Przekazy pomkną w plikach
Niedługo przekaz pocztowy przestanie się kojarzyć w ZUS z papierowym blankietem. Do końca roku wszystkie oddziały będą przesyłać przekazy na pocztę drogą elektroniczną.
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kwietnia bieżącego roku rozpoczął wprowadzanie zmian dotyczących formy przesyłania przekazów na pocztę. Obecna forma przekazów w postaci papierowych blankietów zostanie zastąpiona nowoczesną i tańszą formą elektroniczną, dzięki której przekazy jak i ich zwroty będą przesyłane w plikach.
Oddział w Chrzanowie również rozpoczął przygotowania do wprowadzenia elektronicznej formy przekazu. W związku z tym istotne jest, aby osoby, które pobierają emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ZUS za pośrednictwem poczty, dokładnie sprawdziły czy adresy znajdujące się na decyzjach emerytalno-rentowych oraz przekazach dostarczanych przez listonosza wraz ze świadczeniem są aktualne i poprawnie napisane. Ważne jest aby adres zawierał poprawny kod, miejscowość, ulicę oraz numer domu/mieszkania. Jest to konieczne, ponieważ przekazy będą automatycznie rozdzielane i przekazywane do właściwych placówek pocztowych. Błędnie zapisany lub nieaktualny adres świadczeniobiorcy może spowodować, że świadczenie dotrze z opóźnieniem do adresata. Wszelkie aktualizacje adresów bądź ich zmiany należy zgłaszać osobiście lub pisemnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie oraz w podległych inspektoratach w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Niedługo przekaz pocztowy przestanie się kojarzyć w ZUS z papierowym blankietem. Do końca roku wszystkie oddziały będą przesyłać przekazy na pocztę drogą elektroniczną.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kwietnia bieżącego roku rozpoczął wprowadzanie zmian sposobu przesyłania przekazów na pocztę. Obecna forma przekazów w postaci papierowych blankietów zostanie zastąpiona nowoczesną i tańszą formą elektroniczną, dzięki której przekazy, jak i ich zwroty będą przesyłane w plikach.
Oddział w Chrzanowie również rozpoczął przygotowania do wprowadzenia elektronicznej formy przekazu.

W związku z tym ważne jest, aby osoby, które pobierają emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ZUS za pośrednictwem poczty, dokładnie sprawdziły, czy adresy znajdujące się na decyzjach emerytalno-rentowych oraz przekazach dostarczanych przez listonosza wraz ze świadczeniem są aktualne i poprawnie napisane. Ważne jest, aby adres zawierał poprawny kod, miejscowość, ulicę oraz numer domu/mieszkania. Jest to konieczne, ponieważ przekazy będą automatycznie rozdzielane i przekazywane do właściwych placówek pocztowych. Błędnie zapisany lub nieaktualny adres świadczeniobiorcy może spowodować, że świadczenie z opóźnieniem dotrze do adresata. Wszelkie aktualizacje adresów bądź ich zmiany należy zgłaszać osobiście lub pisemnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie oraz w podległych Inspektoratach w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o