wykres

Znamy wyniki corocznego Rankingu Gmin Małopolskich, tworzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. W tym roku w czołówce najlepszych samorządów, wyróżnionych pod względem rozwoju gospodarczo-społecznego znalazły się: Zakopane, Wielka Wieś i Niepołomice. Najlepszy wynik spośród gmin z terenu naszego powiatu zanotował Bolesław.

Zestawienie jest opracowywane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (MISTiA). Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w naszym województwie. Jego wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2018 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. Ocenie poddawanych jest 179 samorządów z terenu województwa małopolskiego. Ze względu na swoją specyfikę, klasyfikacji nie podlegają miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 składników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

W rankingu uwzględnia się następujące dane: dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wskaźnik zadłużenia budżetów gmin, wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca, pozyskane środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, liczba podmiotów gospodarki narodowej w zarejestrowana w bazie REGON w przeliczeniu na tysiąc osób w wieku produkcyjnym, wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat, saldo migracji, wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin.

Spośród sześciu gmin powiatu olkuskiego najlepiej wypadł Bolesław, plasując się na 13 miejscu. Tuż za nim, na 18 pozycji, znalazły się Klucze. Dwa „oczka” niżej jest Wolbrom, któremu przypadła 21 lokata. Bukowno znaleźć możemy na 42 miejscu a Olkusz na 45. Gmina Trzyciąż zajmuje odległą, 121 pozycję. W tym roku liderem zestawienia jest Zakopane. Tuż za nim plasuje się Wielka Wieś i Niepołomice. Ranking zamykają: dąbrowski Bolesław, miechowski Słaboszów oraz dąbrowski Radgoszcz.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o