Olkusz

Pierwsza sobota lutego była wyjątkowa dla laureatów Nagrody Szlachetnego Serca Cordis Nobilis za 2023. To właśnie na ich cześć w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu została zorganizowana gala, w czasie której burmistrz Roman Piaśnik uhonorował osoby i instytucje, które wyróżniają się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

Tegorocznymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Olkuszu, Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Zofia Pichlak, Martyna Pichlak oraz Maria Knap.

– Nagroda Cordis Nobilis to jedno z najwyższych wyróżnień, jakie może otrzymać Mieszkaniec naszej gminy. To wyraz uznania od wszystkich Mieszkańców, a nazwiska laureatów na stałe zapisują się w historii naszego samorządu – mówił burmistrz Roman Piaśnik tuż przed wręczeniem nagród laureatom.

W edycji Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis za 2023 rok nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz i Osoba.

W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem zostało Stowarzyszenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Olkuszu. Stowarzyszenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Olkuszu działa od 2011 roku. Stowarzyszenie niestrudzenie buduje psychiatrię opartą na pracy środowiskowej, sprzeciwiając się jej instytucjonalizacji i stagnacji. Swoją działalność Stowarzyszenie buduje inspirując się nauką i systemem wartości profesora Antoniego Kępińskiego. Zapewnia bezpłatny dostęp do wizyt i konsultacji z lekarzami psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Z pomocy stowarzyszenia rocznie korzysta kilkaset młodych pacjentów. Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Stowarzyszenie przez 5 lat prowadziło Świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Pro Psyche na rzecz zdrowia psychicznego od ponad dekady dba o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla darczyńców, sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej. Laureatem został Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach swoją działalność na terenie Olkusza rozpoczął w 1999 roku. Szkoła kładzie szczególny nacisk na kształtowanie wartości obywatelskich, takich jak patriotyzm i szacunek dla innych. Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w licznych akademiach i uroczystościach patriotycznych, w uroczystościach z okazji odzyskania niepodległości, w apelach pamięci poległych, współpracują z 33. kołem ONZ w Krakowie i uroczystych apelach w 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym w Krakowie. Uczniowie Zespołu Szkół wspierają dziesiątki przedsięwzięć i akcji charytatywnych. Biorą udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierają organizowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Wigilię Mieszkańców na Olkuskim Rynku. Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest niezawodnym partnerem dla wielu samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.

Nagrodę w kategorii Wolontariusz przyznaje się osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. Otrzymała ją Zofia Pichlak. Wyróżnienie otrzymała jej siostra – Martyna Pichlak. Zofia Pichlak jest uczennicą III klasy liceum w trybie edukacji domowej i pasjonatką działalności społecznej. Od 10 lat angażuje się w dziesiątki przedsięwzięć charytatywnych, edukacyjnych i ekologicznych. Była wolontariuszem w Świątecznej Zbiórce Żywności i w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Od lat angażuje się w wolontariat edukacyjny najpierw w projekcie Uczeń dla ucznia, a później w Fundacji Web-korki, w której pomaga dzieciom i młodzieży z domów dziecka oraz pieczy zastępczej. Wspiera wiele przedsięwzięć ekologicznych, m.in. Projekt Eko-aktywność na rzecz ochrony lasów przed pożarami. Zofia Pichlak od lat niestrudzenie pomaga osobom, dążąc do doskonalenia otaczającego ją świata. Martyna Pichlak jest uczennicą Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu i od lat jest zaangażowana w działania na rzecz innych osób. Przez kilka lat pomagała pensjonariuszom Domu Opieki dla Osób Starszych w Dąbrowie Górniczej. Aktywnie wspiera wiele akcji charytatywnych, m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uczestniczyła w organizacji wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, np. Silesia Marathon. Wspierała działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt „Rafik” w Bolesławiu. Martyna Pichlak z wielkim oddaniem angażuje się w wiele przedsięwzięć, bo chce mieć istotny wpływ na społeczność i świat.

Nagroda w kategorii Osoba przyznawana jest za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. Laureatem została Maria Knap. Maria Knap swoja wiedzę, umiejętności i serce oddała dzieciom i młodzieży. Szczególnie tym pokrzywdzonym przez los. Współtworzyła i przez wiele lat prowadziła Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu Placówka zapewniała całodobową opiekę dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Działania realizowane na rzecz jej wychowanków daleko wybiegały poza obowiązki służbowe. Po zakończeniu aktywności zawodowej ciągle intensywnie angażuje się w działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów. Współpracuje z hufcem Związku Harcerstwa Polskiego w Olkuszu, od 30 lat wspiera rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami oraz dorosłe osoby niepełnosprawne. Współpracuje z Olkuskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser, biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych. Jest członkiem Olkuskiej Rady Seniorów, działając na rzecz pobudzenia aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej. Pani Maria Knap to osoba pełna optymizmu, empatii i tolerancji. Posiada dar dostrzegania dobra i wartości w drugim człowieku.

Galę Cordis Nobilis uświetnił występ Żeńskiego Kwartetu Smyczkowego Con Affetto. Pomoc w organizacji gali Cordis Nobilis zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Obszerna galeria zdjęć znajduje się na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/olkuszsrebrnemiasto/posts/pfbid06SNWPdBk8g9C4H4fz6NZfq3Jagr1iQSYyVnoZpXtG3foi4x8a6n3w5hVoQUrcbUfl

UMiG Olkusz
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze