kasa2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje: „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” to jedna z form rozliczenia podatku dochodowego.

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 z późn. zmianami)

Rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest zastrzeżony tylko dla wybranej grupy podatników (art. 12 ustawy), m.in. przedstawicieli wolnych zawodów, osób prowadzących działalność handlową, budowlaną, usługi ksero, fotograficzne, najmu i dzierżawy samochodów osobowych.

Usługi wyłączone z opodatkowania ryczałtem wymieniono w art. 8 w/w ustawy oraz w załączniku nr 2 (odrębna informacja).
Przedsiębiorcy są zobowiązani gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania.
Należy składać zeznanie roczne na formularzu PIT-28 ( w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym), wraz z odpowiednim załącznikiem PIT-28/A lub PIT 28/B.

Na podstawie art. 21 w/w ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy w ciągu roku obliczać i wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Istnieje również możliwość wskazania rozliczenia kwartalnie.

Zaletą rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są niskie, choć zróżnicowane stawki, zależą od rodzaju działalności i wynoszą: 3% , 5,5%, 8,5%, 17%, 20% – stawki podatkowe dla poszczególnych rodzajów przychodu ( art. 12 ustawy). Wybraną formę opodatkowania trzeba zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Działający już przedsiębiorcy, mogą kontynuować w kolejnym roku tę formę rozliczenia, bez obowiązku złożenia ponownego zawiadomienia. Oświadczenie złożone pierwotnie będzie obowiązywało w latach następnych, należy jednak monitorować wysokość osiąganych obrotów (art. 6 ust. 4 w/w ustawy).

Urząd Skarbowy w Olkuszu

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze