Olkusz

„Woda dla pokoju” – tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, a jej bohaterami były przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, którzy odebrali nagrody w corocznym konkursie literacko-plastyczno-ekologicznym.

Zgodnie z regulaminem, celem konkursu jest uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym oraz kształtowanie zachowań proekologicznych. W tegorocznej, ósmej już edycji jurorzy oceniali 314 prac plastycznych oraz 48 prac literackich

Organizatorami konkursu są: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu. Patronat honorowy sprawowali natomiast: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. 

Młodzi artyści oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, którą prowadzili Ewelina Bączek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu oraz Prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu Przemysław Kania. O tym, jak istotna jest woda dla każdego z nas, oraz o konieczności jej oszczędzania opowiadali zaś Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu Agata Knapik oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Tadeusz Chwast.

Podczas uroczystej gali młodzi artyści odebrali nagrody ze swoje plastyczne i literackie dzieła.

Prace plastyczne oceniało jury w składzie: artystka – malarka Misia Bik, skarbnik Stowarzyszenia Teatralno–Literackiego w Olkuszu oraz nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu Renata Kaliś, kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Olkuszu, polonistka i zarazem członek STL w Olkuszu Halina Świtlicka, a także prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy”, założyciel Muzeum Wody i hydrogeolog Józef Niewdana.

Wśród najmłodszych artystów, czyli przedszkolaków w wieku 3 – 4 lata, za najlepszą pracę nagrodzono Polę Pawłowską z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczówku (opiekun Sylwia Tomsia). Drugie miejsce zajęła Amelia Tomsia z Przedszkola Nr 7 w Olkuszu (opiekun Jolanta Szmajser), a trzecie – Amelia Grzanka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Ksenia Kaziród). Jurorzy przyznali również trzy wyróżnienia: Kai Mendrek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczówku (opiekun Sylwia Tomsia), Hannie Bargieł z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu (opiekun Anna Kania) oraz Leonowi Rosickiemu z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rodakach (opiekun Dominika Rudy)

Wiktoria Małecka z Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Olkuszu (opiekun Marta Tworus) wygrała w kategorii starszych przedszkolaków w wieku 5 – 6 lat. Kolejne dwa miejsca przyznano Zuzannie Muchajer z Przedszkola Nr 7 w Olkuszu (opiekun Monika Gieca) oraz Hannie Wójcik z Przedszkola w Krzykawie (opiekun Katarzyna Glanowska – Bobko).

W tej kategorii troje przedszkolaków otzrymało wyróżnienia. Są to: Oskar Ziarnik z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorenicach (opiekun Ewelina Oczkowska), Nikola Wilk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Dorota Kurowska) oraz Iga Guzy z Miejskiego Przedszkola w Bukownie (opiekun Marta Łaskawiec).

W gronie uczniów klas I-III szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Jan Nowak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osieku (opiekun Beata Stochel), a drugie i trzecie Alicja Pielka i Wojciech Bełdo ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu (opiekun Anna Brzezińska). Wyróżnienia przypadły: Anieli Prasowskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczówku (opiekun Katarzyna Seweryn – Haberka), Grzegorzowi Gęgotkowi ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu (opiekun Iwona Kulawik) oraz Janowi Bukowskiemu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu (opiekun Danuta Kędzierska – Juzaszek).

Pierwsze miejsce w kategorii uczniów klas IV – VI zajęła Jagoda Skrzypczak z Zespołu Szkolno – Przedskzolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Monika Zalewska). Drugie miejsce jurorzy przyznali Olimpii Oleszak ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu (opiekun Dorota Milka), a trzecie Bartłomiejowi Jumie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Fr. Nullo w Olkuszu (opiekun Katarzyna Michalska). Amelia Guzy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach (opiekun Martyna Smaruj), Aleksandra Zawada ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Bydlinie (opiekun Mariola Smętek) oraz Karolina Hołda ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu (opiekun Małgorzata Wróbel) to trzy uczennice, które uhonorowano wyróżnieniami.

Anastasiia Hmyrko ze Szkoły Podsatwowej im. H. Sienkiewicza w Gorenicach (opiekun Wioletta Sarota – Stach) zwyciężyła w kategorii uczniów klas VII – VIII. Annie Barańskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Biema (opiekun Ilona Dybich) jurorzy przyznali drugie miejsce, natomiast trzecie – Krzysztofowi Prychodko z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie (opiekun  Beata Probierz, Beata Rogozik). Stanisław Piątek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach (opiekun Martyna Smaruj), Klaudia Tkaczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie (opiekun Beata Probierz, Beata Rogozik) oraz Franciszek Nawara ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Fr. Nullo w Olkuszu (opiekun Katarzyna Michalska) otrzymali wyróznienia.

Marcin Tomsia – Wiceprezes STL, polonista w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu, Renata Zawisz – Członek Zarządu STL w Olkuszu, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach oraz Renata Skubis-Kubańska – członek STL, polonistka w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu to jurorzy literackiej części konkursu.

Kamila Staroń ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu (opiekun Renata Kaliś) zwyciężyła w kategorii uczniów klas I – III. Kolejne dwa miejsca przyznano odpowiednio Barbarze Wereszczyńskiej ze Szkoły Podsatwowej Nr 5 w Olkuszu (opiekun Maria Filarska) oraz Jagodzie Walasik ze Szkoły Podsatwowej im. Jana Pawła II w Kluczach (opiekun Agnieszka Szarek).

Wyróżnienia trafiły do: Antoniny Jarzmik ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu (opiekun Elżbieta Szymczyk), Elisy Rocchi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Monika Latos) i Leny Jaśkowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu (opiekun Renata Kaliś).

W gronie uczniów klas IV – VI nagrodę za najlepsza pracę literacką odebrała Zofia Kania z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie (opiekun Dorota Cieśla, Mariola Ciejka). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Wysmułek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach (opiekun Anna Barczyk), a trzecie Katarzyna Zięba ze Szkoły Podsatwowej Nr 3 im. M. Biema w Olkuszu (opiekun Ilona Dybich). Jurorzy wyróżnili prace dwóch uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach: Blanki Polakiewicz (opiekun Anna Konieczniak) oraz Elżbiety Nowakowskiej (opiekun Anna Konieczniak), a także Zuzanny Małozięć z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Monika Latos).

Uczennice klas VII – VIII: Natalia Jałowiec z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie (opiekun Aneta Klich), Alicja Pacia z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Bożena Kliś) oraz Magdalena Curyło ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. M. Bylicy w Olkuszu (opiekun Jolanta Wójcikowska) to stanęły „na podium” w najstarszej kategorii. Tutaj również przyznano trzy wyróżnienia: dla Mileny Kulawik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle im. T. Kościuszki (opiekun Bożena Kliś), dla Martyny Pichlak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu (opiekun Monika Bugała) i dla Olgi Ząbczyńskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie (opiekun Aneta Klich). 

W tym roku dwoje uczniów otrzymało ponadto nagrody specjalne, ufundowane przez Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Tadeusza Chwasta. Otrzymali je: Gabriela Adamczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu (opiekun Ilona Dybich) oraz Filip Barczyk ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym (opiekun Teresa Bień).

„Woda dla pokoju” - to przewodnie hasło tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Jej bohaterami były przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, którzy odebrali nagrody w corocznym konkursie literacko - plastyczno - ekologicznym.
« 1 z 2 »
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze