Wolbrom

Mamy dobrą wiadomość dla oczekujących niecierpliwie na rozpoczęcie prac przy II etapie obwodnicy Wolbromia. W poniedziałek 19 września uroczyście rozpoczęto budowę, poprzez symboliczne wbicie łopat. Na pierwszej linii frontu budowy pojawiło się bardzo liczne grono polityków, reprezentujących rząd oraz samorządy województwa, powiatu i gminy. Nie zabrakło też mieszkańców miasta.

W gronie wbijających „pierwszą łopatę”, obok przedstawicieli wykonawcy, który zdecydował się podjąć zadania zgodnie ze złożoną do przetargu ofertą, byli m. in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek Łukasz Smółka i radny wojewódzki, wojewoda Łukasz Kmita, starosta olkuski Bogumił Sobczyk wraz z zastępczynią i radnymi powiatowymi, burmistrz Adam Zielnik oraz rajcy miejscy. Wszyscy podkreślali ogromną radość i satysfakcję z rozpoczęcia budowy i składali sobie gratulacje z powodu sukcesu, jakim było skuteczne pozyskanie środków na domknięcie tak ważnej dla Wolbromia inwestycji.

Przypomnijmy trochę faktów: przedmiotem zamówienia nieograniczonego przetargu na III etap obwodnicy Wolbromia, który zamknie połowę obejścia centrum miasta od strony południowej, była budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) wraz z budową obiektów inżynierskich i chodników oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (odwodnienia, oświetlenia) – na podstawie decyzji ZRID nr 24/2021 z 1.10.2021 r., decyzji DUŚ z 11.08.2020 r. (zn. WTI.6220.4.2020) oraz dokumentacji projektowej.

Przed otwarciem na początku br. złożonych do przetargu ofert zamawiający, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, że na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć kwotę 15 714 286 zł. Wszystkie złożone do przetargu nieograniczonego oferty opiewały na kwoty sporo niższe… Okazało się jednak, że podpisanie umowy z firmą, która złożyła najniższą ofertę nie było możliwe – zawirowania na rynku budowlanym, a przede wszystkim znaczny wzrost cen zostały uznane przez aż ośmiu kolejnych oferentów za barierę nie do pokonania przy cenie wpisanej w ofertę. Ostatecznie na podpisanie umowy i podjęcie się realizacji prac zdecydowała się firma STRABAG Infrastruktura Południe.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany fragment drogi wojewódzkiej nr 783 o długości nieco ponad 1 km na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794). W ciągu obwodnicy powstanie m.in. skrzyżowanie, oświetlenie uliczne, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa oraz system odwadniający drogę.

Termin realizacji zaplanowano na koniec 2023 r. Wartość umowy z wykonawcą wynosi nieco ponad 12,2 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 11,6 mln zł, pozostałe koszty pokryją ze swoich budżetów samorząd województwa małopolskiego i gminy Wolbrom.

Wykonawca na czas prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego, ale użytkownicy okolicznych dróg i tak zapewne będą się musieli liczyć z przejściowymi utrudnieniami w ruchu. Cóż to jednak znaczy wobec sukcesu, jakim będzie wyprowadzenie dużej części ciężkiego ruchu samochodowego z centrum Wolbromia?

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze