parkowanie

Polski rząd, krok po kroku, realizuje kolejne etapy odmrażania gospodarki i przechodzenia do stanu „nowej normalności”. W ślad za tymi działaniami idą także samorządy, które oprócz urzędów, instytucji kultury i obiektów sportowo-rekreacyjnych, reaktywują również strefy płatnego parkowania. Podobnie jest w naszym mieście.

W związku z wybuchem epidemii działanie Stref Płatnego Parkowania i Ograniczonego Postoju w Olkuszu zostało zawieszone 16 marca 2020 roku. Niemal dwa miesiące później, bo 11 maja, ponownie włączone zostały parkomaty obsługujące Strefę Ograniczonego Postoju na terenie rynku. Tam parkowanie jest bezpłatne, ale ograniczone do 90 minut. Teraz nadszedł czas na  wznowienie funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania. W Olkuszu są dwie – przy ul. Francesco Nullo oraz ul. Szpitalnej. Koszt rozpoczęcia każdej godziny parkowania wynosi tam 2 złote.

Opłaty wymagane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. W razie braku ich uiszczenia kierowcy muszą się liczyć z koniecznością zapłacenia kary w wysokości 100 zł. Od 18 maja na płatne parkingi wrócą kontrolerzy, którzy będą systematycznie sprawdzać, czy za szybami samochodów znajdują się bilety z parkomatów. Same urządzenia mają być systematycznie dezynfekowane.

Wpływy do budżetu

Strefy mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Część mieszkańców osiedli i ulic przylegających do centrum skarży się, że parkowanie przeniosło się w miejsca nieobjęte opłatami. Zdarzają się również przypadki reklamacji związanych z wystawieniem kar za brak biletu potwierdzającego uiszczenie opłaty parkingowej. Niedawno kwestie te podnosił w przygotowanej przez siebie interpelacji radny Arkadiusz Królewicz. Dopytywał również, jakie są wpływy do budżetu gminy z tytułu pobieranych opłat.

Jak wynika z udzielonej mu odpowiedzi, w okresie od 1 stycznia do 31 marca Gmina Olkusz zanotowała dochód ze sprzedaży biletów w wysokości 38 632 tys. zł. Wpływy z nałożenia opłaty dodatkowej to zaś 43 862 zł. W pierwszym miesiącu funkcjonowania SPP wpłynęło 118 reklamacji od nałożenia opłaty dodatkowej, z czego 73 zostały przez zarządzającego strefą rozpatrzone pozytywnie.

Jaki był cel wprowadzenia stref?

Władze miasta podkreślają, że celem wprowadzenia stref było uporządkowanie ruchu samochodowego, a nie potencjalne zyski. Mają one za zadanie ułatwić dojazd do centrum miasta w celu załatwienia spraw w sklepach czy punktach usługowych. Strefa Płatnego Parkowania przy ul. Szpitalnej oraz Strefa Ograniczonego Postoju w rynku wzajemnie się uzupełniają, a kierowcy mają więc wybór – parkowanie bezpłatne, choć ograniczone czasowo oraz parkowanie płatne i czasowo nieograniczone.  – Tym samym został osiągnięty główny cel ich wprowadzenia. Ze ścisłego centrum miasta zniknęły pojazdy (w tym reklamowe), blokujące miejsca parkingowe przez cały dzień lub nawet kilka dni – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Cześć kierowców poszukuje jednak miejsc nieobjętych ograniczeniami. Są to najczęściej te osoby, którym bezpłatny 90-minutowy postój nie wystarcza, ponieważ pozostawiają samochód na kilka godzin, by np. komunikacją publiczną dojechać do pracy do Krakowa lub Katowic. – To zachowanie kierowców jest bolączką wszystkich miast, które zdecydowały się na wymuszanie rotacji pojazdów. Rozwiązaniem jest ograniczanie dostępu kierowców do parkingów osiedlowych, np. poprzez umieszczanie znaków dopuszczających wyłącznie wjazd mieszkańców. Miasta decydują się także na dalsze rozszerzanie stref, dzięki czemu coraz większa liczba kierowców decyduje się na pozostawienie swoich samochodów w garażach, wybierając spacer, rower, lub komunikację miejską – czytamy w piśmie do radnego.

Możliwe, że tym tropem pójdą również władze Olkusza. Na chwilę obecną rozważane jest bowiem rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o ul. Górniczą. Jak informują przedstawiciele gminy, rozwiązanie to jest poparte wnioskami mieszkańców oraz zarządu Osiedla Śródmieście. Na tę chwilę nie ma natomiast planów dotyczących zmiany stawek za godzinę parkowania.

Fot.pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze