Od 1 września na ul. Górniczej w Olkuszu zacznie obowiązywać Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Zgodnie z uchwałą podjętą przez miejskich radnych, obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.

O SPP na ul.Górniczej informowaliśmy na naszych łamach w lipcu. Bilety będą do zakupu w parkomatach. Za postój możemy zapłacić także za pomocą płatności mobilnych z wykorzystaniem telefonu komórkowego poprzez jedną z trzech dostępnych aplikacji mobilnych. Pango, ePARK, Skycash. Karty abonamentowe dostępne są wyłącznie w Punkcie Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą 2 złote, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę również 2 złote. Dostępne będą także karty abonamentowe: miesięczne (100 złotych), sześciomiesięczne (400 złotych) i roczne (800 złotych). Wydanie duplikatu karty abonamentowej kosztuje 30 złotych.

Przypomnijmy, że kierowca będzie musiał wykupić bilet w ciągu 10 minut od zaparkowania. Bilety parkingowe, karty abonamentowe lub karty parkingowe osoby niepełnosprawnej muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie ich pełnej treści. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub niedokonania opłaty za parkowanie trzeba będzie zapłacić 100 złotych (jeśli kierowca zgłosi się do Punktu Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w dniu otrzymania zawiadomienia lub w następnym dniu roboczym, wówczas opłata wyniesie 50 złotych).

Od opłat, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, zwolnione są: pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych, zarządów dróg, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski, a także pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, pojazdy elektryczne (o których mowa w art.2 pkt 12 ustawy o elektromobilności paliwach alternatywnych), autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

W stosownej uchwale zaznaczono, że opłat nie wnosi się za oznakowane pojazdy służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych) oraz za pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ważną kartę parkingową, wydawaną przez Starostwo Powiatowe (wyłącznie na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”).

Przypomnijmy, że w Olkuszu obowiązują już dwie strefy: jedna funkcjonuje od lat – chodzi o parking przy Starym Cmentarzu, a druga powstała z początkiem roku przy ul. Szpitalnej obok Centrum Kultury (tzw. górny i dolny parking). Objęcie SPP także ul. Górniczej było podyktowane „(…) m. in. wnioskami mieszkańców oraz deficytem miejsc postojowych. Znaczne natężenie ruchu w tym rejonie miasta jak również fakt, iż większość samochodów parkujących na tej ulicy parkuje na niej bardzo długo, co powoduje ograniczenie w postoju pojazdów zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. Wymuszenie rotacji dla parkujących pojazdami pozwoli większej liczbie kierowców zaparkować swoje pojazdy, co powinno wydatnie usprawnić ruch samochodowy na tym obszarze” – brzmi fragment uzasadnienia uchwały.

fot. UMiG Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze