bo małopolska

Mieszkańcy powiatu olkuskiego w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mają do wyboru dwanaście zadań. Głosowanie rozpocznie się 25 września.

Wszystkie zgłoszone propozycje zostały sprawdzone pod kątem merytorycznym. Ostatecznie na liście zakwalifikowanych zadań znalazło się 160 pozycji. – Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że drzemią w nich niewyczerpane pokłady kreatywności. Wiele ze zgłoszonych pomysłów to zupełnie nowe inicjatywy, które z pewnością wzbogacą ofertę kulturalną czy sportową różnych zakątków naszego regionu. Są też propozycje, świadczące o pilnych potrzebach danej społeczności. Małopolanie mają więc w czym wybierać – warto zagłosować! Tym bardziej, że w tym roku zdecydowaliśmy się powiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na finansowanie zadań z BO Małopolska. Teraz to aż 8 mln złotych – mówił podczas konferencji prezentującej listę zadań członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec.

Kwota ta jest podzielona na sześć subregionów: tarnowski, sądecki, podhalański, Małopolski Zachodniej, krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z wyłączeniem Krakowa oraz miasta Kraków. Wśród tegorocznych propozycji są tzw. zadania małe, dotyczące konkretnego powiatu i zadania duże, obejmujące swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty położone w danym subregionie.

Każdy mieszkaniec Małopolski, który ma skończone 16 lat, ma do dyspozycji tylko jeden głos i może zagłosować tylko na jedno zadanie z subregionu, w którym mieszka.

Głosowanie rozpocznie się 25 września, a zakończy 13 października. Przewidziano trzy możliwości oddania głosu: przez formularz internetowy (na stronie www.bo.malopolska.pl), korespondencyjnie (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”) lub oddając głos do urny w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w niektórych urzędach miejskich (na terenie powiatu olkuskiego w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu).

 

Oto lista zadań, na które będą mogli głosować mieszkańcy powiatu olkuskiego:

Zadania małe:

Szyć każdy może trochę lepiej, trochę gorzej (79 900,00 zł)
Projekt zakłada szereg cyklicznych zajęć, których uczestnicy poprzez zabawę nauczą się: szycia, różnych technik zdobniczych, ściegów ręcznych, używania maszyny do szycia, owerloka oraz hafciarki. Autorzy pomysłu przekonują, że mając igłę i nitkę można uszyć każdy przedmiot, który jest nam potrzebny.

Ja wam pokażę – kreatywne dzieciaki! Program inspirujących zajęć dodatkowych dla uczniów olkuskich szkół podstawowych (96 030,00 zł)
Współpraca społeczności olkuskich szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP Osiek) zaowocowała pomysłem na cykl innowacyjnych, autorskich zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich szkół z powiatu olkuskiego. Tematy wybiorą sami uczestnicy. Przewidziano zajęcia matematyczno – przyrodnicze, informatyczne, humanistyczne, sportowe czy cykl warsztatów rozwijających takie umiejętności jak: uczenie się, praca zespołowa, czy kreatywność.

Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego „Małe Zedermianki” (99 362,00 zł)
Rekrutacją do zespołu (24 osoby z klas III – VII) zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie. Reaktywacja zespołu pozwoli m. in. na wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej; rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową, kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta (100 000,00 zł)
Projekt ma na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych w regionie, kształcenie nowych muzyków orkiestry dętej, zachowanie tradycji wspólnego muzykowania oraz pokazanie, że
muzyka ludowa jest atrakcyjna dla młodych pokoleń.

Stworzenie etnicznej grupy muzyczno – tanecznej SANDaIKEYS (95 500,00 zł)
Utworzenie formacji artystycznej o charakterze etnicznym uzupełni przyszłoroczne działania turystyczne promujące Pustynię Błędowską. Grupa muzyczno – taneczna specjalizowałaby się w pokazach tanecznych z wykorzystaniem afrykańskich kostiumów, bodypainingu oraz afrykańskiej muzyki perkusyjnej granej na żywo. W ramach projektu zaplanowano warsztaty muzyczne, taneczne, bodypainting, plenerowe i stacjonarne występy grupy oraz koncert finałowy zespołu SANDaIKEYS z krakowskim zespołem etnicznym wraz z pokazem fireshow.

Mali Ratownicy (50 000,00 zł)
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.

Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego dziecka niepełnosprawnego z jego niepełnosprawnym rówieśnikiem (99 737,00 zł)
Pomysł dotyczy organizacji cyklu zajęć muzyczno – relaksacyjnych oraz stymulacji rozwoju poznawczego i ruchowego dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Zaplanowano cykl działań ukierunkowanych na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do 12 lat, a które w związku z rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, utraciły możliwość kontynuacji pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Rehabilitacja drogą do sprawności (100 000,00 zł)
Zadanie polega na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umysłowej i niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, integrację ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań i sprawności fizycznej oraz zajęcia rehabilitacyjne na Sali Doświadczenia Świata i Sali Integracji Sensorycznej

Spotkania ze szczypiorniakiem (67 432,00 zł)
Głównym celem zadania jest rozwój i promocja piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w powiecie olkuskim w formie gier i zabaw, a także integracja środowisk szkolnych poprzez organizację cyklu dwóch edycji konsultacji szkoleniowo – treningowych pod nazwą „Spotkania ze szczypiorniakiem” zwieńczonych turniejem. Projekt skierowany jest dla dzieci z klas IV i młodszych szkół podstawowych powiatu olkuskiego.

Dwie nogi i cztery kopyta (100 000,00 zł)
Projekt adresowany do 35 dzieci (w tym niepełnosprawnych) dotyczy zwiększenia wiedzy na temat jeździectwa, koni i ich pielęgnacji, a także propagowania takiej formy aktywności. Kolejnym założeniem jest pomoc dzieciom i ich rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich integracja.

 

Zadania duże:

Zakup mobilnej sceny plenerowej z nagłośnieniem, oświetleniem, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych oraz agregat prądotwórczy (350 000,00 zł)
Zakup ten umożliwi realizację imprez kulturalnych w różnych miejscowościach powiatu zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem społecznym, podniesienie jakość realizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych, zapewnieni bezpieczeństwo osobom występujących i obsłudze wydarzeń kulturalnych.

XXI wiek dla pacjenta w Jaroszowcu – zakup kriokomory, sprzętu rehabilitacyjnego (376 000,00 zł)
Zadanie pozwoli na sfinansowanie inwestycji w zakresie doposażenia szpitala w sprzęt medyczny (kriokomora , kamizelka z elektrycznymi oscylatorami, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego) oraz położenie kostki przed budynkiem głównym szpitala. Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia oferty rehabilitacyjnej oraz podwyższy jakość świadczonych usług.

Ostateczna lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do końca listopada.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
łosza-wdowa
łosza-wdowa
4 lat temu

http://www.parafiarodaki.pl….Łoś nie przeżył…ale szkoda samochodu też.

theon
theon
4 lat temu

mobilna scena będzie OK, 3 dni w tyI mamy cyrk za paręset tysięcy !

Jaś
Jaś
4 lat temu

„Małe Zedermianki” (99 362,00 zł)” – za takie pieniądze sam chętnie reaktywuję ten zespół.