Stworzą nowy dom dla dzieci
Prawie 21 i pół tysiąca złotych otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu na wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dzięki tym pieniądzom w 2010 roku powstaną niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze i zawodowe oraz wielodzietna rodzina zastępcza. Do nowych rodzin trafi prawdopodobnie 14 dzieci.
– W ramach propagowania rodzicielstwa zastępczego niespokrewnionego z dzieckiem, mamy zamiar przygotować kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy zgłosili taką gotowość. Kandydaci wezmą udział w spotkaniu informacyjnym, gdzie zostaną zapoznani z powyższą tematyką oraz podpiszą wstępne deklaracje o udziale w programie. Następnie zostanie przeprowadzona wstępna weryfikacji kandydatów pod kątem: sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, zawodowej, predyspozycji psychofizycznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz doświadczenia w pracy z dziećmi – podkreślają pracownice olkuskiego PCPR.
W dalszej kolejności planowane jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia dla około pięciu rodzin. Szkolenie to odbędzie się  w siedzibie PCPR w Olkuszu. Spośród wszystkich kandydatów Zespół Kwalifikacyjny wyłoni jedną rodzinę, która spełni warunki na zawodową, niespokrewnioną, wielodzietną rodzinę zastępczą. Rodzina ta odbędzie szkolenie uzupełniające. Przeszkolona  rodzina zawrze stosowną umowę.
Chętni do udziału w programie proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz.

Prawie 21 i pół tysiąca złotych otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu na wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dzięki tym pieniądzom w 2010 roku powstaną niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze i zawodowe oraz wielodzietna rodzina zastępcza. Do nowych rodzin trafi prawdopodobnie 14 dzieci.

– W ramach propagowania rodzicielstwa zastępczego niespokrewnionego z dzieckiem mamy zamiar przygotować kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy zgłosili taką gotowość. Kandydaci wezmą udział w spotkaniu informacyjnym, gdzie zostaną zapoznani z powyższą tematyką oraz podpiszą wstępne deklaracje o udziale w programie. Następnie zostanie przeprowadzona wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem: sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, zawodowej, predyspozycji psychofizycznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz doświadczenia w pracy z dziećmi – podkreślają pracownice olkuskiego PCPR.
W dalszej kolejności planowane jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia dla około pięciu rodzin. Szkolenie to odbędzie się  w siedzibie PCPR w Olkuszu. Spośród wszystkich kandydatów zespół kwalifikacyjny wyłoni jedną rodzinę, która spełni warunki na zawodową, niespokrewnioną, wielodzietną rodzinę zastępczą. Rodzina ta odbędzie szkolenie uzupełniające. Przeszkolona  rodzina zawrze stosowną umowę.
Chętni do udziału w programie proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze