Rad Osiedli nie będzie

0
664

Do końca grudnia ubiegłego roku trwały konsultacje społeczne w sprawie proponowanych przez kierownictwo magistratu zmian w statutach sołectw i osiedli Gminy Olkusz. Efekty konsultacji zostały przedstawione w ostatnich dniach. Jakie czekają nas nowości?

W przypadku osiedli plany najważniejszych modyfikacji obejmowały m.in. tryb wyboru przewodniczących i zarządów osiedli. Miały tego dokonywać piętnastoosobowe Rady Osiedli, będące równocześnie organem uchwałodawczym i kontrolnym zarządu. W trakcie konsultacji wśród mieszkańców i samorządowców pojawiły się liczne głosy kwestionujące te regulacje. Wskazywano, jako słuszniejsze, dotychczasowe rozwiązanie, w którym to ogólne zebranie mieszkańców wybiera zarząd. Ostatecznie magistrat zdecydował się przygotować nowe projekty statutów dla osiedli. Nie będzie w nich Rad Osiedli, zaś w ich miejsce organem uchwałodawczym osiedla pozostanie zebranie ogólne mieszkańców.

– Uważam, że na samym dole szczebla samorządowego powinno się jak najbardziej dążyć do demokracji bezpośredniej, czyli bezpośredniego kontaktu osoby wybieranej z wyborcą. Należy zwiększyć kompetencje zarządów osiedli i pomóc im w realizacji dotychczasowych zadań. – komentuje Wojciech Ozdoba, radny Rady Miejskiej i członek zarządu Osiedla Młodych.

Nowe projekty statutów osiedli zostaną ponownie skonsultowane z mieszkańcami. Natomiast gotowymi projektami statutów sołectw Rada Miejska zajmie się w najbliższej przyszłości.

– Nowe projekty statutów Osiedli, uwzględniające  propozycje  mieszkańców, zostaną opracowane w I kwartale 2020 roku i następnie poddane konsultacjom społecznym. Projekty statutów Sołectw zostaną poddane pod obrady Rady Miejskiej w Olkuszu na najbliższej sesji. Na tę chwilę nie mamy jeszcze wyznaczonego terminu. – wyjaśnia Michał Latos, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Opinia mieszkańców wiążąca, czy niewiążąca?

Podczas konsultacji w sołectwach najwięcej emocji budził zapis dotyczący sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie gminne i położonej na terenie wsi. Propozycje nowych przepisów budziły obawy mieszkańców, co do możliwości uszczuplenia ich praw bez ich zgody. Kiedy zatem, zgodnie z projektem statutów, zdanie sołectwa będzie się liczyło?

W przypadku nieruchomości stanowiącej mienie gminne i położonej na terenie sołectwa sprzedaż lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste wymagać będzie uzyskania niewiążącej opinii zebrania wiejskiego. Jeśli jednak byłoby to mienie, z którego sołectwo korzysta, uszczuplenie dotychczasowych praw nie będzie mogło się odbyć bez zgody zebrania wiejskiego. W tym przypadku zdanie mieszkańców będzie dla Rady Miejskiej wiążące.

Które wnioski zostały uwzględnione?

W mniejszych miejscowościach (Kogutek i Wiśliczka) uwzględniono propozycję zmniejszenia do dziesięciu wymaganej liczby podpisów pod zgłoszeniem listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Zaakceptowane zostały także wnioski o powiększenie liczby członków Rad Sołeckich. Szczegółowe informacje o uwzględnionych i odrzuconych propozycjach mieszkańców można znaleźć w internetowym wykazie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Olkusz (zakładka: konsultacje aktów prawa miejscowego).

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o