W związku z pojawiającymi się coraz częściej na obszarze Małopolski Zachodniej informacjami o firmach consultingowych, które powołując się na współpracę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) lub Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), oferują pomoc w pozyskaniu środków z UE informujemy, że ani FEM ani też UMWM nigdy nie współpracowały ani nie współpracują z jakąkolwiek firmą consultingowo-doradczą.

Wobec powyższego informujemy, że kto powołuje się na  rzekomą współpracę z MCP czy UMWM, przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, celowo wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych. Najczęściej za swoją pomoc firmy te żądają niewielkiej kwoty kilkuset złotych, tak, aby nie był to czyn, w ujęciu prawnym, zbyt wysoce szkodliwy społecznie.

Wszelkie tego typu przypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Sekretariatu MCP pod nr tel. (12) 3769100.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest samorządową, wojewódzką jednostką budżetową, która bezpłatnie udziela m.in. niezbędnych informacji wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem dotacji w ramach II osi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Informacji i Promocji MCP (tel. 12 3769 191, – 110, – 194, – 192, – 193) oraz do korzystania z darmowych usług Punktu Konsultacyjnego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Można również wszelkie opisane powyżej kwestie konsultować w punkcie informacyjnym FEM w Chrzanowie przy ul. Rynek Główny 4, tel. 326272310 email fem_chrzanow@umwm.pl.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o