontowane pomieszczenia na rzecz wydziału geodezji, obecnie remontujemy kolejne pomieszczenia na parterze z przeznaczeniem pod wydziały architektury i środowiska. Nasza koncepcja zakłada, by wszelkie sprawy, które dotyczą mieszkańców/interesantów były załatwiane na parterze budynku. Wymieniliśmy (niejednokrotnie kilkunastoletnie) komputery na zupełnie nowe, inwestujemy w serwery, energooszczędne oświetlenie, itp.

To samo dotyczy wspomnianych szkół. Rokrocznie przeznaczamy ponad milion złotych na bieżące remonty, efekty tych wydatków zaczynają być widoczne. Przed nami jednak duże wyzwanie na tym polu. Zaniedbania ostatnich lat odbijają się teraz przysłowiową czkawką. Trzeba remontować wszystko. Od kanalizacji, instalacji elektrycznej do sanitariatów, czy sal lekcyjnych. Wszystkie nasze szkoły są już objęte monitoringiem elektronicznym, kolejnym etapem będzie monitoring wizyjny. Do każdej ze szkół doprowadzona jest sieć szerokopasmowa. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat gruntownie remontujemy przyszkolne boiska. Wykonujemy utwardzenia placów, remonty dachów, stolarki, parkietów, itp. Przed nami duże zadania inwestycyjne o wartości ponad 6 milionów złotych. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na gruntowną modernizację trzech naszych szkół, tj. LO I, ZS 3 i ZS 4. Remont obejmie termomodernizację, instalację CO, stolarkę, oświetlenie, instalację PV.

Pozyskaliśmy maksimum środków jakie były do pozyskania dotychczas w ramach RPO. Mówimy o kwotach sięgających wielu milionów złotych. Warto tu przywołać 7,4 mln na modernizację zasobu geodezyjnego, niemal 5 mln na edukację, 4 mln na termomodernizację, ponad 7 mln na drogi, czy 8 mln na szpital – tylko tyle uzyskał sam powiat olkuski. Warto w tym miejscu wspomnieć o milionach pozyskanych przez gminy z powiatu olkuskiego, dzięki umiejętnie budowanemu porozumieniu i obranej strategii na subregionach, dzisiaj gminy uzyskują wymierne beneficja.
Oczywiście, jeżeli pojawią się dodatkowe możliwości pozyskania pieniędzy ze środków europejskich i innych źródeł, powiat aktywnie będzie o nie się ubiegał.
Sięgamy także po środki krajowe. Z najważniejszych należy wskazać te pozyskane na drogi w Kąpielach, Kwaśniowie i Cieślinie, Bukownie, Witeradowie. Jako pierwsi sięgnęliśmy po środki z puli tzw. powodziówek. Dzięki temu wyremontowaliśmy kilka odcinków dróg powiatowych – tylko w tym roku są to odcinki w Zedermanie, Zawadzie, Kąpiołkach – a w planach mamy jeszcze kilkanaście innych odcinków.

WW: Jak układa się współpraca z Radą Powiatu oraz władzami gmin powiatu olkuskiego?

PP: Rada Powiatu wspiera nasze działania, dzięki czemu wszyscy – jako mieszkańcy – możemy się cieszyć z efektów tego wsparcia. Wielokrotnie trzeba było podejmować trudne i emocjonalne decyzje, jednak z perspektywy czasu widzimy, że był to dobry kierunek. Wspólnie w ciągu ostatnich lat osiągnęliśmy bardzo dużo. Z nieukrywaną satysfakcją powiem, że obecna Rada Powiatu w obliczu wyzwań, z jakimi musiała się zderzyć na samym początku kadencji, stanęła na wysokości zadania. Za to z mojej strony jako starosty, ale także i radnego powiatu w tym miejscu dziękuję.
Jeżeli chodzi o relacje z gminami generalnie mogę powiedzieć, że są bardzo dobre z pięcioma samorządami. Niestety, o największej i poniekąd kluczowej gminie tego powiedzieć nie mogę, ale to już temat na inną rozmowę.

WW: Z czego jest Pan najbardziej dumny w tej kadencji, a co jest przysłowiową piętą achillesową?

PP: Najbardziej zadowolony jestem z tego, że udało nam się opanować ogromne zadłużenie. I, że spłata ta nie odbiła się na poziomie inwestycji, które w tej kadencji robimy i które zamierzamy jeszcze zrobić. Najsłabszym punktem zaś są rozwiązania systemowe i słabe umocowanie powiatu w systemie jednostek samorządu terytorialnego. Powiat ma szereg zadań do spełnienia, wiele zadań zleconych, na które niestety nie ma wystarczającego zabezpieczenia finansowego.

WW: Od kilku miesięcy głośnym tematem jest kwestia wysypiska śmieci w Kluczach – Osadzie. Jak zamierza Pan rozwiązać ten problem?

PP: Tak jak dotychczas, czyli w zgodzie z obowiązującym prawem. Prawem, które w tym przypadku jest dziurawe jak stare sito, ale mimo to obowiązuje i należy go przestrzegać. Proszę zwrócić uwagę, że decyzje wydane przeze mnie nie były wydane na lokalizację tam dzikiego wysypiska śmieci, lecz zupełnie inny rodzaj działalności, który na etapie składania wniosku był zgodny z obowiązującym tam po dzień dzisiejszy planem przestrzennym. Przypominam, że każda z decyzji była opiniowana przez Wójta Klucz i każda z nich ma pozytywną opinię gminy. Zwracam uwagę, że na etapie wydawania decyzji jedna z nich była w trybie odwoławczym. Odwołanie nic nie wniosło. Jako Starosta nie miałem wyjścia i nie mogłem nie wydać tych decyzji. Gdybym tego nie zrobił, z całą pewnością takie decyzje wydałby organ II instancji. Dlaczego? Ponieważ każdy urząd działa według prawa i w granicach prawa. Urząd nie może nadinterpretować przepisów prawa, nie wolno mu tego robić.
Nie zmienia to jednak faktu, że zostaliśmy przez te podmioty oszukani.
Na szczęście jesteśmy już na końcowym etapie procedur prawnych i w niedługim czasie powinniśmy przystąpić do realizacji tzw. wykonania zastępczego. Oznacza to, że w związku z niewywiązaniem się przez właściciela odpadów do obowiązku wywiezienia i posprzątania terenu objętego wydanymi decyzjami, czynności te wykona powiat, a następnie będzie ścigał tegoż właściciela w celu odzyskania środków poniesionych na to działanie.

WW: W tym roku powiat postawił na akcje społeczne, jak „Posadź swoje drzewo” czy „Zostań bartnikiem”. Nie boi się, Pan, że zostanie zapamiętany po tej kadencji jako „starosta od drzewek czy ptaków”?

PP: Każdemu z nas można przykleić łatkę…
Postrzegam te programy jako ogromny sukces. Nie dość, że budujemy świadomość społeczną w odniesieniu do dbałości o naturalne środowisko, to autentycznie spotkały się one z żywiołowym zainteresowaniem mieszkańców powiatu i nie tylko. Mieliśmy telefony z całej Polski!
Rozdaliśmy ponad 3 tysiące drzewek owocowych, w listopadzie rozdamy ok 4 tysięcy sadzonek. Na przyszły rok wstępnie zarezerwowanych mamy 5 tysięcy drzewek. Wiem, że mieszkańcy naszego powiatu dzwonią i wpisują się na listę chętnych. Program ten powinien być kontynuowany aż do „zaspokojenia” potrzeb. Proszę zwrócić uwagę, że już teraz w planach mamy posadzenie kilkunastu tysięcy drzew owocowych, przede wszystkim staropolskich odmian jabłoni. Jeżeli to zainteresowanie będzie nadal żywe i mieszkańcy naszego powiatu będą dalej chętnie sadzić te drzewa, to proszę uruchomić wyobraźnię i zobaczyć jak cudnie za kilka lat będzie wyglądać ziemia olkuska… ładnie, prawda?

I w tym miejscu przechodzimy płynnie do pszczół. Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele dobrego robią dla nas te owady. To nie tylko kwestia miodu, czy pyłku pszczelego. To kwestia naszej egzystencji. Stąd próba pobudzenia naszej świadomości, próba zachęcenia szerokiej rzeszy odbiorców, by zajęli się pszczelarstwem. Naszym celem nie jest budowanie dużych pasiek. Naszym celem jest wspomniane pobudzenie świadomości i wzbudzenie wrażliwości. Po pierwszej edycji widzę, że cel został osiągnięty. Stąd decyzja o kontynuacji tego zadania. Na przyszły rok będziemy chcieli przekazać 100 uli wraz z rodzinami i tzw pakietem startowym. Będziemy także wspomagać istniejące koła pszczelarskie. Program ten także będzie kontynuowany dopóty, dopóki będzie zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców.

A epitety? Niech przyklejają!

WW: Jaki będzie ostatni rok tej kadencji dla powiatu? Co chciałby Pan jeszcze zrobić w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy?

PP: Wierzę, że pod znakiem dużych inwestycji. Przymierzamy się do przebudowy kilku odcinków dróg powiatowych. Na jedną z nich już mamy dofinansowanie w wys. 7 mln, mam na myśli drogę Troks – Trzyciąż. Wiele zależy od stanowiska burmistrza Piaśnika, czy droga ta będzie realizowana. Dwa lata temu podpisał porozumienie na mocy którego zobowiązał się do odpowiedniej partycypacji, a teraz kluczy i kręci by tej pomocy nie udzielić. Wierzę, że stanie na wysokości zadania.
Złożyliśmy dwa wnioski do tzw. adamczykówek. Do końca roku będzie wiadomo, czy dostaniemy dofinansowanie. Liczymy na środki w ramach tzw. powodziówek. Ponadto przygotowujemy projekty na przebudowę dróg w Gołaczewach, Osieku, Żuradzie, Bogucinie Małym i Dużym, Pazurku, Olkuszu /ul. Ks Gajewskiego, Biema i Dworska/ i kilku innych szlaków.
Dalej będziemy inwestować w szkoły, planujemy wspomnianą inwestycję w zakresie głębokiej termomodernizacji, chcielibyśmy wybudować minimum jedno boisko, zamierzamy kontynuować porządkowanie przestrzeni wokół szkół i dalsze utwardzenia placów nową kostką oraz dokonywać bieżących i doraźnych remontów.
Na pewno będziemy kontynuować remont budynku starostwa powiatowego, w przyszłym roku chciałbym wyremontować łazienki oraz przygotować pokój socjalny.
Pomysłów nam raczej nie brakuje, jedynym, co nas ogranicza, są zasoby pieniężne.

WW: Od wielu lat kandyduje Pan w wyborach samorządowych. Jeśli w przyszłym roku wyborcy dadzą Panu szansę. wolałby Pan zasiąść ponownie na fotelu starosty czy może burmistrza?

PP: Czas sprawowania funkcji jest okresem przejściowym, staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię. Przecież zarządzam naszym wspólnym majątkiem. Myślę, że mieszkańcy powiatu olkuskiego, a przede wszystkim gminy Olkusz zauważą, że to wszystko, co na mój temat było mówione trzy lata temu, było kłamstwem.
Wystarczy, by uczciwie porównać model i efekty zarządzania na podstawie Powiatu Olkuskiego i Gminy Olkusz.
Jakie rozwiązania przyniesie przyszłość? Nie wiem i myślę, że nawet sam Suweren tego jeszcze nie wie.

WW: Dziękuję za rozmowę.
PP: Ja również dziękuję.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
32 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
lipa
lipa
6 lat temu

[quote name=”irena”]panie starosto w lstopadzie 2017 roku zrobil pan burdel z wydawaniem drzewek O GODZ, 11 tej brak,,,,,,,,,,,,,,,zostawil pan dziewczyny zeby sie tlumaczyly a sam zawinal sie …………….BALAGAN ludzie zapisani odeslano z kwitkiem…………..NALEZALO SIEDZIEC DO GODZ 17 zrobic sobie fotke……………………PAN MA POMYSLY to prawda NIECH SIE PAN JUZ NIE WYCHYLA ……………….BO MAMY JUZ DOSC[/quote]

Trzeba było ruszyć cztery litery i czekać od 6 rano jak wiele innych osób, a nie płakać teraz leserko 😉

irena
irena
6 lat temu

panie starosto w lstopadzie 2017 roku zrobil pan burdel z wydawaniem drzewek O GODZ, 11 tej brak,,,,,,,,,,,,,,,zostawil pan dziewczyny zeby sie tlumaczyly a sam zawinal sie …………….BALAGAN ludzie zapisani odeslano z kwitkiem…………..NALEZALO SIEDZIEC DO GODZ 17 zrobic sobie fotke……………………PAN MA POMYSLY to prawda NIECH SIE PAN JUZ NIE WYCHYLA ……………….BO MAMY JUZ DOSC

aza
aza
6 lat temu

Szkoda że decyzji wam brakuje bo ul. 29 listopada od wiaduktu do ronda na obwodnicy nie da się jeździć. Bez tego odcinka posłowania nie będzie.Ni potrzebny nam starosta czy poseł chwalipięta.

Moon
Moon
6 lat temu

Tradycyjnie, Polak tylko potrafi narzekać, hahaha. Typowe Janusze ;p

Marek Aureliusz
Marek Aureliusz
6 lat temu

[quote name=”adam.2017″][quote name=”Marek Aureliusz”][quote name=”adam.2017″]
Definicja tego, co „wstawia się” podczas głosowania: są to dwa odcinki, które muszą się przecinać w polu wyznaczonym do głosowania. Warto znać przepisy nim będziemy kogoś poprawiać 😉 .[/quote]
Porównać krzyż do” dwóch przecinających się odcinków”.?
Można i tak[/quote]
Chłopie a czy ja gdzieś porównałem krzyż do dwóch kresek? Przytoczylem tylko definicję znaczka jaki powinno się wstawić podczas wyborów. Możesz sobie go dowolnie nazwać; niektórzy mówią „x”, niektórzy „krzyżyk” – to są nazwy potoczne. Ty natomiast nazwij go „nożyczkami” bo to też dwie kreski przecinające się. Celowo użyłem nożyczek jako porównania bo pewnie chodzisz jeszcze do szkoły i należysz do tzw. gimbazy. Dorośniesz to będziesz miał prawo chodzić na wybory i głosować. Wtedy możesz sobie malować po karcie do głosowania co tylko chcesz. Co najwyżej, Twój głos będzie nieważny.

adam.2017
adam.2017
6 lat temu

[quote name=”Marek Aureliusz”][quote name=”adam.2017″]
Definicja tego, co „wstawia się” podczas głosowania: są to dwa odcinki, które muszą się przecinać w polu wyznaczonym do głosowania. Warto znać przepisy nim będziemy kogoś poprawiać 😉 .[/quote]
Porównać krzyż do” dwóch przecinających się odcinków”.?
Można i tak

Marek Aureliusz
Marek Aureliusz
6 lat temu

[quote name=”adam.2017″][quote name=”stinek”]No zaraz, zaraz. Psioczycie na starostę, a ktoś go wybrał przecież! Wiem, ze radni ale oni tez z kapelusza nie wyskoczyli. Może wreszcie trzeba pomyśleć zanim sie postawi krzyżyk na karcie wyborczej.[/quote]

Na wspomnianej karcie wstawia się znak „X” [iks],nie krzyżyk[/quote]

Definicja tego, co „wstawia się” podczas głosowania: są to dwa odcinki, które muszą się przecinać w polu wyznaczonym do głosowania. Warto znać przepisy nim będziemy kogoś poprawiać 😉 .

adam.2017
adam.2017
6 lat temu

[quote name=”stinek”]No zaraz, zaraz. Psioczycie na starostę, a ktoś go wybrał przecież! Wiem, ze radni ale oni tez z kapelusza nie wyskoczyli. Może wreszcie trzeba pomyśleć zanim sie postawi krzyżyk na karcie wyborczej.[/quote]

Na wspomnianej karcie wstawia się znak „X” [iks],nie krzyżyk

stinek
stinek
6 lat temu

No zaraz, zaraz. Psioczycie na starostę, a ktoś go wybrał przecież! Wiem, ze radni ale oni tez z kapelusza nie wyskoczyli. Może wreszcie trzeba pomyśleć zanim sie postawi krzyżyk na karcie wyborczej.

spostrzegawczy
spostrzegawczy
6 lat temu

[quote name=”Spes”]dzień dobry,
mitt ere margaritas ante porcos… [/quote]
Ci którzy dobrze znają starostę wiedzą o jego lubości do stosowania wstawek po łacinie. 😆 😀 🙂
Tymczasem panie „Spes”, jak się coś cytuje to warto to robić bez błędów. „mittere margaritas ante porcos”
I teraz zagadka. Perła to oczywiście pan Piasny, ale kim są wieprze?

spostrzegawczy
spostrzegawczy
6 lat temu

[quote name=”Marek Aureliusz”]
Czepiasz się. Lepiej wyjaśnij co robi ta lampka za drukarką?

„Pomysłów nam nie brakuje” ;).[/quote] 😆 😆 😆 😆 miszcz

xyz
xyz
6 lat temu

największa inwestycja starosty to śmietnik w Kluczach w nowej kadencji będzie śmietnik w każdej gminie. Ten facet na fotelu starosty to porażka. Tam powinien być człowiek z wizją regionu za 10 -20 lat i umiejętnościami dogadania się z każdą gminą a on nawet z sąsiadami nie potrafi się dogadać. Ten facet to karykatura starosty czy burmistrza to raczej sołtys o mentalności psa ogrodnika niż starosta.

K.Sosnierz
K.Sosnierz
6 lat temu

[quote name=”Spes”]dzień dobry,
mitt ere margaritas ante porcos…
…facet się stara, wymyśla, lub wymyślją nowe akcje, a tutaj klasyk przepełniony hejtem… najlepiej usiąść w kąciku i nic nie robić, jak to było…polacy to świetny naród tylko ludzie k…(J. Piłsudski) czy Olkusz to nie kwintesencja Polski? Nie! – wiem, że jest sporo osób, które się starają, działają, abyśmy byli dumni z Naszej Małej Ojczyzny… a hejt cóż… był i będzie. Kiedy nauczymy się doceniać siebie i innych? Kiedy zaczniemy rozliczać z faktów nie z obietnic?
i fajnie, że jest wolność słówa – każdy może pisać co chcę, ale na litość… piszcie merytorycznie, lampka za drukarką, pozowane zdjęcie, żyd:lol: 😆 😆 – zapewne mason i wolnomularz:))), i że się porozumieli chachacha – zawsze trudniej jest sądzić siebie, niż kogoś innego…

zdrowia! też tego psychicznego![/quote]
Do Ciebie co łaciną sypiesz a z językiem polskim masz bardzo duży problem. Cytat z łaciny,pasuje do Ciebie jak ulał.Cytuję: Errare humanum est. W wolnym tłumaczeniu,błądzić jest rzeczą ludzką.Pasuje do Ciebie,może pobudki miałeś wzniosłe,realizacja jednak Ci nie wyszła.Też pewnie ze dwa ,trzy byki walnąłem,ale wiem,że polonistą nie jestem.Pozdrawiam

ALA
ALA
6 lat temu

[quote name=”Grzegorz Gęgotek”]Panie Piasny niech pan wyliczy co pan zrobił na drogach powiatowych w ciągu 5 lat swojego urzędowania na drogach powiatowych prawie nic i tylko że będzie pan robił ale nie za swoje pieniądze tylko gminy . W gminie Olkusz widać ile inwestycji powstało i nadal powstają .[/quote]
Panie starosto kiedy pan odda pieniądze 1,7 mln. gminie Olkusz które pan odebrał wraz z panem Orkiszem na subregionie na renowację zamku w Rabsztynie to hańba !

Grzegorz Gęgotek
Grzegorz Gęgotek
6 lat temu

Panie Piasny niech pan wyliczy co pan zrobił na drogach powiatowych w ciągu 5 lat swojego urzędowania na drogach powiatowych prawie nic i tylko że będzie pan robił ale nie za swoje pieniądze tylko gminy . W gminie Olkusz widać ile inwestycji powstało i nadal powstają .

K.Sosnierz
K.Sosnierz
6 lat temu

Mi pomysłów też nie brakuje.Pytanie do Pana, Starosto Pawle Piasny. Ile Pan zrealizował obietnic wyborczych?Jeśli tak to proszę o wyliczenia jako wyborca,głosowałem na Pana a teraz sprawdzam.Obietnice,pomysły,itd.Już to nie działa.Babcia mi mówiła,że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane.Jak to jest z Panem,Panie Pawle? Sukcesy,porażki…Chciałbym o tym wiedzieć.W końcu jestem jednym z Pana pracodawców.To jak będzie?

theon
theon
6 lat temu

hm, facet się stara i wymyśla nowe akcje … może niech kryminały zacznie pisać ??? 😉

młodych
młodych
6 lat temu

Szkoda tylko, że na gminnych drogach widać jakieś inwestycje, a na powiatowych? Widać… obietnice! Starosta od pięknych słów.

Spes
Spes
6 lat temu

dzień dobry,
mitt ere margaritas ante porcos…
…facet się stara, wymyśla, lub wymyślją nowe akcje, a tutaj klasyk przepełniony hejtem… najlepiej usiąść w kąciku i nic nie robić, jak to było…polacy to świetny naród tylko ludzie k…(J. Piłsudski) czy Olkusz to nie kwintesencja Polski? Nie! – wiem, że jest sporo osób, które się starają, działają, abyśmy byli dumni z Naszej Małej Ojczyzny… a hejt cóż… był i będzie. Kiedy nauczymy się doceniać siebie i innych? Kiedy zaczniemy rozliczać z faktów nie z obietnic?
i fajnie, że jest wolność słówa – każdy może pisać co chcę, ale na litość… piszcie merytorycznie, lampka za drukarką, pozowane zdjęcie, żyd:lol: 😆 😆 – zapewne mason i wolnomularz:))), i że się porozumieli chachacha – zawsze trudniej jest sądzić siebie, niż kogoś innego…

zdrowia! też tego psychicznego!

tey
tey
6 lat temu

[quote name=”Brawo”]A trzy lata temu niektórzy twierdzili że Piasny z Orkiszem się nieporozumie.[/quote]
😀 😀 😀 😀 😆 😆 😆 😆 🙂 🙂 🙂 🙂
„Z zakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogową… – Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda. Pani Pelagio…”

Wiadomo co łączy. Nie dziwi nic.

Marcin Stawinoga
Marcin Stawinoga
6 lat temu

Witam,
moim skromny zdaniem powiat obrał dobry kurs. W końcu skończyło się „rolowanie” kredytami, są pieniądze na nowe inwestycje, zmiany są widoczne „gołym okiem”. Jedynie czego mi brakuje, to w niektórych kwestiach wspólnego „mianownika” miasta i powiatu.
Pozdrawiam serdecznie
M.

Xxy
Xxy
6 lat temu

Odnoszę wrazenie , że ten pan potrafi „poukładać się ” , jak ktoś pisał- z wąskim gronem które go wybiera… Nie mam wątpliwości, że gdyby miał być wybierany przez mieszkańców to poszedł by z torbami a obecnie ? może być niestety różnie.

micka
micka
6 lat temu

Źle oceniam Pana starostę. Trzyma ze swoimi, zarozumiały. Osoba która nie bardzo wie co to szacunek i pokora.

Aadam
Aadam
6 lat temu

Wyremontował drogi np. W zawadzie ! Której Zawadzie ?? (tej z pod kodu 32-300 ??)

Marek Aureliusz
Marek Aureliusz
6 lat temu

[quote name=”Janjan”]A Pan starosta to żyd czy inny muzułmanin jest,że pisze od lewej do prawej?Jak już się do zdjęcia ustawia to musi wiedzieć,że suweren wyłapie długopis z podpisem na początku.Marna władza,marny PR[/quote]
Czepiasz się. Lepiej wyjaśnij co robi ta lampka za drukarką?

„Pomysłów nam nie brakuje” ;).

Janjan
Janjan
6 lat temu

A Pan starosta to żyd czy inny muzułmanin jest,że pisze od lewej do prawej?Jak już się do zdjęcia ustawia to musi wiedzieć,że suweren wyłapie długopis z podpisem na początku.Marna władza,marny PR

elo
elo
6 lat temu

Kampanię wyborczą uważam za otwartą. 😆

haha
haha
6 lat temu

Kolejny wywiadzik ze starosta. To juz sie robi nudne. Drogi powiatowe sie rozpadaja, w Kluczach szczury niedlugo wynajda kolo i zaczna podbijac nowe tereny, a Przeglad zamiast dociekac, krytykowac, to robi wywiad kontrolowany. Od dluzszego czasu widac, ze Piasnika szczypiecie, a Piasnego glaskacie. Czyzby decyzje o wyborczej koalicji przegladu i starosty juz zapadly? Zajrzyjcie do nas do Klucz czasem, przyjrzyjcie sie problemom tutaj, a nie tylko Olkusz i albo dobry starosta albo zly burmistrz. Propaganda rodem TVP.

Marek Aureliusz
Marek Aureliusz
6 lat temu

[quote name=”Brawo”]A trzy lata temu niektórzy twierdzili że Piasny z Orkiszem się nieporozumie.[/quote]
Dogadali się przecież: poparcie wyboru starosty za stanowisko wice; „dla dobra powiatu”. A to, że przed wyborami ze sobą rywalizowali i się kłócili – to inna bajka. Czy to jest moralne? …

Brawo
Brawo
6 lat temu

A trzy lata temu niektórzy twierdzili że Piasny z Orkiszem się nieporozumie.

theon
theon
6 lat temu

… ,, Nasza koncepcja zakłada, by wszelkie sprawy, które dotyczą mieszkańców/interesantów były załatwiane na parterze budynku. … ” – ciekawość jakie to są te inne sprawy powiatu, nie dotyczące nas mieszkańców tegoż, do załatwiania których są kolejne piętra budynku starostwa ?

adam.2017
adam.2017
6 lat temu

„Jeśli w przyszłym roku wyborcy dadzą Panu szansę.
wolałby Pan zasiąść ponownie
na fotelu starosty
czy może burmistrza?”
Koniec cytatu.
Burmistrza rzeczywiście wybierają mieszkańcy bezpośrednio.
I to jest mocna legitymacja.
Starosta zostaje wybrany już w węższym gronie.
A tam „ciemny lud” nie nic do gadania.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie
ps.
Czy obecny pan starosta był burmistrzem,
aby „zasiąść ponownie na fotelu burmistrza”?