autobus

Czy mieszkańcy powiatu olkuskiego maja szansę na lepszy dostęp do publicznego transportu? Część radnych Rady Powiatu uważa, że tak. Troje z nich zaapelowało do władz powiatowych o rozpoczęcie rozmów z okolicznymi gminami. Ich tematem miałaby być budowa nowej siatki połączeń autobusowych. Szansę na sfinansowanie tego pomysłu radni upatrują w rządowym projekcie utworzenia Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W czasach PRL państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej miało monopol na komunikację międzymiastową. Po zmianach ustrojowych z oddziałów PKS tworzono odrębne firmy, kontrolowane głównie przez samorządy. Ich kondycja z roku na rok pogarszała się, co skutkowało zamykaniem kolejnych przedsiębiorstw. Taki los spotkał także olkuski PKS, który ogłosił swoją upadłość w 2007 roku.

Jak zlikwidować „białe plamy” komunikacyjne?

Podobnych historii na terenie całego kraju są dziesiątki. Z mapy Polski nieustannie znikają kolejne lokalne połączenia autobusowe, a problem wykluczenia komunikacyjnego narasta. Najnowszym pomysłem na przeciwdziałanie temu zjawisku ma być wsparcie finansowe ze strony państwa dla samorządów organizujących przewozy lokalne. System pomocowy ma być oparty o specjalny fundusz.

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z którego sfinansowane zostanie przywrócenie połączeń autobusowych, ma być utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i będzie zasilany z budżetu państwa. Podziałem pieniędzy będzie zajmował się minister infrastruktury przy współpracy z wojewodami. Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez rząd, wysokość środków przyznawanych samorządom uzależniona będzie od długości i częstotliwości trasy. Dotacja ma wynieść 80 groszy do każdego wozokilometra.

O dotacje będą mogli występować organizatorzy transportu publicznego czyli: gminy, powiaty czy związki komunalne, prowadzące na danym obszarze komunikację. Po stronie organizatora spoczywać będzie obowiązek sfinansowania minimum 30% kosztów utrzymania linii. Obsługą organizacyjną odbudowywanych linii będą mogły się zająć również prywatne firmy przewozowe.

Lepsza komunikacja pomiędzy Olkuszem, Wolbromiem i Trzyciążem

Szansę na wykorzystanie tego narzędzia w celu poprawy oferty komunikacyjnej na terenie naszego powiatu widzą radni Rady Powiatu: Barbara Haberka, Wanda Klimek i Michał Mrówka. We wspólnej interpelacji zwrócili się do Zarządu Powiatu o rozpoczęcie rozmów w tej sprawie ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” oraz z włodarzami okolicznych gmin.

– W powiecie olkuskim dobrze skomunikowane są w zasadzie 4 gminy, zrzeszone w Związku Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Mieszkańcy gmin Trzyciąż i Wolbrom nie mogą korzystać z tego dobrodziejstwa, ze względu na to, iż ich samorządy gminne głównie z przyczyn finansowych nie przystąpiły do tego Związku. Na obszarze wspomnianych samorządów funkcjonują w zasadzie tylko przewoźnicy prywatni, którzy prowadzą komunikację na najbardziej rentownych trasach. Większość mieszkańców skazana jest zatem na własny środek transportu, a przecież osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież muszą jakoś dostać się do lekarza, urzędu czy szkoły – apelują autorzy interpelacji.

Radni w swojej interpelacji przytaczają szereg proponowanych linii, które ich zdaniem mogłyby zostać odtworzone na terenie naszego powiatu i sąsiadujących z nim miejscowości. Można wśród nich znaleźć m.in. pomysł utworzenia połączenia pomiędzy Olkuszem, Wolbromiem i Miechowem; linii Olkusz– Trzebinia– Chrzanów czy autobusu z Olkusza, przez Bukowno, do Jaworzna. Autorzy interpelacji wskazują także na zasadność uruchomienia autobusów kursujących przez sołectwa na terenie gmin Wolbrom i Trzyciąż, które obecnie są słabo skomunikowane z Olkuszem.

Co na to władze powiatu?

W obliczu groźby rozpadu ZKG KM i utworzenia przez gminę Olkusz indywidualnego sytemu komunikacji, w 2016 roku powiat olkuski wyraził intencję przystąpienia do wspólnej organizacji publicznego transportu. Miałaby ona polegać na przekształceniu Związku Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w związek powiatowo-gminny. Ostatecznie do żadnych roszad w tym zakresie jednak nie doszło. Teraz nadarza się okazja do ponownego zaangażowania się powiatu w kwestie transportowe.

Starosta pomysłowi radnych nie mówi więc „nie”. Zauważa jednak, że na tą chwilę dyskusja opiera się o projekt ustawy, który jest pełen niewiadomych. W celu uruchomienia nowych połączeń konieczne byłoby przede wszystkim wyłonienie wykonawcy chętnego do świadczenia usługi. – Pomysł jest godny rozważenia. Taka inicjatywa mogłaby mieć sens, jeśli znajdziemy przewoźnika gotowego wziąć na siebie 70% kosztów obsługi – mówił na ostatniej sesji Rady Powiatu Paweł Piasny. Jak zwykle w takich przypadkach, główną rolą grają tutaj pieniądze i chęć poszczególnych samorządów do uczestniczenia w finansowaniu projektu. – Nasz powiat sam tego nie udźwignie. Możemy to zrobić tylko, jeśli w kosztach będą partycypować także gminy. O ile ościenne powiaty są zainteresowane takim rozwiązaniem, o tyle nie wiadomo czy na te pozostałe 30 % zrzucą się włodarze gminnych samorządów – tłumaczył olkuski starosta.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o