Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły korzystać z dotacji celowych udzielanych przez powiat. W tym roku pula na ten cel 25 tys. złotych. Taką decyzje podjęli ostatnio powiatowi radni.

Kilka lat temu wsparcie dla jednostek OSP w takiej formie proponował ówczesny radny powiatowy Łukasz Kmita. W ubiegłym roku do pomysłu wrócił radny Michał Mrówka. Generalnie chodziło o zabezpieczenie w budżecie powiatu odpowiedniej puli środków na wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Szczegóły dotyczące przyznawania dofinansowań oraz kryteriów zawarto w regulaminie.

– Powiat daje możliwość dofinansowania do zakupu umundurowania, sprzętu ratowniczego czy nawet do zakupu wozu pożarniczego. Poczuwamy się w ten sposób do wspierania i docenienia pracy naszych druhów ochotników. Na strażaków zawsze możemy liczyć, a w ostatnim czasie niektóre jednostki były zaangażowane w pomoc osobom przebywającym na kwarantannie czy w akcji dostarczania mieszkańcom maseczek – komentuje radny powiatowy Michał Mrówka.

Zgodnie z regulaminem, dotacja przekazana z budżetu Powiatu Olkuskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na dofinansowanie do zakupu: umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników; środków łączności; sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; samochodów ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie przedmioty zakupione z powiatowym dofinansowaniem muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi i normami.

Dotacja może być udzielona do kwoty 5 tys. złotych i stanowić do 40 proc. kosztów całego zadania,. Wyjątkiem są dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W tym przypadku chodzi o kwoty: do 20 tys. złotych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich i do 15 tys. złotych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich.

Zarząd Powiatu w Olkuszu udzielając dotacji weźmie pod uwagę m. in.: aktywność jednostki OSP (wyjazdy, stan wyszkolenia, stan wyposażenia, posiadanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,działalność w ramach specjalizacji i w zakresie profilaktyki, udział w wydarzeniach, współpraca z innymi organizacjami, osiągnięcia itp.), udział procentowy dotacji z budżetu Powiatu Olkuskiego do całości zadania, ochronę przeciwpowodziową na ternie powiatu olkuskiego – działalność na obszarach stale zagrożonych powodziami, współpracę ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu w zakresie wspierania działań służb reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu olkuskiego, źródła finansowania zadania, ilość wniosków spełniających wymagania formalne, możliwości finansowe budżetu Powiatu Olkuskiego.

W roku budżetowym dana jednostka OSP może otrzymać dotację tylko jeden raz.

O możliwości ubiegania się o środki Zarząd Powiatu w Olkuszu poinformuje w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot.pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o