piaśnik4

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Szanowni Państwo, niestety w ostatnim czasie olkuskie władze podjęły niekorzystne decyzje, które będą skutkować dalszym pogorszeniem warunków życia mieszkańców naszej gminy.

Jedną z nich jest wysoka podwyżka opłat za wodę i ścieki (łącznie do 13,56 zł/m³). Przypomnę, że gmina Olkusz jest głównym właścicielem PWiK (Wodociągów). Dlatego nowe stawki opłat proponuje Burmistrz, jednak muszą one zostać zaakceptowane przez Radę Miejską. Niestety oprócz mnie, na 23 radnych, tylko dwóch zagłosowało przeciw podwyżkom. Kogo więc reprezentują Radni Miejscy? Mieszkańców, czy Burmistrza?

Kolejną niekorzystną decyzją było przyjęcie budżetu na rok 2014, który nie uwzględnia pogarszającej się sytuacji materialnej mieszkańców. Burmistrz tnie w nim wydatki na pomoc społeczną, m.in. na pomoc rodzinom przeznaczył jedynie 27 tys. zł, równocześnie na schronisko dla zwierząt, aż 287 tys. zł. Dla porównania, w gminie Chrzanów, z bardzo podobną liczbą mieszkańców i wysokością wydatków budżetowych, ale za to ze znacznie niższym bezrobociem, na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 3 razy więcej środków niż u nas. Na transport zbiorowy przewidziano w Olkuszu sumę podobną jak w dużo większych Żorach, jednak tam za te pieniądze będzie darmowa komunikacja miejska dla wszystkich mieszkańców. Apelowałem już wielokrotnie o wprowadzenie darmowych przejazdów dla uczniów, a szczególnie dla dzieci z rodzin wielodzietnych oraz m.in. o ulgi w opłatach za śmieci, wodę i ścieki w wysokości 10% na każde dziecko. Niestety Burmistrz Rzepka nie zgodził się na żadną z moich propozycji. Walczyłem również o środki na tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy w wysokości co najmniej 10% łącznych wpływów z podatku dochodowego oraz od nieruchomości. Jednak w budżecie przedstawionym przez Burmistrza Rzepkę środki na te cele są kilkakrotnie mniejsze od tych, które zaproponowałem, ponadto moim zdaniem są nieumiejętnie wykorzystane. Podsumowując uważam, że budżet na rok 2014 nie jest ani prospołeczny, ani prorozwojowy i dlatego głosowałem przeciw jego przyjęciu (niestety jako jedyny radny).

Największym problemem Olkusza jest brak miejsc pracy. Dlatego niezbędne jest tworzenie w gminie dużych Specjalnych Stref Ekonomicznych, które dzięki wysokim ulgom w podatku dochodowym przyciągną większy kapitał. Niestety tworzona przez Burmistrza Strefa Aktywności Gospodarczej (za 8,3 mln zł), nie da takich możliwości. Ponadto na większości jej obszaru działają już firmy (na prywatnych działkach), które w ramach projektu otrzymają za publiczne pieniądze nową infrastrukturę techniczną. Jednak Burmistrz „zapomniał” wyegzekwować, by w zamian za to zwiększyły zatrudnienie. Jaki był więc cel tworzenia takiej Strefy? Dla kogo ona ma powstać? Niestety w naszej gminie związki między polityką, a biznesem dawno już przekroczyły granice zwykłej przyzwoitości, a większość olkuskich „polityków” bardziej dba o własny interes niż o ludzi, którzy ich wybrali.

Szanowni Państwo, jak widać z takimi „politykami – biznesmenami” niełatwo w Olkuszu cokolwiek zmienić na lepsze. Pomimo, iż niektórzy z nich próbują mnie zniechęcić, pragnę Państwa zapewnić, że nie poddam się i nadal będę walczyć o nowe miejsca pracy, i lepsze warunki życia w naszej gminie. Serdecznie dziękuję za liczne wyrazy sympatii oraz za wsparcie, jakiego mi Państwo udzielacie. Razem możemy zmienić Olkusz.

Z poważaniem
Roman Piaśnik
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu

{jcomments off}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o